Markedsretting

Offentlig sektor har blitt gjenstand for en bred reformbølge som tar utgangspunkt i å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Fra 1980-tallet opplevde alle land i verden en voldsom offensiv for å privatisere og konkurranseutsette offentlig sektor. Store transnasjonale selskap ønsket innpass i de offentlige budsjetter som dekket basistjenester til befolkningene. Slike selskap ønsket også å få eierskap til og drifting av offentlig eiendom. Ikke minst, søker finansaktørene stadig nye inntektsmuligheter ved å overføre framtidige sikringsordninger, slik som pensjon og syketrygd til forsikringsbransjen. I land med sterke fagorganisasjoner og sterk sans for å ivareta også de svakeste, gikk ikke reformene så langt som storselskapene ønsket. "De trege reformistene" tvinges langsomt til konkurranseutsetting og privatisering gjennom trinnvise reformer med innføring av ulike markedsstyringsprinsipper, også kjent som New Public Management (NPM).

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativ får vi etablert bolverk mot denne markedsretting og privatisering som holder på å undergrave viktige offentlige tjenester innen transport, helse, arbeid og utdanning, med mer.

Under finner du alle artikler relatert til markedsstyring. Du kan også sortere artiklene ved å velge underkategoriene offentlig styring eller privatisering.

Fritt brukervalg: Et risikofylt prosjekt

Fritt brukervalg: Et risikofylt prosjektFritt brukervalg kan høres enkelt og forlokkende ut, men innebærer stor risko for både brukere, ansatte og kommunen. Les Helene Banks analyse her

Kronikk: Næring til Norge

Kronikk: Næring til Norge- Skillet mellom forretning og forvaltning har vært viktig for utviklingen av det norske velferdssamfunnet. Markedsgjøringen av offentlig forvaltning har fjernet dette skillet. Les Svenn Arne Lies kommentar her

Ellen taper 62.000 på å jobbe på privat sykehjem

Ellen taper 62.000 på å jobbe på privat sykehjemHjelpepleier Ellen Arnbrott tjener 62.000 kroner mindre enn en kollega med samme ansiennitet på kommunalt sykehjem. Hun er ansatt i et privat Aleris-sykehjem Les saken på frifagbevegelse.no

Ja eller nei til velferdsprofitører!

Ja eller nei til velferdsprofitører!Her kan du lese Linn Hernings debattinnlegg om konkurranseutsetting av sykehjem. Les mer

Innlegg: Mammons beste barn

Innlegg: Mammons beste barn Forslaget til nytt finansieringssystem for barnehagene, som nå er på høring, viderefører i grove trekk feilene fra det gamle. Det foreslås enten å videreføre dagens ordning for finansiering eller å innføre en statlig standardsats. Begge forslagene innebærer å videreføre et system der private barnehagers inntekter ikke tar utgangspunkt i den enkelte barnehages utgifter. Les hele innlegget her

Svar til NHO Service og Spekter om konkurranseutsetting av sykehjem

Svar til NHO Service og Spekter om konkurranseutsetting av sykehjemLes Linn Hernings andre innlegg i debatten om konkurranseutsetting av sykehjem i Karmøuy. Du finner også lenkene til innleggene til NHO Service og Spekter i denne artikkelen. Les mer

Barnehagefinansiering: Nytt profitt-tilskudd til private barnehager

Barnehagefinansiering:  Nytt profitt-tilskudd til private barnehagerRegjeringen har lagt fram to forslag til nytt finansieringssystem for private barnehager. Ingen av disse forslagene vil bøte på problemene med dagens system. Tvert imot gir forslagene nye ekstrainntekter for de private barnehagene, uten at dette følges av krav om lik kvalitet eller like vilkår for de ansatte. Les mer

Kampen om kommune-Norge

Kampen om kommune-NorgeEn rekke sentrale kampsaker står på dagsordenen i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 14. september. Les Asbjørn Wahls vurderinger av hva som er valgkampens viktigste saker.

Danmark tar tak i skjemaveldet på sykehusene

Danmark tar tak i skjemaveldet på sykehuseneEtter flere år med kritikk fra helsepersonell mot skjemaveldet på de danske sykehusene, tar nå både regjeringen og regionene tak i problemet. Les mer

Arkiv

smartedit