Privatisering av velferden

Privatisering og konkurranseutsetting har blitt en del av norsk dagligtale. Høyresiden i norsk politikk ivrer for at stadig større deler av offentlig virksomhet skal over på private hender. Vi har sett at den utviklingen som begynte med omgjøring av kommunale renholdsoppgaver og statlige teletjenester til aksjeselskap,  er på vei inn på områder som tradisjonelt har vært unntatt marked og profittjag: Offentlige omsorgs- og trygdetjenester, sykehusvesen og utdanning. En annen privatiseringsmekanisme er såkalt Offentli-privat samarbeid (OPS), hvor private aktører står for utbygging av prosjekter og deretter leier eksempelvis skolen eller veistrekningen tilbake til det offentlige.

For velferdsstaten arbeider mot denne utviklingen. Vi mener private interesser står i motsetning til fellesskapsinteressene, og at internasjonal erfaring viser at der det offentlige slipper taket, der øker ulikhetene, klasseforskjellene og den rene sosiale nød. Gjennom brede allianser og mobilisering har privatisering og konkurranseutsetting blitt fyord i norsk debatt og de ideologiske holdningene i politikken synlige. Likevel, offensiven for å konkurranseutsetting og privatisering tar mange veier.

Barnehager: Flikking fremfor reparasjon

Barnehager: Flikking fremfor reparasjonRegjeringens forslag til endringer i barnehageloven med ny regulering av private barnehager er flikking på et system som trenger full reparasjon. Les mer

Kommersielle i velferden – et demokratisk problem

Når kommunene driver velferd i egen regi er de forpliktet av lover som sikrer åpenhet og demokrati. Disse lovene gjelder ikke for kommersielle velferdsaktører. Les mer

Oslos eldreomsorg: Misvisende innsparingstall

Oslos eldreomsorg: Misvisende innsparingstallNyheten om at Oslo byrådet kan spare 440 millioner på å konkurranseutsette eldreomsorgen er teoretisk. Hovedparten av mulig innsparing skyldes at de kommersielle virksomhetene har mindre kostnader til pensjonssparing. Med privatisering som spareplan er det framtidens pensjonister som eventuelt ville betale for Oslo kommunes innsparing. Les saken her

Bør staten eie Vy eller ikke?

Bør staten eie Vy eller ikke?Navneskiftet i NSB er et sørgelig symptom på et betydelig større problem, nemlig at det statlige eierskapet på jernbanen er tømt for samfunnsansvar, skriver Linn Herning. Les innlegget her.

Eldreomsorgen trenger fagpersoner i førstelinja – ikke profitt

Eldreomsorgen trenger fagpersoner i førstelinja – ikke profittKommersielle helse- og omsorgstjenester er til direkte hinder for en tillitsbasert offentlig helsetjeneste, med stedlig ledelse og der kvalitet utvikles gjennom faglig skjønn i førstelinja. Les Cathrine Amundsens innlegg her

Debatt: Det er kurven som er råtten, Civita

Debatt: Det er kurven som er råtten, CivitaDet handler ikke om enkelte råtne epler og anekdoter. Det er systemet for barnehagefinansiering som er råttent. Kommersielle selskap jakter privat profitt og lykkes godt. Taperne er barna i barnehagene, de ansatte og befolkningen som blir snytt for skattepenger. Les mer

Menneskene underordnes markedene i ny regjeringsplattform

Menneskene underordnes markedene i ny regjeringsplattformFasit etter fire år med Solberg- regjeringer er at demokratiet svekkes til fordel for markedsstyring. De som kontrollerer markedene og rikdommen har fått økt makt, gjennom skattepolitikken, strukturelle og holdningsskapende grep. Dette videreføres og forsterkes i Granavolden-plattformen. Les mer

Arkiv

smartedit