27.08.2019

Nyhetsbrev 7/2019

Nyhetsbrev 7/2019

I For velferdsstatens siste nyhetsbrev før kommunevalget kan du blant annet lese om hvordan NHO, Spekter og den politiske høyresiden bruker historieforfalskning for å støtte de kommersielle velferdsaktørene - en strategi som ble hyppig brukt på årets Arendalsuke. Les nyhetsbrevet her

Regjeringens forretningsomsorg må stoppes

Regjeringens forretningsomsorg må stoppes

Regjeringen ønsker å kommersialisere kommunale helse- og omsorgstjenester og viser til den svenske modellen. Dette på tross av at svenskene verken har fått bedre eller mer effektive helsetjenester ved å kommersialisere. Les mer

Velferdsmiks er historietriks

Velferdsmiks er historietriks

Selv om den markedsliberale høyresiden vil ha oss til å tro det, er det ingen tradisjon i Norge for å la markedskonkurranse og fortjenestemotiv råde i velferden. NHO, Spekter og regjeringspartienes valgkampstrategi er en omskrivning av velferdsstatens historie. Les mer

For mange «forretningshemmeligheter»

For mange «forretningshemmeligheter»

Valget står mellom et system som prioriterer profitt og hemmelighold eller demokratisk kontroll og demokratiske rettigheter. For velferds-statens Helene Bank imøtegår påstand fra NHOs Torbjørn Furulund om at det er tilstrekkelig kontroll med velferdsprofitørene. Les tilsvaret her

Demokratisk velferd

Demokratisk velferd

At private aktører ikke er underlagt samme lover som det kommunale er et demokratisk problem. Kommersielle aksjeselskap i velferden har rett til forretningshemmeligheter, noe som bidrar til å hindre offentligheten i å få innsyn i virksomheten. Les mer

Notat: Ny regulering av private barnehager?

Notat: Ny regulering av private barnehager?

Regjeringen har sendt barnehageloven på høring med frist 26.07.19. I For velferdsstatens notat 1/19 Ny regulering av private barnehager? gir vi våre analyser av regjeringens lovforslag og høringsdokument, samt våre forsalg for veien til en profittfri barnehagesektor. Les mer

Nyhetsbrev 6/2019

Nyhetsbrev 6/2019

I For velferdsstatens siste nyhetsbrev før sommerferien skriver vi blant annet om regjeringens forslag til endringer i barnehageloven, befolkningens økte skepsis mot konkurranseutsetting og siste nytt fra kampanjen Velferd uten profitt. Les nyhetsbrevet her

Kampanjen Velferd uten profitt

 

www.
velferd-
uten-
profitt.no

 

Pamflett: Velferd uten profitt

 

En håndbok som gir argumenter mot privat profitt på felles velferd og kunnskap om de ulike sektorene. Bestill pamfletten her.

 Rapport: Veien profittfri til velferd

Rapporten viser fem norske byers erfaringer med veien mot profittfri velferd. Les mer, last ned og bestill her.

Rapport: Hva bør vi lære av Sverige?

  Rapporten tar for seg Sveriges erfaring med kommersiell velferd og markedsretting. Les mer, last ned og bestill her.

For velferdsstatens podkast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podkast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud.

Notater

Ny regulering av private barnehager (2019)
Kommersielle skoler i Norge

Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

Rapporter

Hva bør vi lære av Sverige? (2019)
Veien til profittfri velferd (2019)
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen

Pamfletter / bøker

Stans velferdsprofitørene på 1-2-3 (2017)
Profittfri velferd (2017)
Velferdsprofitørene (2015)

 

  

 

 

smartedit