Markedsretting

Offentlig sektor har blitt gjenstand for en bred reformbølge som tar utgangspunkt i å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Fra 1980-tallet opplevde alle land i verden en voldsom offensiv for å privatisere og konkurranseutsette offentlig sektor. Store transnasjonale selskap ønsket innpass i de offentlige budsjetter som dekket basistjenester til befolkningene. Slike selskap ønsket også å få eierskap til og drifting av offentlig eiendom. Ikke minst, søker finansaktørene stadig nye inntektsmuligheter ved å overføre framtidige sikringsordninger, slik som pensjon og syketrygd til forsikringsbransjen. I land med sterke fagorganisasjoner og sterk sans for å ivareta også de svakeste, gikk ikke reformene så langt som storselskapene ønsket. "De trege reformistene" tvinges langsomt til konkurranseutsetting og privatisering gjennom trinnvise reformer med innføring av ulike markedsstyringsprinsipper, også kjent som New Public Management (NPM).

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativ får vi etablert bolverk mot denne markedsretting og privatisering som holder på å undergrave viktige offentlige tjenester innen transport, helse, arbeid og utdanning, med mer.

Under finner du alle artikler relatert til markedsstyring. Du kan også sortere artiklene ved å velge underkategoriene offentlig styring eller privatisering.

Voksende mobilisering mot antidemokratiske handelsavtaler

Voksende mobilisering mot antidemokratiske handelsavtaler Så vel i Norge som i resten av Europa er det for tida et sterkt voksende engasjement omkring handels- og investeringspolitikken. Maken har vi ikke sett siden slutten av 1990-tallet, da vi opplevde den brede globale mobiliseringen mot en multilateral investeringsavtale (MAI) samt opprøret i Seattle mot utvidelse av Verdens handelsorganisasjon (WTO). Les mer

Lærerne i samfunnskampen

Lærerne i samfunnskampenLærerstreiken ble til en av de mest omfattende og omdiskuterte arbeidskonfliktene vi har hatt her i landet på lang tid. Nå er det på tide å oppsummere og analysere erfaringene og den situasjonen lærerne og skolen befinner seg i. Les Asbjørn Wahls analyse her

Forsvar arbeidsmiljøloven – styrk fagbevegelsens kampkraft!

Forsvar arbeidsmiljøloven – styrk fagbevegelsens kampkraft!Rogalandakonferansen, arrangert av LO Kommune Rogaland og LO i Stavanger og omegn, ble arrangert 17.-19. oktober. Her kan du lese fellesuttalelsen som ble vedtatt der. Les uttalelsen

- Alt kan privatiseres

- Alt kan privatiseres– Å forsvare velferdsstaten føles som å kjempe en tofrontskrig, mot privatisering og mot en organisering av offentlig sektor vi ikke kan stå inne for. Vi må utvikle en fornyet versjon av offentlig sektor. For å få til det må vi vinne debattene om kvalitet, effektivitet, lojalitet og tillit, sa Linn Herning på Velferdskonferansen. Les Fagbladets artikkel her

Regjeringen vil ha alle toglinjer på anbud

Regjeringen vil ha alle toglinjer på anbud– Vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake, sier Høyres Linda Hoffstad Helleland. Les mer på NRK

Høyrepolitikk for all framtid?

Høyrepolitikk for all framtid? I all hemmelighet forhandler nå 50 land om en ny internasjonal handelsavtale for tjenester. Avtalen vil føre til privatisering av offentlige tjenester, samt hindre lovgivning for miljø og arbeidsmiljø, mot sosial dumping og gi kommersielle selskaper mer makt. Slik vil avtalen kunne låse Norge og andre land til høyrepolitikk for all framtid. Les mer

Norlandia-ansatte taper i pensjon

Norlandia-ansatte taper i pensjonDa Norlandia-barnehagene sa opp tariffavtalen med PBL, forsvant Dinas AFP-rettigheter med et pennestrøk. Dina og opp mot 40 av hennes kolleger over 55 år taper en million kroner hver på Norlandias tariffhopping. Les mer på Frifagbevegelse

Debatt: Hull i halsen

Debatt: Hull i halsen- Direktoratet for økonomistyring bør kikke opp ifra tallene og interessere seg mer for innvendingene som kommer fra sykehus, skole eller Nav, skriver Christian Grimsgaard, overlege og tillitsvalgt ved Universitetssykehuset i Oslo. Les mer på Dagens Medisin

Kronikk: Målstyring bryter ned samfunnet

Kronikk: Målstyring bryter ned samfunnet- Ikke all kvalitet kan måles på en meningsfull måte. Når vi velger å måle likevel, kan resultatet bli forkvaklet, skriver Jan Ubøe, professor i matematikk ved Norges Handelshøyskole i en BT-kronikk 19.08.2014. Les mer

Danske forskere advarer mot "kontroll-helvete"

Danske forskere advarer mot I den danske artikkelen "Kontrol-helvede: Vi drukner i papirarbejde", konstaterer forskere at hver tredje danske bruker mer tid på dokumentasjon og registrering på jobben enn tidligere. Forskerne mener det skaper mistillit og stress. Les artikkelen her

Arkiv

smartedit