For velferdsstatens elektroniske nyhetsbrev

For velferdsstaten sender årlig ut 10 utgaver av vårt elektroniske nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder analyser av aktuelle saker og tips om kronikker, konferanser og gode nyhetsoppslag.

Nyhetsbrevet er registert i Nasjonalbibliotektet og har ISSN 1894-4027.

Om du ønsker å motta vårt elektroniske nyhetsbrev ber vi deg sende en e-post med ditt navn og adressen du ønsker nyhetsbrevet sendt til.

Nyhetsbrev 1/2016

Nyhetsbrev 1/2016Første nyhetsbrev 2016 inneholder saker om Uber-debatten, forskere som legger New Public Management i graven, regjeringens sykehusplan, eierskap til naturressurser, velferdsprofitører, flyktning profitører, den danske skolen med med. Les nyhetsbrevet her

Nyhetsbrev 10/2015

Nyhetsbrev 10/2015I årets siste nyhetsbrev kan du lese at For velferdsstaten har tatt initiativet til en skandinavisk velferdskonferanse i 2016, om globaletoppmøter innen klima og handelspolitikk, tjenestemannslovens framtid, flyktningprofitører med mer. Les mer

Nyhetsbrev 9/2015

Nyhetsbrev 9/2015Nyhetsbrevet inneholder saker om ny lokalpolitisk kurs for velferdstjenestene og reaksjonene fra velferdsprofitørene, nasjonal helse- og sykehusplan, Osloskolen, flyktningprofitører, TISA m.m. Les mer

Nyhetsbrev 8/2015

Nyhetsbrev 8/2015Septembernyhetsbrevet inneholder For velferdsstatens valganalyse, tips til nye kommunestyrerepresentanter, alternativer til New Public Management, folkets jernbane, siste nytt fra velferdsprofitørene, TISA m.m. Les mer

Nyhetsbrev 7/2015

Nyhetsbrev 7/2015Les vårt nyhetsbrev med saker om kommunevalgkampen, hvordan ta tjenestene tilbake, private barnehager, fritt brukervalg for hjemmetjenester, lokalsykehus m.m. Les mer

Nyhetsbrev 6/2015

Nyhetsbrev 6/2015Les vårt nyhetsbrev med saker om kampen om kommune-Norge, velferdsprofitørene, barnehagefinansiering, lokalsykehus, skoledebatt og handelspolitikk. Les mer

Nyhetsbrev 5/2015

Nyhetsbrev 5/2015I dette nyhetsbrevet kan du lese om lokaldemokrati under avvikling, danske tiltak mot skjemavelde, situasjonen i Hellas, TISA, velferdsprofitørene m.m. Les mer

Arkiv

smartedit