Markedsretting

Offentlig sektor har blitt gjenstand for en bred reformbølge som tar utgangspunkt i å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Fra 1980-tallet opplevde alle land i verden en voldsom offensiv for å privatisere og konkurranseutsette offentlig sektor. Store transnasjonale selskap ønsket innpass i de offentlige budsjetter som dekket basistjenester til befolkningene. Slike selskap ønsket også å få eierskap til og drifting av offentlig eiendom. Ikke minst, søker finansaktørene stadig nye inntektsmuligheter ved å overføre framtidige sikringsordninger, slik som pensjon og syketrygd til forsikringsbransjen. I land med sterke fagorganisasjoner og sterk sans for å ivareta også de svakeste, gikk ikke reformene så langt som storselskapene ønsket. "De trege reformistene" tvinges langsomt til konkurranseutsetting og privatisering gjennom trinnvise reformer med innføring av ulike markedsstyringsprinsipper, også kjent som New Public Management (NPM).

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativ får vi etablert bolverk mot denne markedsretting og privatisering som holder på å undergrave viktige offentlige tjenester innen transport, helse, arbeid og utdanning, med mer.

Under finner du alle artikler relatert til markedsstyring. Du kan også sortere artiklene ved å velge underkategoriene offentlig styring eller privatisering.

Anbud - en politisk hengemyr

Det strides i Oslo kommune for tiden mellom private velferdsprofitører og det rødgrønne byrådet. Striden står om private selskaper kan utelukkes fra anbudsrunder ved innkjøp av barnevernstjenester, mens ideelle non-profitt organisasjoner inkluderes. Les kronikk i Dagsavisen

Kommentar: NAV - en lidelseshistorie

Kommentar: NAV - en lidelseshistorie- For en stund siden fikk jeg en videresendt en intern e-post fra Nav. For de ansatte var det en vanlig rapport fra en mellomleder. For en utenforstående var det et blikk inn i et system gått helt av hengslene. Les Linn Hernings kommentar her

NPM og legestreiken

NPM og legestreiken"Foretaksmodellen er grunnen til at helseforetakene tolker sitt samfunnsoppdrag på en snever, bedriftsøkonomisk måte" Les kronikk i Oppland Arbeiderblad

Desperat barnehagekamp

Desperat barnehagekampOslo er nå slagmark for kampen mellom velferdsprofitører og det rødgrønne byrådet, med støtte av Rødt. Hvis det gjøres riktig, kan velferdsprofitørene holdes utenfor uten at det kommer i strid med EØS-regelverk og barnehagelov. Les kronikk av Helene Bank

- Velferdsstaten er unik

- Velferdsstaten er unik"Det er lykkedes højrefløjen at give flygtninge skylden for utryghed og velfærdsbesparelser. I virkeligheden bør finanssektoren tage æren for Europas misere", siger den berømte økonom Ha-Joon Chang. Les kronikken av Chang i Politiken

God dag mann, Aftenposten!

God dag mann, Aftenposten!Aftenposten mener kritikk av velferdsprofitører er "mørkerødt". Men 88 % vil begrense og 45 % ha full stopp i kommersiell drift av de viktigste velferdstjenestene. Les motsvar av Linn Herning

Ålesund: Hver sjette barnehagekrone gikk til lederlønn og utbytte

Bladet Utdanning har sett på regnskapene til alle private barnehager i Ålesund kommune som er organisert som aksjeselskap. Flere av eierne tar seg godt betalt for å drive relativt små private barnehager. Alt finansiert av kommunale tilskudd og foreldrebetaling. Les mer i Utdanningsnytt

Humana, Unicare og Team Olivia kjøper flere mindre barnevernsselskaper

Humana, Unicare og Team Olivia kjøper flere mindre barnevernsselskaperStore selskaper med utenlandsk kapital kjøper opp norske barnevernstiltak. – Jeg ser det ikke som et problem at kommersielle tjener penger på å levere tjenester som det offentlige har behov for, sier barneminister Solveig Horne Les mer i Fagbladet

– Private sykehjem og asylmottak genererer millioner til private formuer

Norlandia Care og andre selskaper overfører store verdier til private formuer, ifølge revisor Fanny Voldnes i Fagforbundet. Tull og tøys, svarer Norlandia-eier Kristian Adolfsen Les mer i Frifagbevegelse

Orange Helse fortsetter med lovbrudd - kontraktene må avvikles!

Orange Helse fortsetter med lovbrudd - kontraktene må avvikles!Arbeidstilsynet har vært på besøk hos Orange Helse og selskapet får nok en gang sviende kritikk. Flere kommuner og sykehus har allerede aviklet sine avtaler med dette selskapet. Vi oppfordrer flere til å gjøre det samme. Les mer

Arkiv

smartedit