Markedsretting

Offentlig sektor har blitt gjenstand for en bred reformbølge som tar utgangspunkt i å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Fra 1980-tallet opplevde alle land i verden en voldsom offensiv for å privatisere og konkurranseutsette offentlig sektor. Store transnasjonale selskap ønsket innpass i de offentlige budsjetter som dekket basistjenester til befolkningene. Slike selskap ønsket også å få eierskap til og drifting av offentlig eiendom. Ikke minst, søker finansaktørene stadig nye inntektsmuligheter ved å overføre framtidige sikringsordninger, slik som pensjon og syketrygd til forsikringsbransjen. I land med sterke fagorganisasjoner og sterk sans for å ivareta også de svakeste, gikk ikke reformene så langt som storselskapene ønsket. "De trege reformistene" tvinges langsomt til konkurranseutsetting og privatisering gjennom trinnvise reformer med innføring av ulike markedsstyringsprinsipper, også kjent som New Public Management (NPM).

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativ får vi etablert bolverk mot denne markedsretting og privatisering som holder på å undergrave viktige offentlige tjenester innen transport, helse, arbeid og utdanning, med mer.

Under finner du alle artikler relatert til markedsstyring. Du kan også sortere artiklene ved å velge underkategoriene offentlig styring eller privatisering.

Norlandia-ansatte taper i pensjon

Norlandia-ansatte taper i pensjonDa Norlandia-barnehagene sa opp tariffavtalen med PBL, forsvant Dinas AFP-rettigheter med et pennestrøk. Dina og opp mot 40 av hennes kolleger over 55 år taper en million kroner hver på Norlandias tariffhopping. Les mer på Frifagbevegelse

Debatt: Hull i halsen

Debatt: Hull i halsen- Direktoratet for økonomistyring bør kikke opp ifra tallene og interessere seg mer for innvendingene som kommer fra sykehus, skole eller Nav, skriver Christian Grimsgaard, overlege og tillitsvalgt ved Universitetssykehuset i Oslo. Les mer på Dagens Medisin

Kronikk: Målstyring bryter ned samfunnet

Kronikk: Målstyring bryter ned samfunnet- Ikke all kvalitet kan måles på en meningsfull måte. Når vi velger å måle likevel, kan resultatet bli forkvaklet, skriver Jan Ubøe, professor i matematikk ved Norges Handelshøyskole i en BT-kronikk 19.08.2014. Les mer

Danske forskere advarer mot "kontroll-helvete"

Danske forskere advarer mot I den danske artikkelen "Kontrol-helvede: Vi drukner i papirarbejde", konstaterer forskere at hver tredje danske bruker mer tid på dokumentasjon og registrering på jobben enn tidligere. Forskerne mener det skaper mistillit og stress. Les artikkelen her

Innlegg: Konsulentenes rolle

Innlegg: Konsulentenes rolleFor dere som lurer på hvorfor det offentlige Norge oversvømmes av konsulenter, og hvorfor fagfolk opplever stadig større avmakt i sin arbeidshverdag, kommer Linn Herning med et hett tips i dette innlegget. Les mer

Fagforbundet ut mot KS sin innsparingsrapport

Fagforbundet ut mot KS sin innsparingsrapportI vinter lanserte KS rapporten "Kostnader, besparelser og effektivisering av konkurranse" med påstander om at kommunene kunne spare 1,7 milliarder på økt konkurranse. Fagforbundet mener at KS ikke har grunnlag for påstandene, og slakter KS og NHOs bruk av rapporten i et eget notat. Les notatet her

Sykehjemsbemanning er forretningshemmeligheter

Sykehjemsbemanning er forretningshemmeligheterByrådet i Oslo har nå stadfestet at bemanningen på kommersielle sykehjem er å anse som forretningshemmeligheter. Det bekreftet byrådet i et svar til Ivar Johansen (SV). Les mer på Ivar Johansens blogg

Kronikk: Paradokset offentlig ledelse

Kronikk: Paradokset offentlig ledelseTradisjonell offentlig ledelse kan vise seg bedre egnet til å håndtere dagens store samhandlingsrelaterte reformer, skriver Anne Lise Fimreite, prorektor og professor i statsvitenskap, Universitetet i Bergen. Les kronikken i DN

Lovbrudd på kommersielle omsorgsboliger

Lovbrudd på kommersielle omsorgsboligerDe private firmaene Aleris og BAB Omsorg har brutt loven flere ganger under bruk av makt mot psykisk utviklingshemmede, viser en ny rapport fra Helsetilsynet. Les mer på NRK

Vil snu opp ned på hjemmesykepleien

Vil snu opp ned på hjemmesykepleienEldre, syke og funksjonshemma vil få bedre hjelp om pleierne får bestemme langt mer og de som sitter på kontor langt mindre, mener Cecilie Bjelland i Arbeiderpartiet i Stavanger. Les mer i Stavanger Aftenblad

Arkiv

smartedit