Storbritannia vil reversere offentlig-privat samarbeid (OPS)

I Storbritannia ser man nå regningen etter mangeårig offentlig investering på kreditt. Mens Høyre i Norge stadig presser på mer offentlig-privat samarbeid, vil deres søsterparti i Storbritannia reversere bruken av OPS.

Det var Aftenposten som 8.august meldte at den nyvalgte konservativ-liberale regjeringen i Storbritannia ønsker å legge om landets storstilte OPS-satsing. OPS-bølgen startet under forrige konservative regjeringen, men skøyt først fart under arbeiderpartiregjeringen. Blant annet er over 100 sykehus bygget med OPS-finansiering. Og nå kommer regninga. Om få år vil det offentliges utgifter til OPS-nedbetaling komme opp i over 100 milliarder kroner.

Det er Storbritannias nye finansminister, George Osborne, som har gått ut å lansert en omfattende gjennomgang av dagens OPS-ordninger. Hans kritikk går særlig ut på at staten på lang sikt pådrar seg en enorm gjeld til private aktører gjennom OPS-finansiering. I tillegg har han kritisert ordningene for å ikke i tilstrekkelig grad overføre risiko til private aktører, slik det var ment å gjøre.

Tidligere saker om offentlig privat samarbeid fra For velferdsstaten:
Fortsetter Kleppa kampen for private samferdselsløsninger? (11.05.2010)
Fortsatt debatt om offentlig privat samarbeid (07.05.2010)
Johnsen avviser offentlig privat samarbeid (26.03.2010)
Mer offentlig privat samarbeid? (23.03.2010)
Stortinget diskuterte offentlig privat samarbeid (14.01.2010)
OPS: Eit originalt samarbeid (For velferdsstaten, april 2005)

Se også For velferdsstatens temasider om privatisering, konkurranseutsetting og offentlig privat samarbeid, og vår ressursside om offentlig-privat samarbeid.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Kampanjen Velferd uten profitt

www.velferd-uten-profitt.no

Pamflett: Velferd uten profitt

 

En håndbok som gir argumenter mot privat profitt på felles velferd og kunnskap om de ulike sektorene. Bestill pamfletten her.

 Rapport: Veien profittfri til velferd

Rapporten viser fem norske byers erfaringer med veien mot profittfri velferd. Les mer, last ned og bestill her.

Rapport: Hva bør vi lære av Sverige?

  Rapporten tar for seg Sveriges erfaring med kommersiell velferd og markedsretting. Les mer, last ned og bestill her.

For velferdsstatens podkast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podkast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud

  

 

 

smartedit