Notat om barnehagefinansiering: Alle pengene til barna?

For velferdsstatens notat 2/2011 "Nytt finansieringssystem for barnehagene - Alle pengene til barna?" er skrevet av 1.amanuensis Clas Jostein Claussen ved Høgskolen i Oslo. Notatet omhandler det nye barnehagefinansieringssystemet og utviklingen av eierskap innen barnehagesektoren i Norge.

For velferdsstaten notat 2/2011:
Nytt finansieringssystem for barnehagene - Alle pengene til barna?
Forfatter 1.amanuensis Clas Jostein Claussen, Høgskolen i Oslo

Les også kronikken "Privat barnehagedrift - fremdeles lønnsomt?" som baserer seg på notatet.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Ta tjenestene tilbake

Se våre ressurssider om hvordan kommune og stat kan ta tjenestene tilbake.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

Skriftserie

Mål - eller mening?
Ta tjenestene tilbake
Private sugerør i fellesskapets kasser
Når tall blir politikk

Alle heftene kan bestilles gratis her.

 

  

 

 

smartedit