For velferdsstatens elektroniske nyhetsbrev

For velferdsstaten sender årlig ut 10 utgaver av vårt elektroniske nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder analyser av aktuelle saker og tips om kronikker, konferanser og gode nyhetsoppslag.

Nyhetsbrevet er registert i Nasjonalbibliotektet og har ISSN 1894-4027.

Om du ønsker å motta vårt elektroniske nyhetsbrev ber vi deg sende en e-post med ditt navn og adressen du ønsker nyhetsbrevet sendt til.

Nyhetsbrev 8/2016

Nyhetsbrev 8/2016For velferdsstatens nyhetsbrev presenterer temaer og innledere på Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14. og 15. november 2016. I tillegg har vi saker om Oslo kommunes seier mot barnevernsprofitørene, sykehusstreiken, velferdsprofitører, barnehagekamp, Brexit og Globaliseringskonferansen Les mer

Nyhetsbrev 7/2016

Nyhetsbrev 7/2016For velferdsstaten fortsetter i dette nyhetsbrevet presentasjonen av temaer og innledere som er sentrale på Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14. og 15. november 2016. I tillegg har vi saker om Orange Helse, forslag til ny Kommunelov, TISA-frie kommuner, privatisering av vann og varme i Danmark og velferdsprofitører Les mer

Nyhetsbrev 6/2016

Nyhetsbrev 6/2016For velferdsstaten fortsetter i dette nyhetsbrevet presentasjonen av temaer og innledere som er sentrale på Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14. og 15. november 2016. I tillegg har vi saker om EUs finanstilsyn, manipulering av ventelister i helseforetakene, kapitalflukt, en kommentar om politiske kommuner og saker om et politi i krise Les mer

Nyhetsbrev 5/2016

Nyhetsbrev 5/2016For velferdsstatens nyhetsbrev for mai har hovedfokus på tema for Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14.-15. november 2016. Ellers saker om TTIP/TISA, Orange helse, velferdsstatens Nigeriabrev, Uber og Westerdals. Les mer

Nyhetsbrev 4/2016

Nyhetsbrev 4/2016Nyhetsbrevet fra For velferdsstaten denne gangen, inneholder flere saker som også blir hovedtema på den skandinaviske velferdskonferansen i Oslo 14-15 november 2016. Les mer

Nyhetsbrev 3/2016

Nyhetsbrev 3/2016Nyhetsbrevet denne gangen inneholder saker om kommuner i opprør, nye rapporter fra NHO Service, NAV, Westerdalsskandalen, Produktivitetskommisjonen, profitt i svenske skoler og jordbrukspolitikk. Les mer

Nyhetsbrev 2/2016

Nyhetsbrev 2/2016Nyhetsbrevet inneholder saker om arbeidslivets oppløsning i Europa, mulighetene for å stanse konkurranseutsetting av jernbanen, forslag om mer butikk-tenkning i energisektoren, fryktkultur i helsevesene med mer. Les mer

Arkiv

smartedit