Johnsen avviser bruk av offentlig privat samarbeid

- Hvis du har penger på bok, så kjøper du ikke varer på avbetaling, var finansminister Sigbjørn Johnsen svar til Høyre om mer bruk av offentlig privat samarbeid (OPS) i samferdselsektoren. Johnsen avviste dermed klart at regjeringen åpner for mer OPS, slik Samferdselsministeren har antydet.

Flere medier meldte mandag 22.mars at Samferdselsminister Magnhild Melteivt Kleppa (Sp) åpner for mer offentlig privat samarbeid i samferdselssektoren. (se saken "Mer offentlig privat samarbeid?" på For velferdsstatens sider). I Stortinget 23. mars avviste altså finansminister Sigbjørn Johnsen at regjeringen åpner for mer bruk av OPS.

Uttdrag fra Johnsens svar til Øyvind Halleraker (H) (Interpellasjon i Stortinget (23.03.2010)

"Regjeringen åpner ikke for flere OPS-prosjekter. OPS er omtalt i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019, der det blant annet fremgår at OPS-modellen har gitt raskere prosjektgjennomføring, men at det er ikke mulig å dokumentere verken høyere eller lavere kostnader enn ved tradisjonell gjennomføring. Videre står det, som jeg har vært inne på i dag, at gevinster også kan hentes ut gjennom bedre kontraktstrategier innenfor dagens system. Det konkluderes med at OPS-finansiering av vegprosjekter innebærer at staten lånefinansierer utgifter til vegprosjekter og at Regjeringen derfor foreslår ikke å åpne for flere OPS-prosjekter nå." 

"Privat lånefinansiering bidrar til og med til å øke kostnadene ved samferdselsprosjekter, siden slik finansiering nødvendigvis er dyrere enn statens egen finansieringskostnad."

"Selskaper som tar opp lån for å finansiere statlige utgifter med lån som senere må betjenes gjennom bevilgninger over statsbudsjettet i mange år framover, er i realiteten ikke annet enn forsøk på å skjule statens utgifter og gjeld. Slik finansiell kreativitet er vi ikke tjent med. Det ser for øvrig heller ikke ut til at land som har utvist stor kreativitet for å holde utgifter og forpliktelser utenfor statsbudsjettet, har gode erfaringer med slikt."

Medieoppslag:
Mener OPS er sløsing (Teknisk Ukeblad, 25.03.2010)
- Kaster bort pengene (Nationen 25.03.2010)
Johnsen vil ikke bruke private lån til veibygging (Kommunal rapport 24.03.2010)
Foten ned for OPS-prosjekt (Agderposten 23.03.2010)
Nei til private veilån (NTB, Avisa Nordland 23.03.2010)
Johnsen vil ikke bruke private lån til veier (NRK, 23.03.2010)

Les mer om temaet på For velferdsstatens temasider om temasider om privatisering, med undertemaene konkurranseutsetting og offentlig privat samarbeid.

 

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Kampanjen Velferd uten profitt

www.velferd-uten-profitt.no

Pamflett: Velferd uten profitt

 

En håndbok som gir argumenter mot privat profitt på felles velferd og kunnskap om de ulike sektorene. Bestill pamfletten her.

 Rapport: Veien profittfri til velferd

Rapporten viser fem norske byers erfaringer med veien mot profittfri velferd. Les mer, last ned og bestill her.

Rapport: Hva bør vi lære av Sverige?

  Rapporten tar for seg Sveriges erfaring med kommersiell velferd og markedsretting. Les mer, last ned og bestill her.

For velferdsstatens podkast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podkast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud

  

 

 

smartedit