30.03.2015

Fagforeningsknusing – the Norwegian way

Fagforeningsknusing – the Norwegian way

Pilotstreiken i Norwegian er over, men konflikten som utløste streiken, er ikke lagt død. Snarere tvert imot framstår konflikttemaet nå som en stor utfordring for hele fagbevegelsen. Det dreier seg nemlig om helt grunnleggende prinsipper i norsk arbeidsliv: Skal en arbeidsgiver kunne organisere seg bort fra... Les mer

Lærerne vant frem på Heltberg gymas (Akademiet)

Lærerne vant frem på Heltberg gymas (Akademiet)

De 17 lærere ved Heltberg Private Gymnas i Oslo, som kontrolleres av Akademiet-kjeden, vant frem med sin streik for tariffavtale. Les mer om streikeresultatet og konflikten her

Nyhetsbrev 3/2015

Nyhetsbrev 3/2015

Nyhetsbrevet har saker om fagforeningsknusing - the Norwagian way, kommunereform, motmakt mot kommersiell velferd, planer mot profitt på velferdstjenester, klima, velferdskonferanser og ny medarbeider i For velferdsstaten. Les mer

Lag kommunal plan mot profitt på velferdstjenester

Lag kommunal plan mot profitt på velferdstjenester

Privatisering og profitt på velferdstjenester er et hett tema, og det er et faktum at det er kommunene som privatiserer og konkurranseutsetter mest. Det betyr også at lokalpolitikere kan ta tilbake kontrollen over velferdstjenestene – dersom de ønsker det. Se Helene Bankes veileder og tidsplan for Oslo kommune her.

Svaret er kommunesammenslåing. Hva var spørsmålet?

Svaret er kommunesammenslåing. Hva var spørsmålet?

Lokalpolitikere over hele landet er i gang med å snakke om, foreslå og utrede kommunesammenslåinger. Det er løsninga. Men har de samme lokalpolitikerne tatt seg tida med å finne ut hva problemet er? I prosessen med kommunesammenslåing har man starta med løsninga før man har identifisert... Les mer

FO: Motmakt mot kommersiell velferd

FO: Motmakt mot kommersiell velferd

Fellesorganisasjonen har hatt kongress 18.–22. mars, og de har satt i gang et arbeid for å «…utøve motmakt mot kommersialisering av velferdstjenester» som leder Mimmi Kvisvik sa på FO-kongressens åpningsdag. Les mer

Kommunekampanje mot svekking av Arbeidsmiljøloven

Kommunekampanje mot svekking av Arbeidsmiljøloven

Kommunalt folkevett som brer om seg etter at Regjeringen har varslet en omfattende svekking av Arbeidsmiljøloven. Flere kommuner har vedtatt at de som arbeidsgivere ikke skal ta i bruk den nye "fleksibiliteten". Les mer her

smartedit