Mer offentlig privat samarbeid?

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpner for mer bruk av offentlig privat samarbeid (OPS) for utbygging av vei og jernbane. Dette på tross av at ministeren tidligere i år sa at det ikke ser ut til å være penger å spare på konkurranseutsetting, og at OPS er dokumentert dyrere enn vanlig utbygging.

Aftenposten (22.03.2010) skriver at Samferdselsministeren åpner for mer bruk av OPS. Argumentet til Kleppa er at samferdselssektoren sårt trenger finansiering: – Vi snakker om å snu steiner for om mulig å få til enda mer vei og bane for pengene. Da regner jeg med at noen kan foreslå flere OPS-prosjekter, sier Kleppa til Aftenposten. Saken blir tatt opp i Stortinget under interpellasjonen 23.03.2010 etter initativ fra Høyre, som hilser Kleppa velkommen etter.

Se saken Johnsen avviser bruk av offentlig privat samarbeid (For velferdsstaten 24.03.2010) for oppdateringer.

Dovre International og Transportøkonomisk institutt (TØI) evaluerte OPS-prosjekter i veiutbygging i 2007. Under den overdrevent positive overskriften "OPS fører til mer effektiv ressurssutnyttelse" skriver TØI: "En hypotese om at OPS også vil føre til omfattende teknisk innovasjon, er i liten grad bekreftet. Evalueringen har heller ikke funnet at prøveprosjektene har gitt vesentlige besparelser i byggekostnadene. (...) OPS kan innebære at prosjektene blir dyrere for det offentlige enn de ellers ville vært." Den "effektive ressurssutnyttelsen" begrunnes i redusert byggetid. Statens vegvesen, som er ansvarlig for OPS-prosjektene, har tidligere nektet å gi innsyn i bakgrunnstallene for OPS-prosjektene med argumentasjon om at dette er forretningshemmeligheter.

Riksrevisjonen kom i fjor høst med kraftig kritikk av Statens Vegvesen, blant annet for manglende kontroll på konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold av veinettet. Til Teknisk ukeblad (09.02.2010) svarte Samferdselsministeren den gang på spørsmål om det er penger å spare på å konkurranseutsette: - Nei, det ser faktisk ut som om det ikke er noe å spare, sa Kleppa den gang. Hvorfor Kleppa tror at private selskap skal gjøre det bedre gjennom OPS er usikkert.

Stortinget diskuterte offentlig privat samarbeid i januar etter at det var avdekket elendige arbeidsforhold og mulig sosial dumping i forbindelse med OPS-utbyggingen av E18 i Agder.

For velferdsstaten mener at offentlig privat samarbeid (OPS) er en måte å privatisere via bakveien. At OPS er en form for privatisering kommer også klart frem i OPS-portalen Norge sitt informasjonsark om OPS og privatisering. Her defineres fem former for privatisering: 1. Salg av offentlig virksomhet, 2. Etablering av offentlig foretak/aksjeselskap som er privat deleid, 3. Anbudsutsetting/konkurranseutsetting, 4. Konsesjoner, og 5. Offentlig privat samarbeid (OPS).

Å bruke OPS i samferdselssektoren er altså en privatisering av infrastrukturen. Løsningen er dyrere for det offentlige, gir privat profitt og press på arbeidsforhold.

Les mer om temaet på For velferdsstatens temasider om temasider om privatisering, med undertemaene konkurranseutsetting og offentlig privat samarbeid, eller bestill Hefte nr. 5 i For velferdsstatens skriftserie "Kampen om konkurranseutsetting" her.

Se også Manifest analyse sitt notat "Offentleg-privat sugerør – Lærdomar frå dei kostbare erfaringane med OPS"

Utvalgte medieoppslag om saken:
OPS - et bedrag (Jarlsberg avis 22.03.2010)
Åpner for privat veihjelp (e24.no (NTB) 22.03.2010)
Nye toner fra Kleppa (Østlandsposten (ANB-NTB) 22.03.2010)

For oppdateringer se Johnsen avviser bruk av offentlig privat samarbeid (For velferdsstaten 24.03.2010)

 

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Kampanjen Velferd uten profitt

www.velferd-uten-profitt.no

Pamflett: Velferd uten profitt

 

En håndbok som gir argumenter mot privat profitt på felles velferd og kunnskap om de ulike sektorene. Bestill pamfletten her.

 Rapport: Veien profittfri til velferd

Rapporten viser fem norske byers erfaringer med veien mot profittfri velferd. Les mer, last ned og bestill her.

Rapport: Hva bør vi lære av Sverige?

  Rapporten tar for seg Sveriges erfaring med kommersiell velferd og markedsretting. Les mer, last ned og bestill her.

For velferdsstatens podkast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podkast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud

  

 

 

smartedit