Markedsretting

Offentlig sektor har blitt gjenstand for en bred reformbølge som tar utgangspunkt i å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Fra 1980-tallet opplevde alle land i verden en voldsom offensiv for å privatisere og konkurranseutsette offentlig sektor. Store transnasjonale selskap ønsket innpass i de offentlige budsjetter som dekket basistjenester til befolkningene. Slike selskap ønsket også å få eierskap til og drifting av offentlig eiendom. Ikke minst, søker finansaktørene stadig nye inntektsmuligheter ved å overføre framtidige sikringsordninger, slik som pensjon og syketrygd til forsikringsbransjen. I land med sterke fagorganisasjoner og sterk sans for å ivareta også de svakeste, gikk ikke reformene så langt som storselskapene ønsket. "De trege reformistene" tvinges langsomt til konkurranseutsetting og privatisering gjennom trinnvise reformer med innføring av ulike markedsstyringsprinsipper, også kjent som New Public Management (NPM).

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativ får vi etablert bolverk mot denne markedsretting og privatisering som holder på å undergrave viktige offentlige tjenester innen transport, helse, arbeid og utdanning, med mer.

Under finner du alle artikler relatert til markedsstyring. Du kan også sortere artiklene ved å velge underkategoriene offentlig styring eller privatisering.

Lovendring vil øke prisen på kommunale tjenester

Lovendring vil øke prisen på kommunale tjenesterRegjeringens nye forslag om endring av Lov om interkommunale selskaper (IKS) begrunnes med tilpasning til EØS-reglene om ulovlig statsstøtte. KS, LO, Fagforbundet, samt flere kommuner og fylkeskommuner, avviser lovendringen og ber om bedre konsekvensutredning. Les Helene Banks analyse her

Helsesviket - et råttent og ødeleggende system

Helsesviket - et råttent og ødeleggende systemI boken «Helsesviket» snakker 17 ansatte og tidligere ansatte i norsk helsevesen rett fra leveren om arbeidsforholdene de jobber og har jobbet under i en årrekke. Les Linda Susanne Krügers kronikk her

- En systemfeil vi må gjøre noe med

- En systemfeil vi må gjøre noe medLinda Susanne Krüger er sykepleieren som varslet om et helsevesen i krise. Som fersk lokalpolitiker for Ap ber hun om hjelp fra sine egne, og kritiserer dem for å kun se glansbildene i helsevesenet. Les saken her

Dette mener aktørene om regjeringens nye friskolelov

Dette mener aktørene om regjeringens nye friskolelovFor velferdsstaten har gjennomgått høringssvarene på regeringens nye friskolelov. De fleste mener at det ikke er behov for en endring av dagens privatskolelov. Det åpenbare unntaket er de kommersielle skolekjedene. Akademiet har til og med fått skrivehjelp av skatteplanleggingsadvokater. Les mer

Kronikk: Etter streiken - hva nå?

Kronikk: Etter streiken - hva nå?Den politiske streiken mot regjeringas angrep på Arbeidsmiljøloven ble en formidabel manifestasjon. Les Roy Pedersen, Jan Olav Andersen og Asbjørn Wahl sin analyse av hvordan fagbevegelsen kan videreføre dette arbeidet. Les kronikken her

Tjener mer på McDonads enn som privat hjemmehjelper

Tjener mer på McDonads enn som privat hjemmehjelper— Når en 18-åring uten erfaring på McDonalds har startlønn på 153 kroner timen, mens jeg som hjelpepleier med 23 års jobberfaring tjener 150,75 kroner, er det noe som er riv ruskende galt. Det sier hovedtillitsvalgt Elias Khochaba i Unicare Hjemmetjenester til LO-Aktuelt. Les mer

Vi som solgte havet

Vi som solgte havetVÅRE HAVRESSURSER er historisk sett det mest verdifulle vi har. Store deler av landet er bygget på havets rikdommer, gjennom mange hundre år. Men kontrollen over disse ressursene har lenge beveget seg mot kanten av en avgrunn. Nå står politikere, byråkrater, lobbyister og professorer klare til å gi det siste lille dytt. Full, ugjenkallelig privatisering er målet. Les Morten Strøksnes kommentar

Analyse av forslag til ny friskolelov

Analyse av forslag til ny friskolelovDen blåblå regjeringen har lagt fram forslag til ny friskolelov, som endrer både navn og innhold fra dagens privatskolelov. For velferdsstaten frykter at lovforslaget åpner for mer kommersiell skoledrift på tross av regjeringens uttalte mål om at alle pengene skal komme elevene til gode. Les Helene Banks analyse her

Innlegg: Flaum og handlingsrom for offentlege innkjøp

Innlegg: Flaum og handlingsrom for offentlege innkjøpVoss og andre flaumramma kommunar står framfor store innkjøp og investeringar. Flaumens herjingar, og gjennoppbygging som tolar hyppigare ”500-årsflaumar”, krev både raske, og meir langsiktige innkjøp og investeringar. Les mer

Når rektor er knebla

Når rektor er knebla- Når rektorar blir overstyrte gjennom «resultatkontraktar», blir dei meir opptekne av å dekkje ryggen sin. Det skriver Simon Malknes forfatter av boka Bak fasaden i Osloskolen i denne kronikken. Les mer

Arkiv

smartedit