Spekter og Norsk Industri ut mot lønnsvekst

Denne uka gikk arbeidsgiverforeningene Spekter og Norsk Industri ut med et felles oppslag i Dagens Næringsliv der de mener at arbeidstakerne har fått for høye lønnstillegg de siste årene. Norsk Industri-sjef Stein Lier Hansen sier at arbeidsgiversiden ”har mislyktes i lønnsoppgjørene siden 1995”.

I Dagens Næringsliv (DN) den 25. januar går de to arbeidsgiverforeningene ut med et felles budskap om mer lønnsmoderasjon og mot ”for høye lønnstillegg”. De sier at folk ”sammenligner seg for mye med hverandre i lønnsoppgjørene.”

I et forsøk på å rettferdiggjøre dette åpenbare angrepet på lave lønnsforskjeller, sier Norsk Industris Stein Lier Hansen at lønnsoppgjørene i dag”er et system som gjør at vi som er i arbeid tar mer og mer av kaka, slik at det blir mindre til å fordele på dem som er utenfor.” Det umiddelbare motargumentet mot denne påstanden er at skattegrunnlaget øker med økt lønn og at det dermed blir mer å fordele til de som er utenfor arbeidslivet. Videre sier seniorøkonom Roger Bjørnstad i Econ Pöyry til DNs papirutgave den 26. januar at forslagene fra Norsk Industri og Spekter er direkte industrifiendtlige og at det er viktig at alle tar del i veksten.

Oppslaget i Dagens Næringsliv kom samme dag som Spekters leder Anne-Kari Bratten hadde et utspill om at nordmenn jobber for lite. ”Det er ikke sånn at vi jobber oss i hjel i dette landet” sa Bratten til NRK.

I lys av den økonomiske krisa i resten av Europa, med massive angrep på fagbevegelsen og nedbygging av velferdsordninger, framstår Spekter og Norsk Industris uttalelser som et ledd i en ideologisk strategi der arbeidstakeres lønnsvilkår skal angripes også i Norge. Lier-Hansen mener at norske arbeidstakere burde kunne greid seg med den halve lønnsveksten de siste ti årene. Samtidig vet vi at arbeidstakernes andel av verdiskapning har gått jevnt nedover de tre siste tiårene. (Se for eksempel Manifest-rapporten ”Det nye Norge: Økonomisk maktkonsentrasjon i perioden etter 1990”, PDF)

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit