10.01.2020

Marked og tillit

Marked og tillit

For velferdsstaten deltar i den offentlige debatten om tillitsreform. En tillitsreform som virker må omhandle både styring, finansiering og organisering av offentlig sektor. Det fordrer et oppgjør med markedsrettingen og New Public Management (NPM). En versjon av innlegget "Marked og tillit", stod på trykk i Klassekampen... Les mer

Nyhetsbrev 11/2019

Nyhetsbrev 11/2019

I årets siste nyhetsbrev oppsummerer vi seieren for velferd uten profitt i valget 2019. Du kan også lese om regjeringens forslag om å ta fra kommunene ansvaret for økonomisk tilsyn med de private barnehagene og høre et podkast-intervju med For velferdsstatens Linn Herning. Les nyhetsbrevet

Kronikk: Tilsyn stopper ikke velferdsprofitørene

Kronikk: Tilsyn stopper ikke velferdsprofitørene

Regjeringens forslag om å flytte ansvaret for økonomisk tilsyn med de private barnehagene fra kommunene til et nasjonalt tilsyn under Utdanningsdirektoratet (Udir), vil ikke gjøre norske barnehagebarn mindre lønnsomme for eierne av de kommersielle barnehagene. Les kronikken

Nyhetsbrev 10/2019

Nyhetsbrev 10/2019

I For velferdsstatens nyhetsbrev for november lyser vi ut en ny fulltidsstilling som rådgiver i vårt sekretariat i Oslo. Vi skriver også om NAV-skandalen og om velferdsprofitørenes fremvekst i Finland. Les nyhetsbrevet

Ulike nyanser av barnevernsblått

Ulike nyanser av barnevernsblått

VG og Dagbladet har avdekket alvorlig svikt i systemene som skal ta seg av de mest sårbare barna i barnevernet. Mange har lest sakene, men det er høyst ulikt hva vi får ut av dem. Det ble svært tydelig da NHO Service og Handel 13. november innkalte til det de kalte et spontant seminar for «å... Les mer

Valgfrihetsretorikken – et narrespill

Valgfrihetsretorikken – et narrespill

Utdrag fra landsmøtetalen til Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, 4. november 2019. Les talen her

Nyhetsbrev 9/2019

Nyhetsbrev 9/2019

I månedens nyhetsbrev lyser vi ut en ny stilling som rådgiver i For velferdsstaten! Vi skriver også om den kritiserte ABE-reformen i det blåblå statsbudsjettet for 2020 og om de siste barnevernsavsløringene i VG. Les nyhetsbrevet her

Pamflett: Velferd uten profitt

 

En håndbok som gir argumenter mot privat profitt på felles velferd og kunnskap om de ulike sektorene. Bestill pamfletten her.

 Rapport: Veien profittfri til velferd

Rapporten viser fem norske byers erfaringer med veien mot profittfri velferd. Les mer, last ned og bestill her.

Rapport: Hva bør vi lære av Sverige?

  Rapporten tar for seg Sveriges erfaring med kommersiell velferd og markedsretting. Les mer, last ned og bestill her.

For velferdsstatens podkast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podkast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud

  

 

 

smartedit