Markedsretting

Offentlig sektor har blitt gjenstand for en bred reformbølge som tar utgangspunkt i å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Fra 1980-tallet opplevde alle land i verden en voldsom offensiv for å privatisere og konkurranseutsette offentlig sektor. Store transnasjonale selskap ønsket innpass i de offentlige budsjetter som dekket basistjenester til befolkningene. Slike selskap ønsket også å få eierskap til og drifting av offentlig eiendom. Ikke minst, søker finansaktørene stadig nye inntektsmuligheter ved å overføre framtidige sikringsordninger, slik som pensjon og syketrygd til forsikringsbransjen. I land med sterke fagorganisasjoner og sterk sans for å ivareta også de svakeste, gikk ikke reformene så langt som storselskapene ønsket. "De trege reformistene" tvinges langsomt til konkurranseutsetting og privatisering gjennom trinnvise reformer med innføring av ulike markedsstyringsprinsipper, også kjent som New Public Management (NPM).

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativ får vi etablert bolverk mot denne markedsretting og privatisering som holder på å undergrave viktige offentlige tjenester innen transport, helse, arbeid og utdanning, med mer.

Under finner du alle artikler relatert til markedsstyring. Du kan også sortere artiklene ved å velge underkategoriene offentlig styring eller privatisering.

- Velferdsstaten er unik

- Velferdsstaten er unik"Det er lykkedes højrefløjen at give flygtninge skylden for utryghed og velfærdsbesparelser. I virkeligheden bør finanssektoren tage æren for Europas misere", siger den berømte økonom Ha-Joon Chang. Les kronikken av Chang i Politiken

God dag mann, Aftenposten!

God dag mann, Aftenposten!Aftenposten mener kritikk av velferdsprofitører er "mørkerødt". Men 88 % vil begrense og 45 % ha full stopp i kommersiell drift av de viktigste velferdstjenestene. Les motsvar av Linn Herning

Desperat barnehagekamp

Desperat barnehagekampOslo er nå slagmark for kampen mellom velferdsprofitører og det rødgrønne byrådet, med støtte av Rødt. Hvis det gjøres riktig, kan velferdsprofitørene holdes utenfor uten at det kommer i strid med EØS-regelverk og barnehagelov. Les kronikk av Helene Bank

Ålesund: Hver sjette barnehagekrone gikk til lederlønn og utbytte

Bladet Utdanning har sett på regnskapene til alle private barnehager i Ålesund kommune som er organisert som aksjeselskap. Flere av eierne tar seg godt betalt for å drive relativt små private barnehager. Alt finansiert av kommunale tilskudd og foreldrebetaling. Les mer i Utdanningsnytt

Humana, Unicare og Team Olivia kjøper flere mindre barnevernsselskaper

Humana, Unicare og Team Olivia kjøper flere mindre barnevernsselskaperStore selskaper med utenlandsk kapital kjøper opp norske barnevernstiltak. – Jeg ser det ikke som et problem at kommersielle tjener penger på å levere tjenester som det offentlige har behov for, sier barneminister Solveig Horne Les mer i Fagbladet

– Private sykehjem og asylmottak genererer millioner til private formuer

Norlandia Care og andre selskaper overfører store verdier til private formuer, ifølge revisor Fanny Voldnes i Fagforbundet. Tull og tøys, svarer Norlandia-eier Kristian Adolfsen Les mer i Frifagbevegelse

Orange Helse fortsetter med lovbrudd - kontraktene må avvikles!

Orange Helse fortsetter med lovbrudd - kontraktene må avvikles!Arbeidstilsynet har vært på besøk hos Orange Helse og selskapet får nok en gang sviende kritikk. Flere kommuner og sykehus har allerede aviklet sine avtaler med dette selskapet. Vi oppfordrer flere til å gjøre det samme. Les mer

Kronikk: Hvordan tjene penger på eldreomsorg

Kronikk: Hvordan tjene penger på eldreomsorg Er det slik at sykehjemsbeboere kan medisineres tungt for å spare personalressurser? Og er det slik at sykehjemmet kan øke inntjeningen ved å etablere utvidet egenbetaling for hår- og neglestell? Les kronikken om Attendo i Aftenposten

- Vi trenger et profittforbud

- Vi trenger et profittforbud"At noen tjener seg styrtrike på skattepenger, undergraver folks skattevilje. Derfor er kommersielle aktører en grunnleggende utfordring for hele konseptet velferdsstat i Norge, i hvert fall når det gjelder velferdstjenestene". Les intervjuet med Linn Herning i tidsdkriftet Rødt

SVK2016: Målstyring og mangel på kunnskap

SVK2016: Målstyring og mangel på kunnskapKunnskapsløshet og mangel på innsikt om sentrale prosesser er sjeldent noe fortrinn. Målstyring basert på kortsiktige numeriske mål er et klassisk eksempel på manglende kunnskap om ledelse. Les mer

Arkiv

smartedit