Markedsretting

Offentlig sektor har blitt gjenstand for en bred reformbølge som tar utgangspunkt i å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Fra 1980-tallet opplevde alle land i verden en voldsom offensiv for å privatisere og konkurranseutsette offentlig sektor. Store transnasjonale selskap ønsket innpass i de offentlige budsjetter som dekket basistjenester til befolkningene. Slike selskap ønsket også å få eierskap til og drifting av offentlig eiendom. Ikke minst, søker finansaktørene stadig nye inntektsmuligheter ved å overføre framtidige sikringsordninger, slik som pensjon og syketrygd til forsikringsbransjen. I land med sterke fagorganisasjoner og sterk sans for å ivareta også de svakeste, gikk ikke reformene så langt som storselskapene ønsket. "De trege reformistene" tvinges langsomt til konkurranseutsetting og privatisering gjennom trinnvise reformer med innføring av ulike markedsstyringsprinsipper, også kjent som New Public Management (NPM).

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativ får vi etablert bolverk mot denne markedsretting og privatisering som holder på å undergrave viktige offentlige tjenester innen transport, helse, arbeid og utdanning, med mer.

Under finner du alle artikler relatert til markedsstyring. Du kan også sortere artiklene ved å velge underkategoriene offentlig styring eller privatisering.

Valg 2015: Velgerne krevde et steg til venstre

Valg 2015: Velgerne krevde et steg til venstreHøyresidas tap av flertallet i storbyene Oslo, Bergen og Tromsø er noen av de viktigste resultatene av årets kommunevalg. Disse byene har vært utstillingsvindu og lokomotiv for høyresidas privatiserings- og konkurranseutsettings-politikk, noe som nå forventes avviklet. Også generelt resulterte valget i en politisk forskyvning fra sentrum-høyre til sentrum-venstre, fordi alle regjeringspartiene (inkludert støttepartiene KrF og Venstre) gikk noe tilbake og alle opposisjonspartiene gikk noe fram. Valgresultatet kan imidlertid også gi klarere signaler om i hvilken retning Ap ønsker å bevege seg; i retning høyre mot KrF og Venstre – eller mot venstre til SV, Rødt og eventuelt SP og Miljøpartiet De Grønne (MDG) på de steder der disse partiene velger å alliere seg til venstre Les mer

Seks alternativer til New Public Management

Seks alternativer til New Public ManagementFor velferdsstatens daglige leder, Asbjørn Wahl, var nylig i Sverige og innledet om alternativer til New Public Management (NPM) på møter med Vänsterpartiets kommunal- og landstingsrepresentanter, samt på de stadig viktigere Vänsterdagarna i Malmö. Her kan dere lese en kortversjon av Wahls presentasjon. I innlegget konstaterer han at NPM er markedsliberalismens ektefødte barn, men at det finnes veier å bekjempe markedsreformene på. I den sammenhengen skisserer han seks alternativer til NPM. Strengt tatt dreier det seg om å nedkjempe markedsreformene i den offentlig sektor. Les her

Omdømmesjekken: Fire tips til nye folkevalgte

Omdømmesjekken: Fire tips til nye folkevalgteKonkurranseutsetting, privatisering, anbud, innleide vikarer, innkjøp osv. Uansett er det kommunestyrets ansvar å sikre at lovverk følges. Ta For velferdsstatens omdømmesjekk!

Folkets jernbane?

Folkets jernbane?Hvordan komme på offensiven i debatten om framtidas jernbane? Kanskje har vi noe å lære av debatten i Storbritannia og Sverige? Les Svenn Arne Lies analyse her

Kronikk: Det forlokkende, frie valg

Kronikk: Det forlokkende, frie valgFritt brukervalg kan høres enkelt og forlokkende ut, men innebærer stor risiko for både brukere, ansatte og kommunen. Les mer

Fritt brukervalg: Et risikofylt prosjekt

Fritt brukervalg: Et risikofylt prosjektFritt brukervalg kan høres enkelt og forlokkende ut, men innebærer stor risko for både brukere, ansatte og kommunen. Les Helene Banks analyse her

Kronikk: Næring til Norge

Kronikk: Næring til Norge- Skillet mellom forretning og forvaltning har vært viktig for utviklingen av det norske velferdssamfunnet. Markedsgjøringen av offentlig forvaltning har fjernet dette skillet. Les Svenn Arne Lies kommentar her

Ellen taper 62.000 på å jobbe på privat sykehjem

Ellen taper 62.000 på å jobbe på privat sykehjemHjelpepleier Ellen Arnbrott tjener 62.000 kroner mindre enn en kollega med samme ansiennitet på kommunalt sykehjem. Hun er ansatt i et privat Aleris-sykehjem Les saken på frifagbevegelse.no

Ja eller nei til velferdsprofitører!

Ja eller nei til velferdsprofitører!Her kan du lese Linn Hernings debattinnlegg om konkurranseutsetting av sykehjem. Les mer

Innlegg: Mammons beste barn

Innlegg: Mammons beste barn Forslaget til nytt finansieringssystem for barnehagene, som nå er på høring, viderefører i grove trekk feilene fra det gamle. Det foreslås enten å videreføre dagens ordning for finansiering eller å innføre en statlig standardsats. Begge forslagene innebærer å videreføre et system der private barnehagers inntekter ikke tar utgangspunkt i den enkelte barnehages utgifter. Les hele innlegget her

Arkiv

smartedit