For velferdsstatens elektroniske nyhetsbrev

For velferdsstaten sender årlig ut 10 utgaver av vårt elektroniske nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder analyser av aktuelle saker og tips om kronikker, konferanser og gode nyhetsoppslag.

Nyhetsbrevet er registert i Nasjonalbibliotektet og har ISSN 1894-4027.

Om du ønsker å motta vårt elektroniske nyhetsbrev ber vi deg sende en e-post med ditt navn og adressen du ønsker nyhetsbrevet sendt til.

Nyhetsbrev 3/2015

Nyhetsbrev 3/2015Nyhetsbrevet har saker om fagforeningsknusing - the Norwagian way, kommunereform, motmakt mot kommersiell velferd, planer mot profitt på velferdstjenester, klima, velferdskonferanser og ny medarbeider i For velferdsstaten. Les mer

Nyhetsbrev 2/2015

Nyhetsbrev 2/2015Nyhetsbrevet i februar har saker om kommunekampanje mot svekking av Arbeidsmiljøloven, seks ting du bør vite om TISA/TTIP, endringer i barnehageloven og IKS-loven, produktivitetskommisjonen m.m. Les mer

Nyhetsbrev 1/2015

Nyhetsbrev 1/2015Årets første nyhetsbrev har saker om regionale velferdkonferanser, hva nå etter streiken, salg av landet, forslag til ny friskolelov, jernbanereform m.m. Les her

Nyhetsbrev 10/2014

Nyhetsbrev 10/2014I årets siste nyhetsbrev skriver vi om regjeringens forslag til ny friskolelov, styring og maktforskyvning i utdanningssektoren, klimatoppmøte, barnevernsprofitt, TISA-konferanse m.m. Les mer

Nyhetsbrev 9/2014

Nyhetsbrev 9/2014I dette nyhetsbrevet oppsummerer vi Velferdskonferansen og viser den voksende mobiliseringen mot antidemokratiske handelsavtaler. Du kan også lese kronikker om McKinseyfiseringen av velferdsstaten og Lærerne i samfunnskampen. I tillegg anbefaler vi ei bok om skolen, ei ressursside om kommunereformen og to politiske møter. Les mer

Nyhetsbrev 8/2014

Nyhetsbrev 8/2014Dette nyhetsbrevet er viet til Velferdskonferansen 2014 og de politiske temaene denne konferansen setter på dagsorden: Sentralisering av makt og ressurser, en offentlig sektor for fremtiden og kampen om arbeidslivet. Les mer

Nyhetsbrev 7/2014

Nyhetsbrev 7/2014Dette nyhetsbrevet har saker om Velferdskonferansen, Helsetjenesteaksjonen som støtter lærerstreiken, handelsavtaler som vil gi oss evig høyrepolitikk, barnehageprivatisering, svensk valgkamp mot kommersielle selskap m.m. Les mer

Arkiv

smartedit