Nytt notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge

I vårt nye notat har For velferdsstaten undersøkt historien rundt anbudsrunder og konkurranseutsetting av sykehjem i Norge (1997-2012). Gjennomgangen viser at de kommersielle dominerer stort, at valgfriheten er illustorisk og at de ideelle ikke når frem i anbudsrundene.

Last ned notatet"Konkurranseutsatte sykehjem i Norge"

Sammendrag
For velferdsstaten har undersøkt historien rundt anbudsrunder og konkurranseutsetting av sykehjem i Norge (1997-2012). Vi har funnet i alt 47 anbudsrunder (se oversikt i vedlegg). 15 kommuner har vært involvert i disse anbudskonkurransene: Asker, Askøy, Bergen, Bærum, Hobøl, Klæbu, Kristiansand, Kristiansund, Moss, Oppegård, Os, Oslo, Stavanger, Trondheim, Ålesund. Tre hovedfunn skiller seg ut:

1)    De kommersielle dominerer stort med 38 av 47 anbudsvinnere og eierskapet konsentreres på stadig færre og finansielle aktører. 

2)    Valgfriheten er illusorisk – i 33 av 38 kontrakter med kommersielle selskaper er selskapet solgt eller omstrukturert i løpet av anbudsperioden.

3)    Ideelle aktører vinner ikke anbud om drift av sykehjem. Der slike aktører har vanlige driftsavtaler med kommuner, har det imidlertid vært stabil drift.

For velferdsstatens gjennomgang bekrefter at et non-profittprinsipp for våre velferdstjenester er beste vei å gå for å fjerne de kommersielle aktørenes sugerør i felleskassa. Det bør gjøres på samme måte som i Privatskoleloven, der kommersiell drift og alle former for uttak av fortjeneste er forbudt. Rekommunalisering av privatiserte og konkurranseutsatte tjenester, samt bruk av begrensede anbudsrunder for ideelle aktører, er andre effektive tiltak for å hindre kommersialisering av vår velferd. Mer om våre forslag til tiltak finnes i heftet ”Ta tjenestene tilbake”.

I media:
Bestemor solgt igjen - og igjen (Kronikk i Dagsavisen 26.09.2012)
Private vinner 8 av 10 anbud (Frifagbevegelse.no 27.09.2012)

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Ta tjenestene tilbake

Se våre ressurssider om hvordan kommune og stat kan ta tjenestene tilbake.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

Skriftserie

Mål - eller mening?
Ta tjenestene tilbake
Private sugerør i fellesskapets kasser
Når tall blir politikk

Alle heftene kan bestilles gratis her.

 

  

 

 

smartedit