Nytt notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge

I vårt nye notat har For velferdsstaten undersøkt historien rundt anbudsrunder og konkurranseutsetting av sykehjem i Norge (1997-2012). Gjennomgangen viser at de kommersielle dominerer stort, at valgfriheten er illustorisk og at de ideelle ikke når frem i anbudsrundene.

Last ned notatet"Konkurranseutsatte sykehjem i Norge"

Sammendrag
For velferdsstaten har undersøkt historien rundt anbudsrunder og konkurranseutsetting av sykehjem i Norge (1997-2012). Vi har funnet i alt 47 anbudsrunder (se oversikt i vedlegg). 15 kommuner har vært involvert i disse anbudskonkurransene: Asker, Askøy, Bergen, Bærum, Hobøl, Klæbu, Kristiansand, Kristiansund, Moss, Oppegård, Os, Oslo, Stavanger, Trondheim, Ålesund. Tre hovedfunn skiller seg ut:

1)    De kommersielle dominerer stort med 38 av 47 anbudsvinnere og eierskapet konsentreres på stadig færre og finansielle aktører. 

2)    Valgfriheten er illusorisk – i 33 av 38 kontrakter med kommersielle selskaper er selskapet solgt eller omstrukturert i løpet av anbudsperioden.

3)    Ideelle aktører vinner ikke anbud om drift av sykehjem. Der slike aktører har vanlige driftsavtaler med kommuner, har det imidlertid vært stabil drift.

For velferdsstatens gjennomgang bekrefter at et non-profittprinsipp for våre velferdstjenester er beste vei å gå for å fjerne de kommersielle aktørenes sugerør i felleskassa. Det bør gjøres på samme måte som i Privatskoleloven, der kommersiell drift og alle former for uttak av fortjeneste er forbudt. Rekommunalisering av privatiserte og konkurranseutsatte tjenester, samt bruk av begrensede anbudsrunder for ideelle aktører, er andre effektive tiltak for å hindre kommersialisering av vår velferd. Mer om våre forslag til tiltak finnes i heftet ”Ta tjenestene tilbake”.

I media:
Bestemor solgt igjen - og igjen (Kronikk i Dagsavisen 26.09.2012)
Private vinner 8 av 10 anbud (Frifagbevegelse.no 27.09.2012)

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Kampanjen Velferd uten profitt

www.velferd-uten-profitt.no

Pamflett: Velferd uten profitt

 

En håndbok som gir argumenter mot privat profitt på felles velferd og kunnskap om de ulike sektorene. Bestill pamfletten her.

 Rapport: Veien profittfri til velferd

Rapporten viser fem norske byers erfaringer med veien mot profittfri velferd. Les mer, last ned og bestill her.

Rapport: Hva bør vi lære av Sverige?

  Rapporten tar for seg Sveriges erfaring med kommersiell velferd og markedsretting. Les mer, last ned og bestill her.

For velferdsstatens podkast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podkast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud

  

 

 

smartedit