Debatt om kommersielle barnehager

Private barnehagers landsforbund (PBL) reagerte på For velferdsstatens beskrivelse av utviklingen i barnehagesektoren, men deres svarkronikk understreker problemstillingene Linn Herning trekker opp i kronikken om kommersielle barnehager og rødgrønn naivitet.

I kronikken Barnehagekommers og rødgrønn naivitet i Manifest Tidsskrift skriver Linn Herning om hvordan erfaringene fra den rødgrønne regjeringens mislykkede forsøk på å regulere privat profitt i barnehagene bør brukes som et lærestykke for fremtidige politiske dragkamper om privatisering. Herning oppfordrer venstresida til å lære seg de kommersielle aktørenes strategiske språkbruk og virkelighetsbeskrivelse.

I tillegg beskriver hun den kommersialiseringen barnehagesektoren har gjennomgått de siste ti årene, og hvordan de kommersielle barnehagene har brukt sin makt i form av markedsandeler for å hindre regulering av profitt. Kronikken stod også på trykk i kortform på aftenposten.no og fikk der et svar fra Private barnehagers landsforbund (PBL). Linn Hernings tilsvar til PBL finner du her.

Se også avisa Klassekampen sine oppslag om veksten i kommersielle barnehager: De kommersielle tar over (08.08.2012)

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

For velferdsstatens podcast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podcast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud.

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit