Markedsretting

Offentlig sektor har blitt gjenstand for en bred reformbølge som tar utgangspunkt i å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Fra 1980-tallet opplevde alle land i verden en voldsom offensiv for å privatisere og konkurranseutsette offentlig sektor. Store transnasjonale selskap ønsket innpass i de offentlige budsjetter som dekket basistjenester til befolkningene. Slike selskap ønsket også å få eierskap til og drifting av offentlig eiendom. Ikke minst, søker finansaktørene stadig nye inntektsmuligheter ved å overføre framtidige sikringsordninger, slik som pensjon og syketrygd til forsikringsbransjen. I land med sterke fagorganisasjoner og sterk sans for å ivareta også de svakeste, gikk ikke reformene så langt som storselskapene ønsket. "De trege reformistene" tvinges langsomt til konkurranseutsetting og privatisering gjennom trinnvise reformer med innføring av ulike markedsstyringsprinsipper, også kjent som New Public Management (NPM).

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativ får vi etablert bolverk mot denne markedsretting og privatisering som holder på å undergrave viktige offentlige tjenester innen transport, helse, arbeid og utdanning, med mer.

Under finner du alle artikler relatert til markedsstyring. Du kan også sortere artiklene ved å velge underkategoriene offentlig styring eller privatisering.

Lærerne vant frem på Heltberg gymas (Akademiet)

Lærerne vant frem på Heltberg gymas (Akademiet)De 17 lærere ved Heltberg Private Gymnas i Oslo, som kontrolleres av Akademiet-kjeden, vant frem med sin streik for tariffavtale. Les mer om streikeresultatet og konflikten her

Lag kommunal plan mot profitt på velferdstjenester

Lag kommunal plan mot profitt på velferdstjenester Privatisering og profitt på velferdstjenester er et hett tema, og det er et faktum at det er kommunene som privatiserer og konkurranseutsetter mest. Det betyr også at lokalpolitikere kan ta tilbake kontrollen over velferdstjenestene – dersom de ønsker det. Se Helene Bankes veileder og tidsplan for Oslo kommune her.

Svaret er kommunesammenslåing. Hva var spørsmålet?

Svaret er kommunesammenslåing. Hva var spørsmålet?Lokalpolitikere over hele landet er i gang med å snakke om, foreslå og utrede kommunesammenslåinger. Det er løsninga. Men har de samme lokalpolitikerne tatt seg tida med å finne ut hva problemet er? I prosessen med kommunesammenslåing har man starta med løsninga før man har identifisert problemet. Det er et problem. Les mer

FO: Motmakt mot kommersiell velferd

FO: Motmakt mot kommersiell velferdFellesorganisasjonen har hatt kongress 18.–22. mars, og de har satt i gang et arbeid for å «…utøve motmakt mot kommersialisering av velferdstjenester» som leder Mimmi Kvisvik sa på FO-kongressens åpningsdag. Les mer

Karakterer til ansatte vanligere i Norge enn i USA

Karakterer til ansatte vanligere i Norge enn i USAInternasjonalt er rigide måle- og kontrollsystemer på tilbaketog, men i Norge henger de fortsatt igjen. Det viser funn fra konsulentselskapet Deloitte. Les saken på frifagbevegelse.no

Fra medisinsk taushetsplikt til konsernlydighet

Fra medisinsk taushetsplikt til konsernlydighetI arbeidet med ny arbeidskontraktmal for leger i sykehus har arbeidsgiverforeningen Spekter presentert en helt ny form for taushetsplikt for leger som de ønsker å avtalefeste. Den handler om konsernlydighet. Les Christer Mjåset, foretakstillitsvalgt ved OSU, sitt innlegg her

Lovendring vil øke prisen på kommunale tjenester

Lovendring vil øke prisen på kommunale tjenesterRegjeringens nye forslag om endring av Lov om interkommunale selskaper (IKS) begrunnes med tilpasning til EØS-reglene om ulovlig statsstøtte. KS, LO, Fagforbundet, samt flere kommuner og fylkeskommuner, avviser lovendringen og ber om bedre konsekvensutredning. Les Helene Banks analyse her

Helsesviket - et råttent og ødeleggende system

Helsesviket - et råttent og ødeleggende systemI boken «Helsesviket» snakker 17 ansatte og tidligere ansatte i norsk helsevesen rett fra leveren om arbeidsforholdene de jobber og har jobbet under i en årrekke. Les Linda Susanne Krügers kronikk her

- En systemfeil vi må gjøre noe med

- En systemfeil vi må gjøre noe medLinda Susanne Krüger er sykepleieren som varslet om et helsevesen i krise. Som fersk lokalpolitiker for Ap ber hun om hjelp fra sine egne, og kritiserer dem for å kun se glansbildene i helsevesenet. Les saken her

Dette mener aktørene om regjeringens nye friskolelov

Dette mener aktørene om regjeringens nye friskolelovFor velferdsstaten har gjennomgått høringssvarene på regeringens nye friskolelov. De fleste mener at det ikke er behov for en endring av dagens privatskolelov. Det åpenbare unntaket er de kommersielle skolekjedene. Akademiet har til og med fått skrivehjelp av skatteplanleggingsadvokater. Les mer

Arkiv

smartedit