For velferdsstatens elektroniske nyhetsbrev

For velferdsstaten sender årlig ut 10 utgaver av vårt elektroniske nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder analyser av aktuelle saker og tips om kronikker, konferanser og gode nyhetsoppslag.

Nyhetsbrevet er registert i Nasjonalbibliotektet og har ISSN 1894-4027.

Om du ønsker å motta vårt elektroniske nyhetsbrev ber vi deg sende en e-post med ditt navn og adressen du ønsker nyhetsbrevet sendt til.

Nyhetsbrev 9/2014

Nyhetsbrev 9/2014I dette nyhetsbrevet oppsummerer vi Velferdskonferansen og viser den voksende mobiliseringen mot antidemokratiske handelsavtaler. Du kan også lese kronikker om McKinseyfiseringen av velferdsstaten og Lærerne i samfunnskampen. I tillegg anbefaler vi ei bok om skolen, ei ressursside om kommunereformen og to politiske møter. Les mer

Nyhetsbrev 8/2014

Nyhetsbrev 8/2014Dette nyhetsbrevet er viet til Velferdskonferansen 2014 og de politiske temaene denne konferansen setter på dagsorden: Sentralisering av makt og ressurser, en offentlig sektor for fremtiden og kampen om arbeidslivet. Les mer

Nyhetsbrev 7/2014

Nyhetsbrev 7/2014Dette nyhetsbrevet har saker om Velferdskonferansen, Helsetjenesteaksjonen som støtter lærerstreiken, handelsavtaler som vil gi oss evig høyrepolitikk, barnehageprivatisering, svensk valgkamp mot kommersielle selskap m.m. Les mer

Nyhetsbrev 6/2014

Nyhetsbrev 6/2014For velferdsstatens nyhetsbrev nr 6 har en klar oppfordring om å støtte lærernes kamp, vi analyserer også den politiske situasjonen og oppsummerer med at regjeringen desverre ikke mangler handlekraft. Ellers anbefaler vi en rekke gode kronikker for sommeren og gode konferanser til høsten. Les mer

Nyhetsbrev 5/2014

Nyhetsbrev 5/2014I vårt femte nyhetsbrev i 2014 kan du lese om Velferdskonferansen, internasjonal trend av rekommunalisering, magiske innsparingstall, NAV - forvaltning eller fabrikk?, samt kronikker om styringsrett og pensjonsparadoks. Les mer

Nyhetsbrev 4/2014

Nyhetsbrev 4/2014For velferdsstatens fjerde nyhetsbrev i år innholder saker om Velferdskonferansen, der foreløpig program er klart og påmeldingen er åpnet, lærernes arbeidstidskamp, nye EU-regler som skviser ideelle aktører, blåblå kommunereform, barnehageopprøret i Oslo og mye mer. Les mer

Nyhetsbrev 3/2014

Nyhetsbrev 3/2014For velferdsstatens tredje nyhetsbrev i år innholder saker om regjeringas forslag om flere private skoler, erfaringer fra den danske produktivitetskommisjonen, EUs evaluering av vikarbyrådirektivet, KS sitt angrep på den norske velferdsmodellen, avvikling av bestiller-utførermodeller med mer. Les mer

Arkiv

smartedit