Markedsretting

Offentlig sektor har blitt gjenstand for en bred reformbølge som tar utgangspunkt i å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Fra 1980-tallet opplevde alle land i verden en voldsom offensiv for å privatisere og konkurranseutsette offentlig sektor. Store transnasjonale selskap ønsket innpass i de offentlige budsjetter som dekket basistjenester til befolkningene. Slike selskap ønsket også å få eierskap til og drifting av offentlig eiendom. Ikke minst, søker finansaktørene stadig nye inntektsmuligheter ved å overføre framtidige sikringsordninger, slik som pensjon og syketrygd til forsikringsbransjen. I land med sterke fagorganisasjoner og sterk sans for å ivareta også de svakeste, gikk ikke reformene så langt som storselskapene ønsket. "De trege reformistene" tvinges langsomt til konkurranseutsetting og privatisering gjennom trinnvise reformer med innføring av ulike markedsstyringsprinsipper, også kjent som New Public Management (NPM).

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativ får vi etablert bolverk mot denne markedsretting og privatisering som holder på å undergrave viktige offentlige tjenester innen transport, helse, arbeid og utdanning, med mer.

Under finner du alle artikler relatert til markedsstyring. Du kan også sortere artiklene ved å velge underkategoriene offentlig styring eller privatisering.

Legger New public management i graven

Legger New public management i gravenRichard Hood, forskeren som i 1991 lanserte betegnelsen «New public management» (NPM), har nå evaluert effekten av de engelske markedsreformene. I en ny bok konstaterer han at hvis målet var billige og bedre løsninger, da har reformene mislyktes. Les mer

Intervju med Linn Herning om status for velferdsprofitørene

Intervju med Linn Herning om status for velferdsprofitørene- Velferdsprofitørene kommer til å kjempe med nebb, klør, PR-agenter, lobbyister og alt de kan kjøpe for penger mot hvert eneste innstramningsforslag. Det må vi være forberedt på, sier Linn Herning. Les hele intervjuet på frifagbevegelse.

Kronikk: Næring til Norge

Kronikk: Næring til NorgeVerdier som skapes versus velferd som fordeles, er ofte en motsetning i norsk politikk. Men skal verdiskapning og velferdsfordeling fungere, så trengs det politikk som forstår de forskjellige rollene til offentlig forvaltning og næringsliv. Les mer

Adolfsenbrødrenes flyktningprofitt vekker internasjonal oppmerksomhet

Adolfsenbrødrenes flyktningprofitt vekker internasjonal oppmerksomhet"Møte de to brødrene som tjener millioner på flyktningkrisa i Skandinavia." Det amerikanske næringslivsmagasinet Bloomberg Businessweek hadde de norske velferds- og flyktningprofitørene Roger og Kristian Adolfsen som hovedsak i sin første 2016-utgave. Les hele artikkelen her

Umoderne tjenestemannslov og moderne minister?

Umoderne tjenestemannslov og moderne minister?Hva er moderne nå til dags? Ikke lett å si, men ifølge landets moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, er i alle fall ikke tjenestemannsloven særlig moderne. Og er du ikke moderne, så ligger du tynt an. Les mer

Har vi et ideelt problem?

Har vi et ideelt problem?En av utfordringene var og er at velferdsprofitørene bevisst manipulerer offentligheten til å tro at de er ideelle aktører. Det gjør de blant annet gjennom å si at de ikke tar utbytte. Les Linn Hernings kronikk her

Debatt om bunnlinjer i offentlig sektor

Debatt om bunnlinjer i offentlig sektorI løpet av den siste måneden har Svenn Arne Lie i For velferdsstaten og Anne Kari Bratten, leder i arbeidsgiverforeningen Spekter, hatt en diskusjon i Klassekampen om styring, organisering og finansiering av offentlig forvaltning. Les hele debatten her.

Adolfsen-staten

Adolfsen-statenHelene Bank skriver om konsekvensene når vi ser et asylmottaksmarked der hver tredje asylsøker bor på et Hero-mottak, eid av Adolfsenbrødrene. Les mer

Flyktningprofitørene

FlyktningprofitøreneNorges største kommersielle drifter av flyktningmottak, Hero-konsernet, mottar nå over 60 millioner kroner i måneden. Hva skjer med disse pengene? Og hvorfor driver ikke det offentlige egen mottak? Les Helene Banks analyse av flyktningprofitørene

Den nye Osloskolen

Den nye OsloskolenI Oslo har det nye byrådet gått inn for en tillitsreform i skolen. I byrådserklæringen heter det at en skal ha ”større tillit til lærerne som fagpersoner og mer tid til dybdelæring og mindre pugging”. Hva betyr det? Les Simon Malkenes analyse av Osloskolen

Arkiv

smartedit