11.10.2017

Uttalelse fra Rogalandskonferansen 2017

Uttalelse fra Rogalandskonferansen 2017

Kampen om arbeidslivet, omfordeling, markedsretting av offentlig sektor, velferd uten profitt, kortere arbeidstid og 100.000 klimajobber. Disse politikkområdene mener Rogalandskonferansen at bør være fagbevegelsens prioriteringer i tiden framover. Les uttalelsen her

Nyhetsbrev 8/2017

Nyhetsbrev 8/2017

For velferdsstatens nyhetsbrev 8/2017 inneholder blant annet oppsummeringer av Norlandia-skandalen i Moss, konkursen i RenoNorden og omsorgsfirmaet Vitalegruppens fakturasvindel, samt en kronikk om velferdsprofitørenes forsøk på manipulasjon av den offentlige debatten. Les mer

RenoNorden: En varslet søppelkonkurs

RenoNorden: En varslet søppelkonkurs

Kvelden mandag 18. september sendte Oslo børs ut meldingen om at RenoNorden ville begjære seg konkurs. De hadde da kontrakt med om lag 140 norske kommuner om innsamling av husholdningsavfall. Noe som tilsvarte omtrent hver femte innbygger i Norge. Les mer

Vitalegruppen: Når samfunnets svakeste utsettes for profittmotiv

Vitalegruppen: Når samfunnets svakeste utsettes for profittmotiv

Kommune ble fakturert for helsetjenester til død person i over tre år. Dette er siste sak knyttet til den skandalebefengte Vitalegruppen. Saken handler om Spydeberg kommune, der Vitalegruppen har utført omsorgstjenester for krevende innbyggere på oppdrag fra kommunen. Les mer

Norlandia-skandalen i Moss

Norlandia-skandalen i Moss

Midt i valgkampen 2017 eksploderte skandalen om Skoggata bo- og servicesenter i Moss, drevet av Norlandia Care AS. Historien om Skoggata er ikke et enkelttilfelle og risikoen for at det skjer igjen er stor så lenge velferdsprofitører tillates å drive våre velferdstjenester. Les mer

Velferdsprofitører tar ikke utbytte

Velferdsprofitører tar ikke utbytte

Tjener kommersielle selskaper penger på å drive skattefinansierte velferdstjenester, eller drives de av ren idealisme? Spørsmålet stilles av Asbjørn Wahl i denne kronikken som tar for seg velferdsprofitørenes forsøkt på manipulasjon av den offentlige debatten. Les kronikken her.

Ny rapport om veien til profittfri velferd

 Ny rapport om veien til profittfri velferd

Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Bodø har alle tatt politiske grep for å begrense kommersielle drift og privat profitt for skattefinansierte velferdstjenester.DeFacto har kartlagt hva som er gjort i de ulike byene, og hvilke erfaringer sentrale aktører har gjort seg. Les mer

RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit