29.09.2015

Nyhetsbrev 8/2015

Nyhetsbrev 8/2015

Septembernyhetsbrevet inneholder For velferdsstatens valganalyse, tips til nye kommunestyrerepresentanter, alternativer til New Public Management, folkets jernbane, siste nytt fra velferdsprofitørene, TISA m.m. Les mer

Valg 2015: Velgerne krevde et steg til venstre

Valg 2015: Velgerne krevde et steg til venstre

Høyresidas tap av flertallet i storbyene Oslo, Bergen og Tromsø er noen av de viktigste resultatene av årets kommunevalg. Disse byene har vært utstillingsvindu og lokomotiv for høyresidas privatiserings- og konkurranseutsettings-politikk, noe som nå forventes avviklet. Også generelt resulterte... Les mer

Seks alternativer til New Public Management

Seks alternativer til New Public Management

For velferdsstatens daglige leder, Asbjørn Wahl, var nylig i Sverige og innledet om alternativer til New Public Management (NPM) på møter med Vänsterpartiets kommunal- og landstingsrepresentanter, samt på de stadig viktigere Vänsterdagarna i Malmö. Her kan dere lese en kortversjon av Wahls... Les her

Omdømmesjekken: Fire tips til nye folkevalgte

Omdømmesjekken: Fire tips til nye folkevalgte

Konkurranseutsetting, privatisering, anbud, innleide vikarer, innkjøp osv. Uansett er det kommunestyrets ansvar å sikre at lovverk følges. Ta For velferdsstatens omdømmesjekk!

Folkets jernbane?

Folkets jernbane?

Hvordan komme på offensiven i debatten om framtidas jernbane? Kanskje har vi noe å lære av debatten i Storbritannia og Sverige? Les Svenn Arne Lies analyse her

Kronikk: Det forlokkende, frie valg

Kronikk: Det forlokkende, frie valg

Fritt brukervalg kan høres enkelt og forlokkende ut, men innebærer stor risiko for både brukere, ansatte og kommunen. Les mer

Nyhetsbrev 7/2015

Nyhetsbrev 7/2015

Les vårt nyhetsbrev med saker om kommunevalgkampen, hvordan ta tjenestene tilbake, private barnehager, fritt brukervalg for hjemmetjenester, lokalsykehus m.m. Les mer

RSS For velferdsstaten

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her.

Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Ta tjenestene tilbake

Se våre ressurssider om hvordan kommune og stat kan ta tjenestene tilbake.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

Skriftserie

Mål - eller mening?
Ta tjenestene tilbake
Private sugerør i fellesskapets kasser
Når tall blir politikk

Alle heftene kan bestilles gratis her.

 

  

 

 

smartedit