Fortsetter Kleppa kampen for private samferdselsløsninger?

Nationen melder at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har satt forskere i arbeid med å utrede nye former for finansiering av veier og andre samferdselsinvesteringer. Dermed kan det ligge an til enda en omkamp om private finansieringsløsninger som offentlig privat samarbeid (OPS).

Kleppa prøver nye veier (leder, Nationen 11.05.2010)


For velferdsstaten mener at offentlig privat samarbeid (OPS) er en måte å privatisere via bakveien. At OPS er en form for privatisering kommer også klart frem i OPS-portalen Norge sitt informasjonsark om OPS og privatisering. Her defineres fem former for privatisering: 1. Salg av offentlig virksomhet, 2. Etablering av offentlig foretak/aksjeselskap som er privat deleid, 3. Anbudsutsetting/konkurranseutsetting, 4. Konsesjoner, og 5. Offentlig privat samarbeid (OPS).

Å bruke OPS i utbyggingsporsjekter er altså en privatisering av infrastrukturen. Løsningen er dyrere for det offentlige, gir privat profitt og press på arbeidsforhold.

Tidligere saker om offentlig privat samarbeid fra For velferdsstaten:
Fortsatt debatt om offentlig privat samarbeid (07.05.2010)
Johnsen avviser offentlig privat samarbeid (26.03.2010)
Mer offentlig privat samarbeid? (23.03.2010)
Stortinget diskuterte offentlig privat samarbeid (14.01.2010)
OPS: Eit originalt samarbeid (For velferdsstaten, april 2005)

Se også For velferdsstatens temasider om privatisering, konkurranseutsetting og offentlig privat samarbeid.

 

 

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Kampanjen Velferd uten profitt

www.velferd-uten-profitt.no

Pamflett: Velferd uten profitt

 

En håndbok som gir argumenter mot privat profitt på felles velferd og kunnskap om de ulike sektorene. Bestill pamfletten her.

 Rapport: Veien profittfri til velferd

Rapporten viser fem norske byers erfaringer med veien mot profittfri velferd. Les mer, last ned og bestill her.

Rapport: Hva bør vi lære av Sverige?

  Rapporten tar for seg Sveriges erfaring med kommersiell velferd og markedsretting. Les mer, last ned og bestill her.

For velferdsstatens podkast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podkast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud

  

 

 

smartedit