LO i Oslo setter dagsorden før kommunevalget 2011

Ønsker du eller din organisasjon å sette agenda i kommunevalgkampen? Se hvordan LO i Oslo har laget utfordringer til de politiske partiene i Oslo.

LO i Oslo startet tidlig med kommunevalgkampen. Allerede i september 2010 vedtok styret i LO i Oslo 59 utfordringer til de politiske partiene.  Under overskriften ”Oslo – byen med det store hjertet eller den kalde skulder?” har de gjennom et lengre arbeid laget og valgt ut 59 spørsmål som utfordrer Oslo-politikerne.

Ved å lansere sine viktigste politiske saker allerede et år før valget, håper LO i Oslo å kunne påvirke programprosessene som er i gang i de politiske partiene. Spørsmålene skal deretter diskuteres i medlemsorganisasjonene.

Neste steg i prosessen tas 28. mars 2011, da LO i Oslo har årsmøte, og den endelige utformingen av spørsmålene skal vedtas. Da vil utfordringen igjen bli oversendt til partiene, som vil bli bedt om å klargjøre sine standpunkter til de sakene LO i Oslo vil prioritere. LO i Oslo planlegger å lage en velgerguide på grunnlag av svarene de får fra de politiske partiene.

Denne formen for politisk aktivisme fra fagbevegelsens side har blitt omtalt som Trondheimsmodellen. «Trondheimsmodellen» ble skapt før kommunevalget i 2003, da LO i Trondheim stilte 19 krav til partiene. Kravene ble det politiske grunnlaget for et nytt rødgrønt flertallsstyre, etter 14 år med Høyre-styre. Trondheimsmodellen er grundig beskrevet i den svenske boka "Radikale framgångs historier" av Aron Etzler.

LO i Oslos foreløpige spørsmål til partiene finner du her.
Se også pressemeldingen de sendte ut under lanseringen av spørsmålene.

LO i Oslo arrangerer også, i samarbeid med andre organisasjoner, en demonstrasjon den 23. november mot Høyre/Frp-byrådet Oslo-budsjett for 2011.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Kampanjen Velferd uten profitt

www.velferd-uten-profitt.no

Pamflett: Velferd uten profitt

 

En håndbok som gir argumenter mot privat profitt på felles velferd og kunnskap om de ulike sektorene. Bestill pamfletten her.

 Rapport: Veien profittfri til velferd

Rapporten viser fem norske byers erfaringer med veien mot profittfri velferd. Les mer, last ned og bestill her.

Rapport: Hva bør vi lære av Sverige?

  Rapporten tar for seg Sveriges erfaring med kommersiell velferd og markedsretting. Les mer, last ned og bestill her.

For velferdsstatens podkast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podkast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud

  

 

 

smartedit