Stortinget diskuterte offentlig-privat samarbeid

I stortingets spørretime 13. januar var OPS (offentlig privat samarbeid) og konsekvensene av dette et av temaene. Samferdselsministeren ble konfrontert med avsløringer om elendige arbeidsforhold og mulig sosial dumping i forbindelse med utbyggingen av E-18 i Agder.

Spurte om OPS-arbeidere (Agderposten 13.01.2010):

Kritikk mot OPS (NRK Sørlandet 13.01.2010)                           

For Velferdsstaten om OPS: Offentlig-privat samarbeid er en måte å privatisere via bakveien. Å slippe private selskap, som driver for profitt inn i offentlig virksomhet er som å legge et gjøkegg i et fuglerede.
Les mer på For Velferdsstatens OPS-sider

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Kampanjen Velferd uten profitt

www.velferd-uten-profitt.no

Pamflett: Velferd uten profitt

 

En håndbok som gir argumenter mot privat profitt på felles velferd og kunnskap om de ulike sektorene. Bestill pamfletten her.

 Rapport: Veien profittfri til velferd

Rapporten viser fem norske byers erfaringer med veien mot profittfri velferd. Les mer, last ned og bestill her.

Rapport: Hva bør vi lære av Sverige?

  Rapporten tar for seg Sveriges erfaring med kommersiell velferd og markedsretting. Les mer, last ned og bestill her.

For velferdsstatens podkast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podkast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud

  

 

 

smartedit