24.06.2015

Nyhetsbrev 6/2015

Nyhetsbrev 6/2015

Les vårt nyhetsbrev med saker om kampen om kommune-Norge, velferdsprofitørene, barnehagefinansiering, lokalsykehus, skoledebatt og handelspolitikk. Les mer

Barnehagefinansiering: Nytt profitt-tilskudd til private barnehager

http://no.wikimedia.org/wiki/Fil:Revelheia_barnehage_B.jpg

Regjeringen har lagt fram to forslag til nytt finansieringssystem for private barnehager. Ingen av disse forslagene vil bøte på problemene med dagens system. Tvert imot gir forslagene nye ekstrainntekter for de private barnehagene, uten at dette følges av krav om lik kvalitet eller like vilkår for de ansatte. Les mer

TISA og TTIP: Politisk sprengkraft i detaljene

TISA og TTIP:  Politisk sprengkraft i detaljene

Handelspolitikk er ikke lenger for spesielt interesserte. Stadig flere innser at de internasjonale avtalene om handel og investeringer (slik som TISA, TTIP og TPP) som nå forhandles kan svekket både demokratiet og de nasjonale rettssystemene. Les Helene Banks oppsummering av den politiske diskusjonen om handels- og investeringsavtaler her.

Fortsatt høy temperatur i skoledebatten

Fortsatt høy temperatur i skoledebatten

Kampen om skolen, om skolens innhold og organisering, om test- og målemanien, om karaktersetting, om forholdet mellom profesjon og politikk, om forskning og «forskning» (hvis dere skjønner), alt dette raser videre i debattspaltene. Her presenterer vi et lite knippe av innleggene de siste par månedene. Les mer

Kampen om kommune-Norge

Kampen om kommune-Norge

En rekke sentrale kampsaker står på dagsordenen i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 14. september. Les Asbjørn Wahls vurderinger av hva som er valgkampens viktigste saker.

Skiensmodellen mot sosial dumping

Skiensmodellen mot sosial dumping

Et enstemmig bystyre i Skien vedtok høsten 2014 en rekke betingelser for hvordan anbud skulle gjennomføres og hvilke krav som skulle gjelde overfor de som skal levere varer og tjenester til kommunen. Deretter har kravene, nå under navnet «Skiensmodellen», spredt seg til en rekke andre kommuner og fylkeskommuner. Les mer

Kronikk: Velferdsstatens parasitter

Kronikk: Velferdsstatens parasitter

Les mer

smartedit