Verktøykasse for lokalaktivister

Her finner du For velferdsstatens verktøykasse for lokalaktivister med "Bli lokalaktivist på 1-2-3", foredrag, kronikker m.m.. Alt med fokus på "Ta tjenestene tilbake til demokratisk kontroll" og argumentasjon mot konkurranseutsetting.

”Bli lokalaktivist på 1-2-3”. Dette er en oppskrift på hvordan man kan gjennomføre tiltak og skape allianser for å ta tilbake demokratisk kontroll med utvikling av velferdsordningene, og sikre at alle offentlige midler kommer brukerne til gode og at driften fortsettes i offentlig egen regi.

Ta tjenestene tilbake! Hvordan skjermer man offentlige tjenester mot konkurranseutsetting og anbudshysteri? For velferdsstaten har utarbeidet en veileder for lokalaktivister, politikere, stat og kommuner som ønsker å bevare eller gjenerobre demokratisk kontroll over offentlige tjenester og eiendom. Veilederen en utgitt som et hefte i For velferdsstatens skriftserie. På denne siden finner du også andre ressurser som kan brukes i arbeidet for å ta tjenestene tilbake.

Innbyggerinitiativ Innbyggerinitiativ er en måte for innbyggere i en kommune eller et fylke å få satt saker på den politiske dagsordenen. Gjennom å samle et visst antall underskriver, kan man kreve at kommunestyret eller fylkestinget behandler en sak. Les mer om hvordan og eksempelet om innbyggerinitiativ mot sosial dumping.

Bli med på jakt i selskapsjungelen. Kommersielle selskaper erobrer den norske velferdsstaten, og de har plantet sugerørene godt i fellesskapets kasser. For velferdsstaten utfordrer alle til å bli med på leting etter dine lokale selskaper og deres skatteparadis. På denne siden får du tips og triks.

Avslør NHO Service sin privatiseringspropaganda. Har NHO Service vært i din kommune med sine utregninger om hvor mye kommunen kan spare på å konkurranseutsette kommunens tjenester? Her finner du Fagforbundets grundige gjennomgang av disse NHO Service sitt arbeid, med tilhørende argumentasjonsarg og presseklipp.

LO i Oslo setter agendaen i kommunevalgkampen 2011. Ønsker du eller din organisasjon å sette agenda i kommunevalgkampen? Se hvordan LO i Oslo setter agendaen for kommunevalgkampen 2011 med utfordringer til de politiske partiene i Oslo.

Hvem eier de private barnehagene i din kommune? Dette er en tretrinns veiledning til hvordan du kan finne ut hvem som eier de private barnehagene i din kommune, og om eierstrukturen gir grunn til å stille spørsmålstegn om hvor mye av foreldrebetalingen og de offentlige tilskuddene som er kommet barna til gode.

Slik sjekker vi omdømmet til private tilbydere: Fagforeninger i privat sektor har lang erfaring med å bakgrunnssjekke og omdømmesjekke private firmaer. Med utviklingen mot flere private tilbydere innen offentlige tjenester, kan disse verktøyene også være nyttige for flere.

Ressurssider fra For velferdsstaten:
Ta tjenestene tilbake,
Private sugerør i fellesskapets kasser,
Profittuttak og kommersielle selskaper i barnehagesektoren,
Konkurranseutsetting og kommersielle selskaper i barnevernet,
Profittuttak og anbud i asylsektoren
Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Foredrag:
Kommunalpolitisk foredrag - "Valgkamp 2011: Ta tjenestene tilbake med utfordringer og konkrete tiltak med tanke på den kommende kommunevalgkamp.

Utdanningspolitisk foredrag - "Private sugerør i fellesskapets kasser - Ta tjenestene tilbake" viser til mulige tiltak mot testhysteri og tidstyvene i skolen og tiltak for å stoppe finanslekkasjene i barnehagesektoren.

Private sugerør i fellesskapets kasser et foredrag om hvordan de kommersielle selskapene utarmer velferdsstaten, hvordan de tar ut profitt og hvordan de organiserer seg for å hindre innsyn og øke fortjenesten. 

Videoforedrag: 
Trykk på lenka og se hele foredraget:
Private sugerør i fellesskapets kasser - hvordan de kommersielle aktørene utarmer velferdsstaten
Holdt av Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten, april 2011 Last ned powerpointpresentasjonen til foredraget her (PPT: 3,6 Mb).

Følg også med på våre temasider om privatisering, der finnes alle våre tidligere og nye saker knyttet til dette privatisering, konkurranseutsetting og "ta tjenestene tilbake!"

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit