Markedsretting

Offentlig sektor har blitt gjenstand for en bred reformbølge som tar utgangspunkt i å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Fra 1980-tallet opplevde alle land i verden en voldsom offensiv for å privatisere og konkurranseutsette offentlig sektor. Store transnasjonale selskap ønsket innpass i de offentlige budsjetter som dekket basistjenester til befolkningene. Slike selskap ønsket også å få eierskap til og drifting av offentlig eiendom. Ikke minst, søker finansaktørene stadig nye inntektsmuligheter ved å overføre framtidige sikringsordninger, slik som pensjon og syketrygd til forsikringsbransjen. I land med sterke fagorganisasjoner og sterk sans for å ivareta også de svakeste, gikk ikke reformene så langt som storselskapene ønsket. "De trege reformistene" tvinges langsomt til konkurranseutsetting og privatisering gjennom trinnvise reformer med innføring av ulike markedsstyringsprinsipper, også kjent som New Public Management (NPM).

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativ får vi etablert bolverk mot denne markedsretting og privatisering som holder på å undergrave viktige offentlige tjenester innen transport, helse, arbeid og utdanning, med mer.

Under finner du alle artikler relatert til markedsstyring. Du kan også sortere artiklene ved å velge underkategoriene offentlig styring eller privatisering.

Tjener mer på McDonads enn som privat hjemmehjelper

Tjener mer på McDonads enn som privat hjemmehjelper— Når en 18-åring uten erfaring på McDonalds har startlønn på 153 kroner timen, mens jeg som hjelpepleier med 23 års jobberfaring tjener 150,75 kroner, er det noe som er riv ruskende galt. Det sier hovedtillitsvalgt Elias Khochaba i Unicare Hjemmetjenester til LO-Aktuelt. Les mer

Vi som solgte havet

Vi som solgte havetVÅRE HAVRESSURSER er historisk sett det mest verdifulle vi har. Store deler av landet er bygget på havets rikdommer, gjennom mange hundre år. Men kontrollen over disse ressursene har lenge beveget seg mot kanten av en avgrunn. Nå står politikere, byråkrater, lobbyister og professorer klare til å gi det siste lille dytt. Full, ugjenkallelig privatisering er målet. Les Morten Strøksnes kommentar

Analyse av forslag til ny friskolelov

Analyse av forslag til ny friskolelovDen blåblå regjeringen har lagt fram forslag til ny friskolelov, som endrer både navn og innhold fra dagens privatskolelov. For velferdsstaten frykter at lovforslaget åpner for mer kommersiell skoledrift på tross av regjeringens uttalte mål om at alle pengene skal komme elevene til gode. Les Helene Banks analyse her

Innlegg: Flaum og handlingsrom for offentlege innkjøp

Innlegg: Flaum og handlingsrom for offentlege innkjøpVoss og andre flaumramma kommunar står framfor store innkjøp og investeringar. Flaumens herjingar, og gjennoppbygging som tolar hyppigare ”500-årsflaumar”, krev både raske, og meir langsiktige innkjøp og investeringar. Les mer

Når rektor er knebla

Når rektor er knebla- Når rektorar blir overstyrte gjennom «resultatkontraktar», blir dei meir opptekne av å dekkje ryggen sin. Det skriver Simon Malknes forfatter av boka Bak fasaden i Osloskolen i denne kronikken. Les mer

Et glimt av den kyniske markedsmodellens kollaps?

Et glimt av den kyniske markedsmodellens kollaps?Åke Sandberg, siviløkonom og sosiolog, skriver i denne teksten om den nyliberale vendingen i svensk velferd. I april kommer han med rapporten Värden i välfärden. Les mer

McKinseyfisering av velferdsstaten

McKinseyfisering av velferdsstatenKonsulentbyråer har større politisk innflytelse enn vi liker å tro. Nå er det NAV som skal reddes av McKinsey. Les mer

Voksende mobilisering mot antidemokratiske handelsavtaler

Voksende mobilisering mot antidemokratiske handelsavtaler Så vel i Norge som i resten av Europa er det for tida et sterkt voksende engasjement omkring handels- og investeringspolitikken. Maken har vi ikke sett siden slutten av 1990-tallet, da vi opplevde den brede globale mobiliseringen mot en multilateral investeringsavtale (MAI) samt opprøret i Seattle mot utvidelse av Verdens handelsorganisasjon (WTO). Les mer

Lærerne i samfunnskampen

Lærerne i samfunnskampenLærerstreiken ble til en av de mest omfattende og omdiskuterte arbeidskonfliktene vi har hatt her i landet på lang tid. Nå er det på tide å oppsummere og analysere erfaringene og den situasjonen lærerne og skolen befinner seg i. Les Asbjørn Wahls analyse her

Forsvar arbeidsmiljøloven – styrk fagbevegelsens kampkraft!

Forsvar arbeidsmiljøloven – styrk fagbevegelsens kampkraft!Rogalandakonferansen, arrangert av LO Kommune Rogaland og LO i Stavanger og omegn, ble arrangert 17.-19. oktober. Her kan du lese fellesuttalelsen som ble vedtatt der. Les uttalelsen

Arkiv

smartedit