Markedsretting

Offentlig sektor har blitt gjenstand for en bred reformbølge som tar utgangspunkt i å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Fra 1980-tallet opplevde alle land i verden en voldsom offensiv for å privatisere og konkurranseutsette offentlig sektor. Store transnasjonale selskap ønsket innpass i de offentlige budsjetter som dekket basistjenester til befolkningene. Slike selskap ønsket også å få eierskap til og drifting av offentlig eiendom. Ikke minst, søker finansaktørene stadig nye inntektsmuligheter ved å overføre framtidige sikringsordninger, slik som pensjon og syketrygd til forsikringsbransjen. I land med sterke fagorganisasjoner og sterk sans for å ivareta også de svakeste, gikk ikke reformene så langt som storselskapene ønsket. "De trege reformistene" tvinges langsomt til konkurranseutsetting og privatisering gjennom trinnvise reformer med innføring av ulike markedsstyringsprinsipper, også kjent som New Public Management (NPM).

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativ får vi etablert bolverk mot denne markedsretting og privatisering som holder på å undergrave viktige offentlige tjenester innen transport, helse, arbeid og utdanning, med mer.

Under finner du alle artikler relatert til markedsstyring. Du kan også sortere artiklene ved å velge underkategoriene offentlig styring eller privatisering.

Barnehagefinansiering: Nytt profitt-tilskudd til private barnehager

Barnehagefinansiering:  Nytt profitt-tilskudd til private barnehagerRegjeringen har lagt fram to forslag til nytt finansieringssystem for private barnehager. Ingen av disse forslagene vil bøte på problemene med dagens system. Tvert imot gir forslagene nye ekstrainntekter for de private barnehagene, uten at dette følges av krav om lik kvalitet eller like vilkår for de ansatte. Les mer

Kampen om kommune-Norge

Kampen om kommune-NorgeEn rekke sentrale kampsaker står på dagsordenen i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 14. september. Les Asbjørn Wahls vurderinger av hva som er valgkampens viktigste saker.

Danmark tar tak i skjemaveldet på sykehusene

Danmark tar tak i skjemaveldet på sykehuseneEtter flere år med kritikk fra helsepersonell mot skjemaveldet på de danske sykehusene, tar nå både regjeringen og regionene tak i problemet. Les mer

TISA til besvær

TISA til besværEtter hvert som TISA-forhandlingene blir mer kjent i offentligheten, øker også kritikken og kravene om åpenhet, innsyn og politisk innhold. Les mer

Kronikk: Velferd eller profitt?

Kronikk: Velferd eller profitt?Er det likegyldig om det offentlige eller private utfører velferdstjenester? Det svarer Fanny Voldes på i denne kronikken, som tar for seg eksempelet Norlandia. Les mer

Laura tok opp kampen mot Attendo

Laura tok opp kampen mot AttendoSom barn måtte hun gå imellom ved konflikter i hjemmet, som 12-åring hadde hun sin første jobb, og i dag kjemper Laura Bakke Lillegård en desperat kamp for brukere og ansatte i privat hjemmetjeneste. Les mer

Ny privatskolelov: Profittforbudet – umulig å håndheve

Ny privatskolelov: Profittforbudet – umulig å håndheve Regjeringens forslag til ny friskolelov ble oversendt Stortinget i mars 2015. Den vil innebære et omfattende frislipp av private, kommersielle skoler under begrepene profilskoler og yrkesskoler. Konsekvensene på kostnadssida, med regelbrudd og omgåelse, risiko for elever og kommuner ved eventuell driftsstans, og økning i tilsynsbyråkrati kan bli omfattende, men er ikke utredet. Retorisk vies det mye plass til spørsmålet om hvordan man skal hindre at privatskolene tar ut profitt i strid med loven. Regjeringen har ikke løst problemet. Regjeringens nye lov undergraver profittforbudet i norsk privatskolesektor. Les Helene Banks analyse her

Arbeidstilsynet gransker Attendo

Arbeidstilsynet gransker AttendoEtter flere kritiske oppslag om lovlig overtid og bruk av ufaglærte til sykepleieroppgaver, skal Arbeidstilsynet nå granske omsorgsselskapet Attendo. Les mer på frifagbevegelse.no

Lærerne vant frem på Heltberg gymas (Akademiet)

Lærerne vant frem på Heltberg gymas (Akademiet)De 17 lærere ved Heltberg Private Gymnas i Oslo, som kontrolleres av Akademiet-kjeden, vant frem med sin streik for tariffavtale. Les mer om streikeresultatet og konflikten her

Arkiv

smartedit