Markedsretting

Offentlig sektor har blitt gjenstand for en bred reformbølge som tar utgangspunkt i å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Fra 1980-tallet opplevde alle land i verden en voldsom offensiv for å privatisere og konkurranseutsette offentlig sektor. Store transnasjonale selskap ønsket innpass i de offentlige budsjetter som dekket basistjenester til befolkningene. Slike selskap ønsket også å få eierskap til og drifting av offentlig eiendom. Ikke minst, søker finansaktørene stadig nye inntektsmuligheter ved å overføre framtidige sikringsordninger, slik som pensjon og syketrygd til forsikringsbransjen. I land med sterke fagorganisasjoner og sterk sans for å ivareta også de svakeste, gikk ikke reformene så langt som storselskapene ønsket. "De trege reformistene" tvinges langsomt til konkurranseutsetting og privatisering gjennom trinnvise reformer med innføring av ulike markedsstyringsprinsipper, også kjent som New Public Management (NPM).

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativ får vi etablert bolverk mot denne markedsretting og privatisering som holder på å undergrave viktige offentlige tjenester innen transport, helse, arbeid og utdanning, med mer.

Under finner du alle artikler relatert til markedsstyring. Du kan også sortere artiklene ved å velge underkategoriene offentlig styring eller privatisering.

Flyktningprofitørene

FlyktningprofitøreneNorges største kommersielle drifter av flyktningmottak, Hero-konsernet, mottar nå over 60 millioner kroner i måneden. Hva skjer med disse pengene? Og hvorfor driver ikke det offentlige egen mottak? Les Helene Banks analyse av flyktningprofitørene

Den nye Osloskolen

Den nye OsloskolenI Oslo har det nye byrådet gått inn for en tillitsreform i skolen. I byrådserklæringen heter det at en skal ha ”større tillit til lærerne som fagpersoner og mer tid til dybdelæring og mindre pugging”. Hva betyr det? Les Simon Malkenes analyse av Osloskolen

Ny kurs for velferdstjenestene - profitørene i harnisk

Ny kurs for velferdstjenestene - profitørene i harniskLokalvalget har gitt politiske resultater i kampen mot velferdsprofitørene. Flere kommuner har gjort vedtak som hindrer eller strammer inn bruken av kommersielle selskap i velferdstjenestene. Dette har fått velferdsprofitørene og deres allierte til å reagere. Les mer

Jakten på bunnlinja i offentlig sektor

Jakten på bunnlinja i offentlig sektor– Alle har godt av å jobbe mot en bunnlinje. Anne Kari Bratten, leder for arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, er på frokostmøte hos tenketanken Civita om styring av offentlig sektor. I denne kommentaren reiser Svenn Arne Lie det grunnleggende spørsmålet i denne sammenheng: Hva er egentlig bunnlinja i offentlig sektor? Les mer

TISA lovfester løsarbeidersamfunnet

TISA lovfester løsarbeidersamfunnetDersom Norge slutter seg til TISA-avtalen, kan det bli svært vanskelig å reversere høyresidens endringer av arbeidsmiljøloven. Les Helene Banks tekst her

Ny politisk kurs for velferdstjenestene

Ny politisk kurs for velferdstjenesteneLokalvalget har gitt politiske resultater i kampen mot velferdsprofitørene. Flere kommuner, slik som byene Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Bodø og Moss, har gjort vedtak som hindrer eller strammer inn bruken av kommersielle selskap i velferdstjenestene. Dette på tross av svært ulike politiske samarbeidsforhold. Les utklipp fra de politiske plattformene her

Siste nytt fra velferdsprofitørene

Siste nytt fra velferdsprofitørene Mens valgkampen har rullet over landet, har velferdsprofitørene stort sett gått stille i gangene. Les Linn Hernings oppsummering av velferdsprofitørenes arbeid i valgkampen

Valg 2015: Velgerne krevde et steg til venstre

Valg 2015: Velgerne krevde et steg til venstreHøyresidas tap av flertallet i storbyene Oslo, Bergen og Tromsø er noen av de viktigste resultatene av årets kommunevalg. Disse byene har vært utstillingsvindu og lokomotiv for høyresidas privatiserings- og konkurranseutsettings-politikk, noe som nå forventes avviklet. Også generelt resulterte valget i en politisk forskyvning fra sentrum-høyre til sentrum-venstre, fordi alle regjeringspartiene (inkludert støttepartiene KrF og Venstre) gikk noe tilbake og alle opposisjonspartiene gikk noe fram. Valgresultatet kan imidlertid også gi klarere signaler om i hvilken retning Ap ønsker å bevege seg; i retning høyre mot KrF og Venstre – eller mot venstre til SV, Rødt og eventuelt SP og Miljøpartiet De Grønne (MDG) på de steder der disse partiene velger å alliere seg til venstre Les mer

Seks alternativer til New Public Management

Seks alternativer til New Public ManagementFor velferdsstatens daglige leder, Asbjørn Wahl, var nylig i Sverige og innledet om alternativer til New Public Management (NPM) på møter med Vänsterpartiets kommunal- og landstingsrepresentanter, samt på de stadig viktigere Vänsterdagarna i Malmö. Her kan dere lese en kortversjon av Wahls presentasjon. I innlegget konstaterer han at NPM er markedsliberalismens ektefødte barn, men at det finnes veier å bekjempe markedsreformene på. I den sammenhengen skisserer han seks alternativer til NPM. Strengt tatt dreier det seg om å nedkjempe markedsreformene i den offentlig sektor. Les her

Omdømmesjekken: Fire tips til nye folkevalgte

Omdømmesjekken: Fire tips til nye folkevalgteKonkurranseutsetting, privatisering, anbud, innleide vikarer, innkjøp osv. Uansett er det kommunestyrets ansvar å sikre at lovverk følges. Ta For velferdsstatens omdømmesjekk!

Arkiv

smartedit