Markedsretting

Offentlig sektor har blitt gjenstand for en bred reformbølge som tar utgangspunkt i å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Fra 1980-tallet opplevde alle land i verden en voldsom offensiv for å privatisere og konkurranseutsette offentlig sektor. Store transnasjonale selskap ønsket innpass i de offentlige budsjetter som dekket basistjenester til befolkningene. Slike selskap ønsket også å få eierskap til og drifting av offentlig eiendom. Ikke minst, søker finansaktørene stadig nye inntektsmuligheter ved å overføre framtidige sikringsordninger, slik som pensjon og syketrygd til forsikringsbransjen. I land med sterke fagorganisasjoner og sterk sans for å ivareta også de svakeste, gikk ikke reformene så langt som storselskapene ønsket. "De trege reformistene" tvinges langsomt til konkurranseutsetting og privatisering gjennom trinnvise reformer med innføring av ulike markedsstyringsprinsipper, også kjent som New Public Management (NPM).

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativ får vi etablert bolverk mot denne markedsretting og privatisering som holder på å undergrave viktige offentlige tjenester innen transport, helse, arbeid og utdanning, med mer.

Under finner du alle artikler relatert til markedsstyring. Du kan også sortere artiklene ved å velge underkategoriene offentlig styring eller privatisering.

Veireno-dom: fengselsstraff og millionbot

Veireno-dom: fengselsstraff og millionbotSøppelskandalene i Oslo og Vestfold vinteren 2017 har nå fått rettslige konsekvenser. I Follo tingrett er det avsagt dom med den hittil lengste fengselstraff etter brudd på arbeidsmiljøloven. Les mer

Oslo vant i retten mot "ideell" velferdsprofitør

Oslo vant i retten mot Dommen sier at dersom en organisasjon legger opp til en struktur som er i grenseland for hva som skal anses som en ideell organisasjon, må kommunen kunne trekker denne grensen. Les mer

Massesøksmål mot Aleris - tilhengerne frykter debatten

Massesøksmål mot Aleris - tilhengerne frykter debattenFagforbundet bistår nå konsulenter som retter massesøksmål mot Aleris-konsernet for deres praksis med å benytte selvstendig næringsdrivende fremfor ordinære ansettelser. I tillegg til søksmålet har Fagforbundet anmeldt Aleris til Økokrim, og sendt varsler om selskapets drift til Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Fylkesmannen. Les mer

Slik kan du straffefritt snylte på NAV

Slik kan du straffefritt snylte på NAVHvis en person blir tatt for å ha mottatt for mye i trygd, sanksjoneres det hardt med tilbakebetalingskrav, bøter og eventuelt fengsel. Hvorfor slipper da selskaper og eierne av disse enhver straff når de har tjent millioner av NAV-kroner på å bryte loven? Les mer

Aleris-saken er systemfeil, ikke en enkeltsak

Aleris-saken er systemfeil, ikke en enkeltsak- Direktør i NHO Service Anne-Cecilie Kaltenborn påstår at Aleris-saken som nå er under opprulling, er en enkeltsak. Har de virkelig så dårlig hukommelse i NHO? Les Linn Hernings kommentar om Aleris-saken

Kommentar: Dødelig helsepolitikk

Kommentar: Dødelig helsepolitikkElias, Liam og Emma får nå den livreddende medisinen Spinraza mot den sjeldne muskelsykdommen spinal muskelatrofi (SMA). Randi, Siri og Mari er over 18 år og får ikke. Konsekvensen er dødelig. Les mer

Kronikk: Privatiseringens drivkrefter

Kronikk: Privatiseringens drivkrefterMens markedskreftene styrkes, svekkes demokratiet, skriver Asbjørn Wahl i denne kronikken som tar for seg drivkreftene for privatisering og kommersialisering. Les mer

Teori og profittpraksis

Teori og profittpraksis- Kravet om velferd uten profitt handler ikke bare om hvordan vi fordeler og forvalter velferdstjenestene våre. Profittfri velferd handler også om næringspolitikk. Om hva vi skal leve av og hvordan verdier skal skapes i framtida, skriver Svenn Arne Lie Les hele kronikken her

Attføringsanbud: En gavepakke til profitører

Attføringsanbud: En gavepakke til profitørerI hurtigtogsfart tvang den første Solberg-regjeringen igjennom anbudsutsetting av attføringstjenester. Kritikken var massiv, men ble ikke hørt. Nå er evalueringsrapport her. Les innlegget her.

Stortinget om velferdsprofitører i barnevernet

Stortinget om velferdsprofitører i barnevernetDen 28. mai 2018 diskuterte Stortinget Arbeiderpartiets forslag om å fase ut kommersielle aktører i institusjonsbarnevernet. Les Helene Banks analyse av debatten her.

Arkiv

smartedit