Arbeidslivet

Det er gjennom arbeidet verdiene i samfunnet skapes. Gjennom arbeidet produserer vi de varer og tjenester som er nødvendige for vår eksistens og for å opprettholde og videreutvikle vårt samfunn. Fordi noen lever av andres arbeid mens andre selger sin arbeidskraft for å finansiere sitt livsopphold, er det imidlertid stadig en kamp om hvilke betingelser arbeidet skal utføres under. Skal man kunne opprettholde gode lønns- og arbeidsforhold, er det derfor nødvendig med sterke fagorganisasjoner – samt begrensning av markedets og kapitaleiernes samfunnsmakt.

Under finner du alle artikler relater til arbeidsliv. Du kan også sile ut artikler etter temaene brutalisering, sosial dumping og pensjon.


 

 


 

TISA lovfester løsarbeidersamfunnet

TISA lovfester løsarbeidersamfunnetDersom Norge slutter seg til TISA-avtalen, kan det bli svært vanskelig å reversere høyresidens endringer av arbeidsmiljøloven. Les Helene Banks tekst her

Telemarksmodellen - utvidelse av Skiensmodellen mot sosial dumping

Telemarksmodellen - utvidelse av Skiensmodellen mot sosial dumpingI Telemark fylkeskommune har de nå laget retningslinjer mot sosial dumping i byggeprosjekter. Dette arbeidet bygger på Skien-modellen mot sosial dumping, men inneholder tre ytterligere punkter som utdyper arbeidet med bruk av seriøse byggherrer Her kan du laste ned vedtaket fra Telemark fylkeskommune

Kampen om kommune-Norge

Kampen om kommune-NorgeEn rekke sentrale kampsaker står på dagsordenen i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 14. september. Les Asbjørn Wahls vurderinger av hva som er valgkampens viktigste saker.

Skiensmodellen mot sosial dumping

Skiensmodellen mot sosial dumpingEt enstemmig bystyre i Skien vedtok høsten 2014 en rekke betingelser for hvordan anbud skulle gjennomføres og hvilke krav som skulle gjelde overfor de som skal levere varer og tjenester til kommunen. Deretter har kravene, nå under navnet «Skiensmodellen», spredt seg til en rekke andre kommuner og fylkeskommuner. Les mer

Luftfarten: En bransje i fritt fall?

Luftfarten: En bransje i fritt fall?I denne artikkelen anmelder Asbjørn Wahl boka Fritt fall - på jobb i lufta til lavpris. Les bokanmeldelsen her

Fagforeningsknusing – the Norwegian way

Fagforeningsknusing – the Norwegian wayPilotstreiken i Norwegian er over, men konflikten som utløste streiken, er ikke lagt død. Snarere tvert imot framstår konflikttemaet nå som en stor utfordring for hele fagbevegelsen. Det dreier seg nemlig om helt grunnleggende prinsipper i norsk arbeidsliv: Skal en arbeidsgiver kunne organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret gjennom det vi kan kalle strategisk selskapsstrukturering? Les mer

Kommunekampanje mot svekking av Arbeidsmiljøloven

Kommunekampanje mot svekking av ArbeidsmiljølovenKommunalt folkevett som brer om seg etter at Regjeringen har varslet en omfattende svekking av Arbeidsmiljøloven. Flere kommuner har vedtatt at de som arbeidsgivere ikke skal ta i bruk den nye "fleksibiliteten". Les mer her

Arkiv

smartedit