Forsatt debatt om offentlig privat samarbeid (OPS)

Offentlig privat samarbeid (OPS) kom på den nasjonale dagsorden i mars da samferdselsministeren åpnet for mer bruk av denne privatiseringsformen i jernbanesektoren. Men selv om den nasjonale debatten ble avlyst fra regjeringshold, lever OPS i beste velgående rundt om i landets kommuner.

Offentlig privat samarbeid fremheves fremdeles som en uproblematisk og billig form for finansiering av offentlige utbyggningsprosjekter. Dette på tross av at OPS er en form for privatisering, og at OPS sjeldent er billigere, i en del tilfeller også dyrere enn offentlig finansiering.

OPS er aktuelt i mange kommuner rundt om i landet. Her er bare noen eksempler fra de to siste ukene: Kulturhus i Lier, barnehager i Ski og Langhus, sykehjem, skole og bosenter i Skien og Veidekke direktøren ber om OPS og prosjektfinansiering

Debatt om OPS i Vestfold mellom Fagforbundet og Høyre:
Dette må vi lære av Kronikk av Eddie Whyte, nestleder Fagforbundet Vestfold, (Tønsberg blad 27.04.2010)
Årsak til finanskrisen Tilsvar til Whyte fra Svein Flåtten, stortingsrepresentant, fylkesleder Høyre, (Sandefjord blad 06.05.2010)
Samfunnsmessige fordeler? Svar fra Whyte, (Gjengangeren 06.05.2010)


Les mer om OPS på For velferdsstatens temasider om privatisering og offentlig privat samarbeid.

  

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Kampanjen Velferd uten profitt

www.velferd-uten-profitt.no

Pamflett: Velferd uten profitt

 

En håndbok som gir argumenter mot privat profitt på felles velferd og kunnskap om de ulike sektorene. Bestill pamfletten her.

 Rapport: Veien profittfri til velferd

Rapporten viser fem norske byers erfaringer med veien mot profittfri velferd. Les mer, last ned og bestill her.

Rapport: Hva bør vi lære av Sverige?

  Rapporten tar for seg Sveriges erfaring med kommersiell velferd og markedsretting. Les mer, last ned og bestill her.

For velferdsstatens podkast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podkast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud

  

 

 

smartedit