Fordeling

Fordelingen av samfunnets ressurser blir stadig skeivere. Dette er en utvikling som har foregått i hele verden. Ikke bare fører skeivfordelinga til fattigdom, men også til et dårligere samfunn for alle. Det siste poenget er blant annet grundig dokumentert i boka "Ulikhetens pris" av Richard Wilkinson og Kate Pickett som kom på norsk i 2011.


Felles opprop: Ta havet og jorda i bruk

Felles opprop: Ta havet og jorda i bruk"Kystfiskere og småbønder har vært grunnsteiner i oppbyggingen av Norge, men i dag er begge næringer og deres samfunnsoppdrag truet. (...) Tar vi ikke problemene vi står overfor seriøst og løser de ved rota, står både matsikkerhet, klima, miljø, kulturarv, kulturlandskap, og beredskap i fare." Les mer

Kvinnekamp, arbeiderbevegelsen og velferdsstaten

Kvinnekamp, arbeiderbevegelsen og velferdsstatenArbeiderbevegelsens kamper har bestandig handlet om fordelingsstrategier – fordeling av verdier og fordeling av makt. Fordelingskampene har gått langs tre linjer, bedre lønn til arbeiderne og inntekstutjevning, kortere og regulert arbeidstid, universell og skattefinansiert velferd. Denne økonomiske og sosiale utjamningen har vært helt avgjørende for kvinnesakens gjennomslag på 1970-tallet, som Bodil Eriksen skriver i «Norske kvinners liv og kamp» (Res Publica forlag 2017). Men kvinnekampen må fortsette.  For yrker der flest kvinner jobber er stadig salderingspost i kampen om lønn, arbeidstid og velferdsordninger, og velferdsstatens ordninger er under stadig press på områder der kvinner rammes hardest, som pensjon, pleiepenger, arbeidsavklaring og yrkesskade, fødeavdelinger og kvinneklinikker. Les mer

– Private sykehjem og asylmottak genererer millioner til private formuer

Norlandia Care og andre selskaper overfører store verdier til private formuer, ifølge revisor Fanny Voldnes i Fagforbundet. Tull og tøys, svarer Norlandia-eier Kristian Adolfsen Les mer i Frifagbevegelse

Velkommen til Skandinavisk velferdskonferanse 2016

Velkommen til Skandinavisk velferdskonferanse 2016De siste årene har vi i Skandinavia sett hvordan vår velferdsmodell settes under press. Privatisering og kommersialisering av offentlige tjenester, økt markedsorientering gjennom New Public Management-reformer, samt angrep på faglige rettigheter og arbeidslivets lov- og avtaleverk. Nå samles vi om alternativene. Les mer

Tid for nytenking i jordbruket

Tid for nytenking i jordbruketDenne vårens hete debatt om norsk jordbruk, kan ha lært oss en ting: At løsninga for et kriseramma jordbruk verken finnes i det markedsideologiske tunnelsynet, ei heller gjennom blinde omfavnelser av et jordbruksavtalesystem som ikke virker. Tida er inne for å tenke nytt. Les Svenn Arne Lies analyse av situasjonen i jordbruket

Et sosialdemokratisk EU?

Et sosialdemokratisk EU?Det nærmer seg parlamentsvalg i EU, og sosialdemokratene kan bli størst. Historien peker imidlertid mot at det ikke vil få betydning for politikken. Selv ikke da sosialdemokratene en periode på 90-tallet dominerte fullstendig, fikk vi noe brudd med markedsliberalismen. Les Dag Seierstads kommentar

Kriminelle med fotfeste i byggebransjen

Kriminelle med fotfeste i byggebransjenOffentlig saksgang ligger på etterskudd i forhold til kriminelle foretak. Systemet med anbud og underleverandører i byggebransjen skaper et marked for storstilt svindel, slik Aftenposten her illustrerer. Er det et tidsspørsmål før også velferdssektoren blir infisert? Les saken på aftenposten.no

Arkiv

smartedit