Pensjon


Menneskene underordnes markedene i ny regjeringsplattform

Menneskene underordnes markedene i ny regjeringsplattformFasit etter fire år med Solberg- regjeringer er at demokratiet svekkes til fordel for markedsstyring. De som kontrollerer markedene og rikdommen har fått økt makt, gjennom skattepolitikken, strukturelle og holdningsskapende grep. Dette videreføres og forsterkes i Granavolden-plattformen. Les mer

Kronikk: Pensjonsparadokset

Kronikk: PensjonsparadoksetAngrepet på vanlige ansattes ytelsespensjoner er høyaktuelt. Gjennom en tilsynelatende liten endring i regnskapsreglene ble risikoen for ansattes pensjoner flyttet fra forsikringsselskapene til arbeidsgiver, og med ett slag ble ytelsespensjonene svært dyre for arbeidsgiver.- Myndighetene kan redde ytelsespensjonene. Men da må regnskapsreglene endres, skriver Fanny Voldnes i kronikken Pensjonsparadokset. Les kronikken her

Jubel for privatiseringsmulighet

Jubel for privatiseringsmulighetPetter Furulund jubler over utsikten til større markeder i større kommuner. Magne Lerø i ukeavisen Ledelse ber ham likevel dempe entusiasmen, da han mener pensjonsgapet trolig vil snevres inn. Samtidig påpeker han det mislykkede svenske privatiseringseksperimentet. Les kommentaren

Nede på stasjonen

Nede på stasjonenI stedet for å lære av de gode eksemplene på jernbane, Frankrike og Sveits, varsler samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen at Norge skal oppsplitte, privatisere og konkurranseutsette i likhet med land hvor det hersker kaos på sporet, nemlig Storbritannia og Sverige. Les Omdals fripenn på aftenbladet.no

Kronikk: Kjosfast på jernbanen

Kronikk: Kjosfast på jernbanenNSB-konsernet melder om høye overskudd, blant annet fra salg av eiendom til banker og konsulentfirmaer i Bjørvika. Ikke i tråd med jernbaneselskapets samfunnsmandat, antyder kronikkforfatteren. Regjeringen varsler at den vil splitte opp og kommersialisere enda mer. Les Ida Wangbergs kronikk på BT Meninger

Røde tall for sykehuset allerede

Røde tall for sykehuset alleredeLav grunnbemanning i kombinasjon med stor innleie fra vikarbyråer, krav til innsparinger på driftsbudsjettet for å dekke innkjøp av utstyr, samt bekymring blant styremedlemmer over lav andel lønnsomme pasienter. Problemene hoper seg opp ved Drammen sykehus. Les saken på Drammen Tidende nett

Arbeidslivet snik-amerikaniseres

Arbeidslivet snik-amerikaniseresBedriftslederes kunnskap og oppslutning om den norske modellen er under rask forvitring, har Bitten Nordrik observert. Flere bedrifter vil gå langt i å hindre fagorganisering. Fagorganisasjonene må våkne, ellers ligger den norske modellen for døden, mener Nordrik. Les mer på frifagbevegelse.no

Arkiv

smartedit