Markedsretting

Offentlig sektor har blitt gjenstand for en bred reformbølge som tar utgangspunkt i å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Fra 1980-tallet opplevde alle land i verden en voldsom offensiv for å privatisere og konkurranseutsette offentlig sektor. Store transnasjonale selskap ønsket innpass i de offentlige budsjetter som dekket basistjenester til befolkningene. Slike selskap ønsket også å få eierskap til og drifting av offentlig eiendom. Ikke minst, søker finansaktørene stadig nye inntektsmuligheter ved å overføre framtidige sikringsordninger, slik som pensjon og syketrygd til forsikringsbransjen. I land med sterke fagorganisasjoner og sterk sans for å ivareta også de svakeste, gikk ikke reformene så langt som storselskapene ønsket. "De trege reformistene" tvinges langsomt til konkurranseutsetting og privatisering gjennom trinnvise reformer med innføring av ulike markedsstyringsprinsipper, også kjent som New Public Management (NPM).

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativ får vi etablert bolverk mot denne markedsretting og privatisering som holder på å undergrave viktige offentlige tjenester innen transport, helse, arbeid og utdanning, med mer.

Under finner du alle artikler relatert til markedsstyring. Du kan også sortere artiklene ved å velge underkategoriene offentlig styring eller privatisering.

Prisen for å varsle en skandale

Prisen for å varsle en skandaleSykepleieren som varslet om forholdene på de kommersielt drevne Caremasykehjemmene i Sverige og startet den såkalte Caremaskandalen ble utsatt for et enormt press og mistet til slutt jobben hun haddde hatt i 22 år. Les hennes historie her (svensk)

Sykehjem kuttet til lønn etter privatisering

Sykehjem kuttet til lønn etter privatiseringEtter at det private foretaket Aleris overtok driften av Uranienborghjemmet har de ansatte fått opp mot 60.000 kroner mindre i årslønn. Flere ansatte har sluttet. Les mer i Dagsavisen

Regjeringen mangler ikke handlekraft!

Regjeringen mangler ikke handlekraft!For dem som hadde lyst på litt endring og nye ansikter i politikken, og som ikke trodde at en blåblå regjering ville undergrave den norske velferds- og arbeidslivsmodellen, nå kommer det! Les For velferdsstatens analyse av den politiske situasjonen

Kronikk:Hva koster Høies helsepolitikk?

Kronikk:Hva koster Høies helsepolitikk?Professor Noralv Veggeland skriver om hvordan regjeringens helsepolitikk henter sin inspirasjon fra USA som har verdens dyreste helsevesen, men langt ifra verdens beste tilbud til befolkningen som helhet. Les hele kronikken her.

Helseforetak: Avproffesjonalisering av fagfolk

Helseforetak: Avproffesjonalisering av fagfolkNår styringen på økonomiske og administrative premisser blir så sterk at forskere ser tegn til en avprofesjonalisering av medisinske fagfolk, er det grunn til å stoppe opp, skriver redaktør av Ukeavisen Ledelse Magne Lerø. Les kommentaren her

- Den største offentlige skandalen i Norge

- Den største offentlige skandalen i Norge- Endringene i sykehussystemet i Oslo-området de siste årene må være en av de største skandalene i norgeshistorien. Tegnene på at gigantsykehuset lider av elefantsyke blir stadig flere, sier overlege Steinar Solberg. Les saken og hør intervjuet her

Kronikk: Landskap med motorsager

Kronikk: Landskap med motorsagerBruken av mål- og resultatstyring i offentlig sektor er som å klippe gress med motorsag, mener tillitsvalgt og overlege ved Oslo Universitetssykehus, Christian Grimsgaard. Og han advarer: - Men motorsaga er vanskelig å legge fra seg, og makt avgis ikke uten kamp. Les kronikken her

Privatisering har ikke gitt bedre vilkår

Privatisering har ikke gitt bedre vilkårNei, det ble ikke bedre for helsepersonall da eldreomsorgen ble privatisert. Lønna er lavere og ansettelsesvilkårene er dårligere i privat enn i kommunalt drevet eldreomsorg. Det skriver leder av fagforbundet Kommunal om en undersøkelse de har gjennomført. Les innlegget i Sveriges Dagblad

Vil ha arbeidsledig ungdom på anbud

Vil ha arbeidsledig ungdom på anbud13 mai la arbeidsminister Robert Erikson fram et forslag til høring som innebærer konkurranseutsetting av samtlige attføringstiltak for sykmeldte, arbeidssøkende og personer med nedsatt arbeidsevne. Les mer

Nye EU-regler skviser ideelle aktører

Nye EU-regler skviser ideelle aktørerKonkurranseregelverket i EU har vært et sentralt instrument for å markedsrette offentlige tjenester. Likevel har det frem til nå vært rom for en skjerming av ideelle aktører, som på flere områder har fungert som et reelt supplement til de offentlige velferdstjenestene fremfor en konkurrent. Nå har imidlertid EU vedtatt tre direktiver som langt på vei vil oppheve denne skjermingsmuligheten, og heller tvinge de ideelle til å konkurrere på samme premisser som de kommersielle aktørene. Les Helene Banks analyse

Arkiv

smartedit