Slik sjekker vi omdømmet til private tilbydere

Fagforeninger i privat sektor har lang erfaring med å bakgrunnssjekke og omdømmesjekke private firmaer. Med utviklingen mot flere private tilbydere innen offentlige tjenester, kan disse verktøyene også være nyttige for flere.

Hentet fra For velferdsstatens hefte "Ta tjenestene tilbake" side 32.

 Aktsomhet – omdømmesjekk
- Er foretaket kjent (eventuelle eksempler på lovbrudd eller andre forhold)?
- Er personer i ledelsen kjent (eventuelle eksempler på gjentatte konkurser)?
Sjekk på www.proff.no, og med ulike søkemotorer for å se om det er tidligere tilfeller av spekulativ virksomhet.

Dokumentasjon av lønns- og arbeidsvilkår hos en tilbyder
- Kan dokumenteres ved tariffavtale.
- Alternativt er arbeidskontrakter, lønnslipper etc. viktige hjelpemidler.
Har bedriften tariffavtaler, er det mulig å sjekke med medlemmer

Kontroll med og innsyn i lønns- og arbeidsvilkår – må sikres i kontrakt 
(men det er ikke sikkert at en kontroll forteller alt)
- Arbeidskontrakt kan kontrolleres, men ikke om det opereres med flere versjoner.
- Lønnslipp kan kontrollere, men ikke om det foretas ulovlige trekk mv.
- Timelister kan kontrollere, men bare for det aktuelle oppdrag.
Kontroller må altså følges opp løpende sammen med aktiv verving for å få medlemmer og dermed innsyn i virksomhetens arbeidsmetoder.

Medlemmet er den beste kontrollør av lønns- og arbeidsvilkår
Kontroller er altså ikke tilstrekkelig, dersom det finnes et ønske om at forhold skal holdes skjult. Arbeidstakere som blir fortalt at de mister jobben dersom sannheten kommer frem, kan presses til å holde sannheten om lønns- og arbeidsvilkår for seg selv. Det aller beste tiltaket mot useriøsitet og sosial dumping er derfor aktiv verving for å få medlemmer. Da vil medlemmene selv gi innsyn i virksomhetens arbeidsmetoder.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Kampanjen Velferd uten profitt

www.velferd-uten-profitt.no

Pamflett: Velferd uten profitt

 

En håndbok som gir argumenter mot privat profitt på felles velferd og kunnskap om de ulike sektorene. Bestill pamfletten her.

 Rapport: Veien profittfri til velferd

Rapporten viser fem norske byers erfaringer med veien mot profittfri velferd. Les mer, last ned og bestill her.

Rapport: Hva bør vi lære av Sverige?

  Rapporten tar for seg Sveriges erfaring med kommersiell velferd og markedsretting. Les mer, last ned og bestill her.

For velferdsstatens podkast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podkast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud

  

 

 

smartedit