Arbeidslivet

Det er gjennom arbeidet verdiene i samfunnet skapes. Gjennom arbeidet produserer vi de varer og tjenester som er nødvendige for vår eksistens og for å opprettholde og videreutvikle vårt samfunn. Fordi noen lever av andres arbeid mens andre selger sin arbeidskraft for å finansiere sitt livsopphold, er det imidlertid stadig en kamp om hvilke betingelser arbeidet skal utføres under. Skal man kunne opprettholde gode lønns- og arbeidsforhold, er det derfor nødvendig med sterke fagorganisasjoner – samt begrensning av markedets og kapitaleiernes samfunnsmakt.

Under finner du alle artikler relater til arbeidsliv. Du kan også sile ut artikler etter temaene brutalisering, sosial dumping og pensjon.


 

 


 

Kriminelle med fotfeste i byggebransjen

Kriminelle med fotfeste i byggebransjenOffentlig saksgang ligger på etterskudd i forhold til kriminelle foretak. Systemet med anbud og underleverandører i byggebransjen skaper et marked for storstilt svindel, slik Aftenposten her illustrerer. Er det et tidsspørsmål før også velferdssektoren blir infisert? Les saken på aftenposten.no

Det farlige gapet

Det farlige gapetHøyresida roper varsko om gapet mellom lønns- og produktivitetsutvikling. Det virkelig farlige gapet i norsk økonomi er det mellom det dokumenterte potensialet i fellesløsninger og den markedsfundamentalistiske nærsyntheten som nå er blitt opphøyet til regjeringsprogram. Les Ali Esbatis kommentar i Dagsavisen

Vi trenger et KS-opprør

Vi trenger et KS-opprørKS går nå i spissen for å avvikle lærernes medbestemmelse over arbeidstida til fordel for arbeidsgivernes styringsrett. Det skjer med bred konsensus i det politisk valgte styret. Det vi trenger nå, er derfor et politisk opprør i KS. Les Asbjørn Wahls analyse og kommentar

Vi trenger et KS-opprør

Vi trenger et KS-opprørKS går nå i spissen for å avvikle lærernes medbestemmelse over arbeidstida til fordel for arbeidsgivernes styringsrett. Det skjer med bred konsensus i det politisk valgte styret. Det vi trenger nå, er derfor et politisk opprør i KS. Les Asbjørn Wahls analyse og kommentar

Artikkelsamling: Kampen mod de danske lærere

Artikkelsamling: Kampen mod de danske lærereKS-direktør Per Kristian Sundnes var i følge Kommunal Rapport (18.11.2013) inspirert av fjorårets lockout mot lærerne i Danmark da KS startet forhandlingene om lærernes arbeidstid. I vår nye rapport dokumenter vi hva som skjedde under den brutale danske konflikten. Last ned heftet her

Mer konkurranseutsetting i vente

Mer konkurranseutsetting i vente”Produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet.” Les mer

Røde tall for sykehuset allerede

Røde tall for sykehuset alleredeLav grunnbemanning i kombinasjon med stor innleie fra vikarbyråer, krav til innsparinger på driftsbudsjettet for å dekke innkjøp av utstyr, samt bekymring blant styremedlemmer over lav andel lønnsomme pasienter. Problemene hoper seg opp ved Drammen sykehus. Les saken på Drammen Tidende nett

Arkiv

smartedit