Notat om barnehagefinansiering: Alle pengene til barna?

For velferdsstatens notat 2/2011 "Nytt finansieringssystem for barnehagene - Alle pengene til barna?" er skrevet av 1.amanuensis Clas Jostein Claussen ved Høgskolen i Oslo. Notatet omhandler det nye barnehagefinansieringssystemet og utviklingen av eierskap innen barnehagesektoren i Norge.

For velferdsstaten notat 2/2011:
Nytt finansieringssystem for barnehagene - Alle pengene til barna?
Forfatter 1.amanuensis Clas Jostein Claussen, Høgskolen i Oslo

Les også kronikken "Privat barnehagedrift - fremdeles lønnsomt?" som baserer seg på notatet.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit