Markedsretting

Offentlig sektor har blitt gjenstand for en bred reformbølge som tar utgangspunkt i å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Fra 1980-tallet opplevde alle land i verden en voldsom offensiv for å privatisere og konkurranseutsette offentlig sektor. Store transnasjonale selskap ønsket innpass i de offentlige budsjetter som dekket basistjenester til befolkningene. Slike selskap ønsket også å få eierskap til og drifting av offentlig eiendom. Ikke minst, søker finansaktørene stadig nye inntektsmuligheter ved å overføre framtidige sikringsordninger, slik som pensjon og syketrygd til forsikringsbransjen. I land med sterke fagorganisasjoner og sterk sans for å ivareta også de svakeste, gikk ikke reformene så langt som storselskapene ønsket. "De trege reformistene" tvinges langsomt til konkurranseutsetting og privatisering gjennom trinnvise reformer med innføring av ulike markedsstyringsprinsipper, også kjent som New Public Management (NPM).

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativ får vi etablert bolverk mot denne markedsretting og privatisering som holder på å undergrave viktige offentlige tjenester innen transport, helse, arbeid og utdanning, med mer.

Under finner du alle artikler relatert til markedsstyring. Du kan også sortere artiklene ved å velge underkategoriene offentlig styring eller privatisering.

Stå på, lærere!

Stå på, lærere!Asbjørn Wahl holdt appell under demonstrasjonen GOD SKOLE - MOT KS - og konkluderte: Stå på, lærere! Dere fører nå en avgjørende viktig kamp - ikke bare for dere selv, men for den norske modellen, for en god skole og for reell medbestemmelse over arbeidets organisering. Les appellen fra demonstrasjonen 5. april

Jubel for privatiseringsmulighet

Jubel for privatiseringsmulighetPetter Furulund jubler over utsikten til større markeder i større kommuner. Magne Lerø i ukeavisen Ledelse ber ham likevel dempe entusiasmen, da han mener pensjonsgapet trolig vil snevres inn. Samtidig påpeker han det mislykkede svenske privatiseringseksperimentet. Les kommentaren

Profitt foran kvalitet i Sveriges største private utdanningsselskap

Profitt foran kvalitet i Sveriges største private utdanningsselskapEt av Academedias gymnaser får en rekke påpakninger etter tilsyn fra Skolinspektionen. Listen over lovbrudd og mangler er lang, og skolen blir av en avhoppet lærer beskrevet som totalt useriøs. Likevel er Plusgymnasiet den mest lønnsomme delen av konsernet. Les Anna Dahlbergs leder i Expressen

Regjeringa åpner for kommersialisering av skolen

Regjeringa åpner for kommersialisering av skolenI januar i år sendte Høyre-Frp-regjeringen ut et forslag om en midlertidig ordning der det åpnes for at Kunnskapsdepartementet alene kan godkjenne private skoler på tross av dagens Privatskolelov. Denne midlertidige dispensasjonsordningen skal fungere i påvente av en grundigere gjennomgang av Privatskoleloven høsten 2014. Kritikken mot forslaget har vært massiv, blant annet fordi dispensasjonsordningen åpner for et frislipp for kommersielle skoleselskaper. Likevel resirkulerer Høyres talspersoner, i ren fornektelse av senere tids erfaringer, argumentasjon for det motsatte. Retorikken som bygges opp er skreddersydd for å tilsløre hvilke konsekvenser de foreslåtte endringene vil få. Les mer

Produktivitetskommisjonen: Hva kan vi lære av danskene?

Produktivitetskommisjonen:  Hva kan vi lære av danskene?Høyre/Frp-regjeringa har utnevnt en såkalt produktivitetskommisjon etter inspirasjon fra Danmark. Men den danske kommisjonen har blitt ustatt for massiv kritikk for å være uetterretterlig og sterkt ideologisk blåfarget. Les Asbjørn Wahls gjennomgang av den danske debatten her.

-Staten trenger et grasrotopprør mot målstyring

-Staten trenger et grasrotopprør mot målstyringSom øverste sjef for Forsvaret, prøvde Diesen forgjeves å endre målstyringssystemet. -Målstyringsteologien er så innarbeidet, at påviser man at keiseren er naken, blir man snarere arrestert for å ha brakt keiseren i vanry enn lyttet til. Nå deler han erfaringene med NTL. Les mer på frifagbevegelse.no

Nede på stasjonen

Nede på stasjonenI stedet for å lære av de gode eksemplene på jernbane, Frankrike og Sveits, varsler samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen at Norge skal oppsplitte, privatisere og konkurranseutsette i likhet med land hvor det hersker kaos på sporet, nemlig Storbritannia og Sverige. Les Omdals fripenn på aftenbladet.no

Vi trenger et KS-opprør

Vi trenger et KS-opprørKS går nå i spissen for å avvikle lærernes medbestemmelse over arbeidstida til fordel for arbeidsgivernes styringsrett. Det skjer med bred konsensus i det politisk valgte styret. Det vi trenger nå, er derfor et politisk opprør i KS. Les Asbjørn Wahls analyse og kommentar

Kronikk: Kjosfast på jernbanen

Kronikk: Kjosfast på jernbanenNSB-konsernet melder om høye overskudd, blant annet fra salg av eiendom til banker og konsulentfirmaer i Bjørvika. Ikke i tråd med jernbaneselskapets samfunnsmandat, antyder kronikkforfatteren. Regjeringen varsler at den vil splitte opp og kommersialisere enda mer. Les Ida Wangbergs kronikk på BT Meninger

Når politikk er handelshindring

Når politikk er handelshindringEU og USA forhandler nå om en handels- og investeringsavtale kalt TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership. Den vil inneholde en del mekanismer som gjør at storselskaper kan angripe det de anser som handelshindrende lovgivning. Avtalen kan bli EØS-relevant. Les Helene Banks gjennomgang

Arkiv

smartedit