Markedsretting

Offentlig sektor har blitt gjenstand for en bred reformbølge som tar utgangspunkt i å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Fra 1980-tallet opplevde alle land i verden en voldsom offensiv for å privatisere og konkurranseutsette offentlig sektor. Store transnasjonale selskap ønsket innpass i de offentlige budsjetter som dekket basistjenester til befolkningene. Slike selskap ønsket også å få eierskap til og drifting av offentlig eiendom. Ikke minst, søker finansaktørene stadig nye inntektsmuligheter ved å overføre framtidige sikringsordninger, slik som pensjon og syketrygd til forsikringsbransjen. I land med sterke fagorganisasjoner og sterk sans for å ivareta også de svakeste, gikk ikke reformene så langt som storselskapene ønsket. "De trege reformistene" tvinges langsomt til konkurranseutsetting og privatisering gjennom trinnvise reformer med innføring av ulike markedsstyringsprinsipper, også kjent som New Public Management (NPM).

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativ får vi etablert bolverk mot denne markedsretting og privatisering som holder på å undergrave viktige offentlige tjenester innen transport, helse, arbeid og utdanning, med mer.

Under finner du alle artikler relatert til markedsstyring. Du kan også sortere artiklene ved å velge underkategoriene offentlig styring eller privatisering.

Astrid Søgnen må gå!

Astrid Søgnen må gå! Asbjørn Wahl løfter blikker i saken rundt Simon Malknes og skriver: "Nå må politikerne i Oslo vise handlekraft. Søgnen må gå!" Les hele innlegget her

Velferdsprofitørene ut av barnevernet?

Velferdsprofitørene ut av barnevernet?Våren 2018 vil det stå et viktig slag i Stortinget om kommersielle velferdsprofitører innen barnevernet. Les For velferdsstatens analyser og bakgrunn her

Akademiet-skole i hardt vær

Akademiet-skole i hardt værFædrelandsvennen skrev den 17. april at foreldrene til elever ved den kommersielle Akademiet-skolen i Kristiansand er svært kritiske til tilbudet ved skolen. Les mer

Settes barn eller business først?

Settes barn eller business først?Debatten mellom den kommersielle barnevernsleverandøren Team Olivia og For velferdsstaten fortsetter i Nationen. Les mer

Blogg: Slutt på barnevern som business?

Blogg: Slutt på barnevern som business?Stortinget har denne uka høring på et forslag fra Arbeiderpartiet om å fase ut kommersielle aktører i barnevernet. Fordi et gjennomslag for dette forslaget vil bety et dramatisk tap av markedsandeler, mobiliserer nå de kommersielle selskapene alt de har. Les innlegget på Velferdsbloggen

Kampen om barnevernet

Kampen om barnevernetI et innlegg i Nationen går den kommersielle barnevernsleverandøren Team Olivia til angrep på Arbeiderpartiets forslag om å fase ut kommersielle aktører i barnevernet. Les Linn Hernings svar her

Pasientreiser på anbud fører til kaos for pasientene

Pasientreiser på anbud fører til kaos for pasienteneI det siste har det blitt synlig at det var nytt anbud som gjaldt for pasientreiser der lavere pris må ha vært helt avgjørende for leverandørvalg. Syke pasienter venter i timevis på transport, mens sjåfører velger å ta ordinære drosjeturer der de tjener bedre. Les mer

Svensk valgkamp med debatt om «vinster i välfärden»

Svensk valgkamp med debatt om «vinster i välfärden»Den svenske regjeringen, med støtte fra Vänsterpartiet, la nylig fram et nytt lovforslag for å begrense profitt fra skattefinansierte velferdstjenester. Selv om det sannsynligvis blir stemt ned vil spørsmålet om "vinster i välfärden" bli et hett tema i valgkampen. Les mer

Arbeiderpartiet ut mot kommersielt barnevern

Arbeiderpartiet ut mot kommersielt barnevernDet nye barnevernsforslaget fra Arbeiderpartiet skjerper politikken mot kommersialisering. I forslaget står det at barnevernsinstitusjoner skal drives av det offentlige og ideelle aktører og at kommersielle aktører skal fases ut. Les mer

Ny rapport viser karakterinflasjon i svenske friskoler

Ny rapport viser karakterinflasjon i svenske friskolerI den nye rapporten «Från gymnasieskola till högskola», gjennomført av det svenske skolverket, kommer det fram at elever fra private videregående skoler har høyere karakterer, men presterer dårligere på høyere utdanning enn elever som har gått i kommunale skoler. Les mer

Arkiv

smartedit