Privat profitt på barnevelferd

Det er lov å ta ut privat profitt på barnevelferd i Norge. Verken innen barnevern eller barnehager er det begrensninger på kommersielle aktører eller privat profittuttak, slik det er for grunnskole og videregående utdanning.

Den rødgrønne regjeringa omgjorde utdanningsminister Kristin Clemets privatskolelov straks den overtok i 2005. Argumentasjonen var klar: Kommersielle aktørers formål er å tjene penger. Det er ikke forenlig med fellesskolens målsetting.

Når regjeringa nå kommer med et høringsforslag som inkluderer en begrensning av profittuttak i barnehagesektoren og en evaluering av barnevernsreformen, er det positive tegn. Men det er fortsatt langt unna et prinsipielt oppgjør med kommersielle aktører og private sugerør i offentlige kasser. I tilegg til at skattepenger går til private lommebøker framfor til fellesskapet, fører disse selskapene til et press på lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for de ansatte. De kommersielle aktørenes konkurransefortrinn er drastisk reduksjon i pensjoner, lavere bemanning, ofte mindre lønn, midlertidige ansettelser og innleid arbeidskraft. Dette burde bekymre ei rødgrønn regjering.

Hvorfor tar ikke regjeringa nå et ordentlig oppgjør med private profittinstitusjoner innen barnehager og barnevern, slik representanter fra regjeringspartiene lovte oss på Velferdskonferansen 2009. De kommersielle selskapene må fases ut av velferden, og det må innføres et forbud mot privat profittuttak. Regjeringa kan ta utgangspunkt i sine egne argumenter mot den forrige regjeringas privatskolelov og de reguleringer den har innført for skolesektoren.

For en oversikt over de største kommersielle aktørene i barnehagesektoren, samt forskning, mediesaker og debatter om profittuttak, se For velferdsstatens ressursside om profittuttak og kommersielle aktører i barnehagesektoren. For et innblikk i liknende problemstillinger i barnevernet se FO-bladet Fontene sin prisbelønte artikkelserie om velferdsstaten som marked og For velferdsstaten ressursside om konkurranseutsetting og kommersielle selskaper i barnevernet

Saken er hentet fra For velferdsstatens nyhetsbrev 5/2010

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Pamflett: Velferd uten profitt

 

En håndbok som gir argumenter mot privat profitt på felles velferd og kunnskap om de ulike sektorene. Bestill pamfletten her.

 Rapport: Veien profittfri til velferd

Rapporten viser fem norske byers erfaringer med veien mot profittfri velferd. Les mer, last ned og bestill her.

Rapport: Hva bør vi lære av Sverige?

  Rapporten tar for seg Sveriges erfaring med kommersiell velferd og markedsretting. Les mer, last ned og bestill her.

For velferdsstatens podkast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podkast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud

  

 

 

smartedit