Arbeidslivet

Det er gjennom arbeidet verdiene i samfunnet skapes. Gjennom arbeidet produserer vi de varer og tjenester som er nødvendige for vår eksistens og for å opprettholde og videreutvikle vårt samfunn. Fordi noen lever av andres arbeid mens andre selger sin arbeidskraft for å finansiere sitt livsopphold, er det imidlertid stadig en kamp om hvilke betingelser arbeidet skal utføres under. Skal man kunne opprettholde gode lønns- og arbeidsforhold, er det derfor nødvendig med sterke fagorganisasjoner – samt begrensning av markedets og kapitaleiernes samfunnsmakt.

Under finner du alle artikler relater til arbeidsliv. Du kan også sile ut artikler etter temaene brutalisering, sosial dumping og pensjon.


 

 


 

Kronikk: Etter streiken - hva nå?

Kronikk: Etter streiken - hva nå?Den politiske streiken mot regjeringas angrep på Arbeidsmiljøloven ble en formidabel manifestasjon. Les Roy Pedersen, Jan Olav Andersen og Asbjørn Wahl sin analyse av hvordan fagbevegelsen kan videreføre dette arbeidet. Les kronikken her

Kronikk: Klassekompromiss i oppløsning – hva gjør vi?

Kronikk: Klassekompromiss i oppløsning – hva gjør vi?I denne kronikken understreker Roy Pedersen, Jan Olav Andersen og Asbjørn Wahl behovet for en selvstendig fagbevegelse i møte med dagens politiske og økonomiske utfordringer. Les kronikken her

Lærerne i samfunnskampen

Lærerne i samfunnskampenLærerstreiken ble til en av de mest omfattende og omdiskuterte arbeidskonfliktene vi har hatt her i landet på lang tid. Nå er det på tide å oppsummere og analysere erfaringene og den situasjonen lærerne og skolen befinner seg i. Les Asbjørn Wahls analyse her

Forsvar arbeidsmiljøloven – styrk fagbevegelsens kampkraft!

Forsvar arbeidsmiljøloven – styrk fagbevegelsens kampkraft!Rogalandakonferansen, arrangert av LO Kommune Rogaland og LO i Stavanger og omegn, ble arrangert 17.-19. oktober. Her kan du lese fellesuttalelsen som ble vedtatt der. Les uttalelsen

Regjeringen mangler ikke handlekraft!

Regjeringen mangler ikke handlekraft!For dem som hadde lyst på litt endring og nye ansikter i politikken, og som ikke trodde at en blåblå regjering ville undergrave den norske velferds- og arbeidslivsmodellen, nå kommer det! Les For velferdsstatens analyse av den politiske situasjonen

Støtt lærernes kamp!

Støtt lærernes kamp!Derfor støtter vi lærernes kamp fullt ut. Deres kamp er vår kamp – ikke minst fordi det også er en kamp for en best mulig skole for våre barn, for reell medbestemmelse for de ansatte, og for at styring skal bestå av noe annet enn systematisk mistillit og økt detaljkontroll ovenfra. Les mer

Kronikk: Blå salamitaktikk

Kronikk: Blå salamitaktikk- Regjeringens arbeidslivspolitikk er en del av en større, internasjonal bevegelse, skrev historieprofessor Knut Kjeldstadli om endringene av Arbeidsmiljøloven som regjeringen la fram før sommeren. Les hans kronikk her

Arkiv

smartedit