Markedsretting

Offentlig sektor har blitt gjenstand for en bred reformbølge som tar utgangspunkt i å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Fra 1980-tallet opplevde alle land i verden en voldsom offensiv for å privatisere og konkurranseutsette offentlig sektor. Store transnasjonale selskap ønsket innpass i de offentlige budsjetter som dekket basistjenester til befolkningene. Slike selskap ønsket også å få eierskap til og drifting av offentlig eiendom. Ikke minst, søker finansaktørene stadig nye inntektsmuligheter ved å overføre framtidige sikringsordninger, slik som pensjon og syketrygd til forsikringsbransjen. I land med sterke fagorganisasjoner og sterk sans for å ivareta også de svakeste, gikk ikke reformene så langt som storselskapene ønsket. "De trege reformistene" tvinges langsomt til konkurranseutsetting og privatisering gjennom trinnvise reformer med innføring av ulike markedsstyringsprinsipper, også kjent som New Public Management (NPM).

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativ får vi etablert bolverk mot denne markedsretting og privatisering som holder på å undergrave viktige offentlige tjenester innen transport, helse, arbeid og utdanning, med mer.

Under finner du alle artikler relatert til markedsstyring. Du kan også sortere artiklene ved å velge underkategoriene offentlig styring eller privatisering.

Slutt på norsk suverenitet over finanspolitikken

Slutt på norsk suverenitet over finanspolitikkenTror stortingets flertall og regjeringen at finanskriser er løst og aldri vil komme igjen? En kan tro det etter at et hastevedtak i Stortinget den 6.juni bestemte at EU skal styre norsk finanspolitikk og overvåke vårt statsbudsjett. Les saken her.

Politiske kommuner, og nå også TISA-frie

Politiske kommuner, og nå også TISA-frieFor velferdsstatens Helene Bank har debattert demokrati, kommuner og TISA-avtalen med statssekretær Tone Skagen. Vi gjengir innleggene her Les mer

Politiske kommuner

Politiske kommunerI årtier har statlig politikk bidratt til å avpolitisere kommunepolitikere og redusere dem til utførere av statlige vedtak om velferd og administrasjon av nedskjæringer, og til å begrense kommunepolitisk handlingsrom. Dette kan snu. Les mer

TISA gjer at Noreg må avregulere endå meir

TISA gjer at Noreg må avregulere endå meirHandelskampanjen meiner regjeringa sitt nye tilbod i TISA-forhandlingane opnar for meir avregulering enn opningstilbodet. Les mer

Jordskjelv i det offentlige: Dansk rapport knuser NPM

Jordskjelv i det offentlige: Dansk rapport knuser NPMNew Public Management skulle være løsningen på problemene i offentlig sektor. Dansk rapport konkluderer med det motsatte: NPM er ikke løsningen, det er problemet. Les mer

Fra stoppeklokke til tillitsreform

Fra stoppeklokke til tillitsreformEn tillitsreform krever avvikling av markedsreformene, målstyringen og kontrollregimene som har erobret offentlig sektor siden 1980-tallet. Borgmester for Sundhed og Omsorg i København, Ninna Thomsen har gått i spissen for dette arbeidet. Les mer

Kampen om offentlig sektor i Skandinavia

Kampen om offentlig sektor i SkandinaviaDet pågår en intens debatt om styringen av offentlig sektor, både i Norge, Sverige og Danmark. Bakgrunnen er erfaringene med New Public Management. Reformene har mislyktes. Les mer

Oslo kommune kutter avtalen med Orange Helse

Oslo kommune kutter avtalen med Orange HelseOrange helse skal ikke lenger konkurrere om å levere hjemmetjenester, har byrådet avgjort. Det skjer etter at en fersk rapport avdekket lov- og regelbrudd hos det private selskapet Les mer

Orange Helse kastes ut av sykehusene

Orange Helse kastes ut av sykehuseneBemanningsselskapet Orange Helse har rotet med lønnsutbetalinger og brutt arbeids- og hviletidsbestemmelsene på norske sykehus. Nå er rammeavtalene med tre helseregioner sagt opp. Les mer

Kommuner i opprør

Kommuner i opprørLokalt folkevett ligger til grunn for et voksende opprør mot regjeringens politikk: Kommuner gjør vedtak om folkeavstemninger om kommunesammenslåinger. Tjenester tas tilbake til offentlig egenregi. Kommuner vedtar å bli TISA-frie soner, og endringene i arbeidsmiljøloven avvises av kommunene. Les mer

Arkiv

smartedit