Kontakt oss!

Adresse: For velferdsstaten, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse: Keysersgt. 15
Faks: 23 06 41 00

Facebook: facebook.com/velferdsstaten
Twitter: twitter.com/velferdsstaten
 

Daglig leder: Asbjørn Wahl
asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no
Telefon: 91 61 13 12

 

Rådgiver: Linn Herning
linn.herning(at)velferdsstaten.no
Telefon: 93 08 27 14
Rådgiver: Atle Rostad
atle.rostad(at)velferdsstaten.no
Telefon: 90 19 43 36

 Spesialrådgiver: Helene Bank
helene.bank(at)velferdsstaten.no
Telefon: 92 66 75 18

 

For generelle henvendelser bruk gjerne denne e-postadressen.

smartedit