Fortsetter Kleppa kampen for private samferdselsløsninger?

Nationen melder at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har satt forskere i arbeid med å utrede nye former for finansiering av veier og andre samferdselsinvesteringer. Dermed kan det ligge an til enda en omkamp om private finansieringsløsninger som offentlig privat samarbeid (OPS).

Kleppa prøver nye veier (leder, Nationen 11.05.2010)


For velferdsstaten mener at offentlig privat samarbeid (OPS) er en måte å privatisere via bakveien. At OPS er en form for privatisering kommer også klart frem i OPS-portalen Norge sitt informasjonsark om OPS og privatisering. Her defineres fem former for privatisering: 1. Salg av offentlig virksomhet, 2. Etablering av offentlig foretak/aksjeselskap som er privat deleid, 3. Anbudsutsetting/konkurranseutsetting, 4. Konsesjoner, og 5. Offentlig privat samarbeid (OPS).

Å bruke OPS i utbyggingsporsjekter er altså en privatisering av infrastrukturen. Løsningen er dyrere for det offentlige, gir privat profitt og press på arbeidsforhold.

Tidligere saker om offentlig privat samarbeid fra For velferdsstaten:
Fortsatt debatt om offentlig privat samarbeid (07.05.2010)
Johnsen avviser offentlig privat samarbeid (26.03.2010)
Mer offentlig privat samarbeid? (23.03.2010)
Stortinget diskuterte offentlig privat samarbeid (14.01.2010)
OPS: Eit originalt samarbeid (For velferdsstaten, april 2005)

Se også For velferdsstatens temasider om privatisering, konkurranseutsetting og offentlig privat samarbeid.

 

 

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit