Nytt notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge

I vårt nye notat har For velferdsstaten undersøkt historien rundt anbudsrunder og konkurranseutsetting av sykehjem i Norge (1997-2012). Gjennomgangen viser at de kommersielle dominerer stort, at valgfriheten er illustorisk og at de ideelle ikke når frem i anbudsrundene.

Last ned notatet"Konkurranseutsatte sykehjem i Norge"

Sammendrag
For velferdsstaten har undersøkt historien rundt anbudsrunder og konkurranseutsetting av sykehjem i Norge (1997-2012). Vi har funnet i alt 47 anbudsrunder (se oversikt i vedlegg). 15 kommuner har vært involvert i disse anbudskonkurransene: Asker, Askøy, Bergen, Bærum, Hobøl, Klæbu, Kristiansand, Kristiansund, Moss, Oppegård, Os, Oslo, Stavanger, Trondheim, Ålesund. Tre hovedfunn skiller seg ut:

1)    De kommersielle dominerer stort med 38 av 47 anbudsvinnere og eierskapet konsentreres på stadig færre og finansielle aktører. 

2)    Valgfriheten er illusorisk – i 33 av 38 kontrakter med kommersielle selskaper er selskapet solgt eller omstrukturert i løpet av anbudsperioden.

3)    Ideelle aktører vinner ikke anbud om drift av sykehjem. Der slike aktører har vanlige driftsavtaler med kommuner, har det imidlertid vært stabil drift.

For velferdsstatens gjennomgang bekrefter at et non-profittprinsipp for våre velferdstjenester er beste vei å gå for å fjerne de kommersielle aktørenes sugerør i felleskassa. Det bør gjøres på samme måte som i Privatskoleloven, der kommersiell drift og alle former for uttak av fortjeneste er forbudt. Rekommunalisering av privatiserte og konkurranseutsatte tjenester, samt bruk av begrensede anbudsrunder for ideelle aktører, er andre effektive tiltak for å hindre kommersialisering av vår velferd. Mer om våre forslag til tiltak finnes i heftet ”Ta tjenestene tilbake”.

I media:
Bestemor solgt igjen - og igjen (Kronikk i Dagsavisen 26.09.2012)
Private vinner 8 av 10 anbud (Frifagbevegelse.no 27.09.2012)

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

For velferdsstatens podkast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podkast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud.

Pamfletten Velferd uten profitt

En håndbok som gir argumenter mot privat profitt på felles velferd, kunnskap om problemet i de ulike sektorene og erfaringer fra kommuner som dropper kommersielle aktører. Bestill pamfletten her. 

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Hva bør vi lære av Sverige?
Veien til profittfri velferd
Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit