12.12.2014

Nyhetsbrev 10/2014

Nyhetsbrev 10/2014

I årets siste nyhetsbrev skriver vi om regjeringens forslag til ny friskolelov, styring og maktforskyvning i utdanningssektoren, klimatoppmøte, barnevernsprofitt, TISA-konferanse m.m. Les mer

Analyse av forslag til ny friskolelov

Analyse av forslag til ny friskolelov

Den blåblå regjeringen har lagt fram forslag til ny friskolelov, som endrer både navn og innhold fra dagens privatskolelov. For velferdsstaten frykter at lovforslaget åpner for mer kommersiell skoledrift på tross av regjeringens uttalte mål om at alle pengene skal komme elevene til gode. Les Helene Banks analyse her

Ti punkter til en faglig klimastrategi

Ti punkter til en faglig klimastrategi

I forbindelse med klimatoppmøtet i FN september 2014 og mobiliseringen av 300 000 mennesker i gatene i protest mot den klimapolitiske handlingslammelsen, presenterte Asbjørn Wahl ti punkter til en faglig klimastrategi. Les punktene her

Innlegg: Flaum og handlingsrom for offentlege innkjøp

Innlegg: Flaum og handlingsrom for offentlege innkjøp

Voss og andre flaumramma kommunar står framfor store innkjøp og investeringar. Flaumens herjingar, og gjennoppbygging som tolar hyppigare ”500-årsflaumar”, krev både raske, og meir langsiktige innkjøp og investeringar. Les mer

Dagskonferanse: Kritisk blikk på TISA

Dagskonferanse: Kritisk blikk på TISA

Fagforbundet ønsker å rette et kritisk blikk på TISA-avtalen og diskutere hva fagbevegelse og frivillig organisasjoner kan gjøre for å møte utfordringene. I den anledning inviterer Fagforbundet til dagskonferanse om TISA torsdag 18. desember 2014 kl 0900-1600 i Keysersgate 15, Oslo. Se invitasjon til dagskonferansen her

- Dette er ikke forsvarlig lenger

- Dette er ikke forsvarlig lenger

De ansatte på Strømsø bo- og servicesenter i Drammen har fått nok av kutt. - Skal vi la folk dø alene fordi det ikke er penger? spør hjelpepleier og tillitsvalgt Jorge Hernandez. Les saken i Dagsavisen

Når rektor er knebla

Når rektor er knebla

- Når rektorar blir overstyrte gjennom «resultatkontraktar», blir dei meir opptekne av å dekkje ryggen sin. Det skriver Simon Malknes forfatter av boka Bak fasaden i Osloskolen i denne kronikken. Les mer

smartedit