Arbeidslivet

Det er gjennom arbeidet verdiene i samfunnet skapes. Gjennom arbeidet produserer vi de varer og tjenester som er nødvendige for vår eksistens og for å opprettholde og videreutvikle vårt samfunn. Fordi noen lever av andres arbeid mens andre selger sin arbeidskraft for å finansiere sitt livsopphold, er det imidlertid stadig en kamp om hvilke betingelser arbeidet skal utføres under. Skal man kunne opprettholde gode lønns- og arbeidsforhold, er det derfor nødvendig med sterke fagorganisasjoner – samt begrensning av markedets og kapitaleiernes samfunnsmakt.

Under finner du alle artikler relater til arbeidsliv. Du kan også sile ut artikler etter temaene brutalisering, sosial dumping og pensjon.


 

 


 

Bergen: Byrådet avslutter avtale med Orange Helse

Bergen: Byrådet avslutter avtale med Orange HelseHelsebyråd Rebekka Ljosland vil at kommunen alene skal ha ansvaret for hjemmesykepleien Les mer

Fra stoppeklokke til tillitsreform

Fra stoppeklokke til tillitsreformEn tillitsreform krever avvikling av markedsreformene, målstyringen og kontrollregimene som har erobret offentlig sektor siden 1980-tallet. Borgmester for Sundhed og Omsorg i København, Ninna Thomsen har gått i spissen for dette arbeidet. Les mer

Finland: Den nordiske modellen under avvikling?

Finland: Den nordiske modellen under avvikling?Nokia-krise, treforedlingskrise og boikott av Russland, rammer den finske økonomien hardt. Heller enn å bruke trepartssamarbeidets metoder for å arbeide seg ut av krisa, er det satt inn massive angrep på faglige og sosiale rettigheter.Hvordan skal fagbevegelsen håndtere den nye virkeligheten? Les mer om situasjonen i Finland her

Oslo kommune kutter avtalen med Orange Helse

Oslo kommune kutter avtalen med Orange HelseOrange helse skal ikke lenger konkurrere om å levere hjemmetjenester, har byrådet avgjort. Det skjer etter at en fersk rapport avdekket lov- og regelbrudd hos det private selskapet Les mer

Orange Helse kastes ut av sykehusene

Orange Helse kastes ut av sykehuseneBemanningsselskapet Orange Helse har rotet med lønnsutbetalinger og brutt arbeids- og hviletidsbestemmelsene på norske sykehus. Nå er rammeavtalene med tre helseregioner sagt opp. Les mer

Kommuner i opprør

Kommuner i opprørLokalt folkevett ligger til grunn for et voksende opprør mot regjeringens politikk: Kommuner gjør vedtak om folkeavstemninger om kommunesammenslåinger. Tjenester tas tilbake til offentlig egenregi. Kommuner vedtar å bli TISA-frie soner, og endringene i arbeidsmiljøloven avvises av kommunene. Les mer

Arbeidsliv i oppløsning

Arbeidsliv i oppløsningArbeidslivet i Europa er inne i en dramatisk utvikling. Stadig flere jobber under forhold som for bare et par tiår siden ville blitt sett på som uhørt. Disse oppløsningstendensene innen arbeidslivet utgjør for tida den største trusselen mot arbeid og velferd. Får denne utviklingen fortsette, står også den nordiske modellen for fall. Les Asbjørn Wahls analyse her

Arkiv

smartedit