Markedsretting

Offentlig sektor har blitt gjenstand for en bred reformbølge som tar utgangspunkt i å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Fra 1980-tallet opplevde alle land i verden en voldsom offensiv for å privatisere og konkurranseutsette offentlig sektor. Store transnasjonale selskap ønsket innpass i de offentlige budsjetter som dekket basistjenester til befolkningene. Slike selskap ønsket også å få eierskap til og drifting av offentlig eiendom. Ikke minst, søker finansaktørene stadig nye inntektsmuligheter ved å overføre framtidige sikringsordninger, slik som pensjon og syketrygd til forsikringsbransjen. I land med sterke fagorganisasjoner og sterk sans for å ivareta også de svakeste, gikk ikke reformene så langt som storselskapene ønsket. "De trege reformistene" tvinges langsomt til konkurranseutsetting og privatisering gjennom trinnvise reformer med innføring av ulike markedsstyringsprinsipper, også kjent som New Public Management (NPM).

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativ får vi etablert bolverk mot denne markedsretting og privatisering som holder på å undergrave viktige offentlige tjenester innen transport, helse, arbeid og utdanning, med mer.

Under finner du alle artikler relatert til markedsstyring. Du kan også sortere artiklene ved å velge underkategoriene offentlig styring eller privatisering.

Danmark tar tak i skjemaveldet på sykehusene

Danmark tar tak i skjemaveldet på sykehuseneEtter flere år med kritikk fra helsepersonell mot skjemaveldet på de danske sykehusene, tar nå både regjeringen og regionene tak i problemet. Les mer

TISA til besvær

TISA til besværEtter hvert som TISA-forhandlingene blir mer kjent i offentligheten, øker også kritikken og kravene om åpenhet, innsyn og politisk innhold. Les mer

Kronikk: Velferd eller profitt?

Kronikk: Velferd eller profitt?Er det likegyldig om det offentlige eller private utfører velferdstjenester? Det svarer Fanny Voldes på i denne kronikken, som tar for seg eksempelet Norlandia. Les mer

Laura tok opp kampen mot Attendo

Laura tok opp kampen mot AttendoSom barn måtte hun gå imellom ved konflikter i hjemmet, som 12-åring hadde hun sin første jobb, og i dag kjemper Laura Bakke Lillegård en desperat kamp for brukere og ansatte i privat hjemmetjeneste. Les mer

Ny privatskolelov: Profittforbudet – umulig å håndheve

Ny privatskolelov: Profittforbudet – umulig å håndheve Regjeringens forslag til ny friskolelov ble oversendt Stortinget i mars 2015. Den vil innebære et omfattende frislipp av private, kommersielle skoler under begrepene profilskoler og yrkesskoler. Konsekvensene på kostnadssida, med regelbrudd og omgåelse, risiko for elever og kommuner ved eventuell driftsstans, og økning i tilsynsbyråkrati kan bli omfattende, men er ikke utredet. Retorisk vies det mye plass til spørsmålet om hvordan man skal hindre at privatskolene tar ut profitt i strid med loven. Regjeringen har ikke løst problemet. Regjeringens nye lov undergraver profittforbudet i norsk privatskolesektor. Les Helene Banks analyse her

Arbeidstilsynet gransker Attendo

Arbeidstilsynet gransker AttendoEtter flere kritiske oppslag om lovlig overtid og bruk av ufaglærte til sykepleieroppgaver, skal Arbeidstilsynet nå granske omsorgsselskapet Attendo. Les mer på frifagbevegelse.no

Lærerne vant frem på Heltberg gymas (Akademiet)

Lærerne vant frem på Heltberg gymas (Akademiet)De 17 lærere ved Heltberg Private Gymnas i Oslo, som kontrolleres av Akademiet-kjeden, vant frem med sin streik for tariffavtale. Les mer om streikeresultatet og konflikten her

Lag kommunal plan mot profitt på velferdstjenester

Lag kommunal plan mot profitt på velferdstjenester Privatisering og profitt på velferdstjenester er et hett tema, og det er et faktum at det er kommunene som privatiserer og konkurranseutsetter mest. Det betyr også at lokalpolitikere kan ta tilbake kontrollen over velferdstjenestene – dersom de ønsker det. Se Helene Bankes veileder og tidsplan for Oslo kommune her.

Svaret er kommunesammenslåing. Hva var spørsmålet?

Svaret er kommunesammenslåing. Hva var spørsmålet?Lokalpolitikere over hele landet er i gang med å snakke om, foreslå og utrede kommunesammenslåinger. Det er løsninga. Men har de samme lokalpolitikerne tatt seg tida med å finne ut hva problemet er? I prosessen med kommunesammenslåing har man starta med løsninga før man har identifisert problemet. Det er et problem. Les mer

FO: Motmakt mot kommersiell velferd

FO: Motmakt mot kommersiell velferdFellesorganisasjonen har hatt kongress 18.–22. mars, og de har satt i gang et arbeid for å «…utøve motmakt mot kommersialisering av velferdstjenester» som leder Mimmi Kvisvik sa på FO-kongressens åpningsdag. Les mer

Arkiv

smartedit