29.10.2019

For Velferdsstaten søker ny rådgiver

For Velferdsstaten søker ny rådgiver

For velferdsstaten lyser nå ut en stilling som rådgiver i vårt sekretariat. Vi søker en person med erfaring fra politikk, fagbevegelse eller annet politisk organisasjonsarbeid til spennende arbeidsoppgaver og et sterk samfunnsengasjert fagmiljø. Les mer om stillingen

Valgfrihetsretorikken – et narrespill

Valgfrihetsretorikken – et narrespill

Utdrag fra landsmøtetalen til Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, 4. november 2019. Les talen her

Nyhetsbrev 9/2019

Nyhetsbrev 9/2019

I månedens nyhetsbrev lyser vi ut en ny stilling som rådgiver i For velferdsstaten! Vi skriver også om den kritiserte ABE-reformen i det blåblå statsbudsjettet for 2020 og om de siste barnevernsavsløringene i VG. Les nyhetsbrevet her

Barnevern: Enetiltak mot faglige råd

Barnevern: Enetiltak mot faglige råd

Det må aldri være tvil om at faglige vurderinger av barnets beste ligger til grunn ved valg av tiltak innen barnevernet. Slik er det ikke i dag. VG har den siste tiden satt under lupen konflikt mellom hensyn til barnets beste og økonomiske hensyn. Det fremkommer at barn er plassert i enetiltak mot kommuners anbefaling. Barnevernsavsløringene

Statsbudsjettet 2020: Kutt kalles effektivitet

Statsbudsjettet 2020: Kutt kalles effektivitet

Gjennom regjeringens Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE), får statlige virksomheter årlige flate kutt i driftsmidler. I statsbudsjettet for 2020 er kuttet på 0,5 prosent. Fagforeninger mener kuttet kan føre til ineffektivitet og forskjeller i tjenestetilbud og tilgjengelighet for innbyggerne. Statsbudsjettet 2020

Kronikk: Valgfrihet er regjeringens ord for kommersialisering

Kronikk: Valgfrihet er regjeringens ord for kommersialisering

Valgfrihet og velferdsmiks er begrepene regjeringen bruker for å få kommersialisering av helse- og omsorgstjenester til å fremstå som attraktivt i befolkningen, skriver Cathrine S. Amundsen i en kronikk i Dagens Medisin. Les kronikken her

Nyhetsbrev 8/2019

Nyhetsbrev 8/2019

I denne månedens nyhetsbrev kan du blant annet lese det brev som For velferdsstaten sendte ut til de rød-grønne partiene i etterkant av valget. Vi presenterer også et nytt notat som tar opp skillet mellom kommersielle og ideelle aktører i velferden, og mulighetene for å prioritere de ideelle. Les nyhetsbrevet her

Kampanjen Velferd uten profitt

www.velferd-uten-profitt.no

Pamflett: Velferd uten profitt

 

En håndbok som gir argumenter mot privat profitt på felles velferd og kunnskap om de ulike sektorene. Bestill pamfletten her.

 Rapport: Veien profittfri til velferd

Rapporten viser fem norske byers erfaringer med veien mot profittfri velferd. Les mer, last ned og bestill her.

Rapport: Hva bør vi lære av Sverige?

  Rapporten tar for seg Sveriges erfaring med kommersiell velferd og markedsretting. Les mer, last ned og bestill her.

For velferdsstatens podkast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podkast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud

  

 

 

smartedit