Nordlandssykehuset tar renholdet tilbake

Nordlandssykehuset i Bodø setter ikke lenger renholdet ut på anbud. Årsaken er økonomi.

Renholderne ved Nordlandssykehuset i Bodø er fornøyde med å slippe å bli satt ut på anbud. Etter at renholdet har vært ute på anbud i sju år, har ledelsen nå kommet fram til at det lønner seg å utføre tjenestene selv. Les hele saken i Fagbladet.

Dette skjer samtidig som det ruller en privatiseringsbølge i det samme fylket. Etter kommunevalget har det kommet flere privatiseringsivrige politikere inn i kommunestyrene i Nordland. Argumentet er ofte innsparing av penger. Én av premissleverandørene bak dette argumentet har vært NHO Service, som har kommet med til tider langt overdrevne kalkyler på hvor mye som er mulig å spare på å konkurranseutsette. Samtidig har det i det siste året kommet mange rapporter om at konkurranseutsetting verken fører til billigere eller bedre tjenester. Vi har laget en oversikt over disse forskningsrapportene.

 

 

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Nytt notat

Kommersielle skoler i Norge

Notat 1/2014 fra For velferdsstaten

Verktøykasse mot markedsideologi

Her kan du enkelt finne et utvalg av For velferdsstatens tidligere tekster og publikasjoner.

 

Bok


Kjøp den direkte hos forfatter Asbjørn Wahl.
Nå til redusert pris! 

 

  

 

 

smartedit