Notat om barnehagefinansiering: Alle pengene til barna?

For velferdsstatens notat 2/2011 "Nytt finansieringssystem for barnehagene - Alle pengene til barna?" er skrevet av 1.amanuensis Clas Jostein Claussen ved Høgskolen i Oslo. Notatet omhandler det nye barnehagefinansieringssystemet og utviklingen av eierskap innen barnehagesektoren i Norge.

For velferdsstaten notat 2/2011:
Nytt finansieringssystem for barnehagene - Alle pengene til barna?
Forfatter 1.amanuensis Clas Jostein Claussen, Høgskolen i Oslo

Les også kronikken "Privat barnehagedrift - fremdeles lønnsomt?" som baserer seg på notatet.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Kampanjen Velferd uten profitt

www.velferd-uten-profitt.no

Pamflett: Velferd uten profitt

 

En håndbok som gir argumenter mot privat profitt på felles velferd og kunnskap om de ulike sektorene. Bestill pamfletten her.

 Rapport: Veien profittfri til velferd

Rapporten viser fem norske byers erfaringer med veien mot profittfri velferd. Les mer, last ned og bestill her.

Rapport: Hva bør vi lære av Sverige?

  Rapporten tar for seg Sveriges erfaring med kommersiell velferd og markedsretting. Les mer, last ned og bestill her.

For velferdsstatens podkast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podkast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud

  

 

 

smartedit