Velferdsstaten

Velferdsstaten vokste fram som et resultat først og fremst av fag- og arbeiderbevegelsens kamp for å bedre sine livsvilkår. Gjennom offentlige fellesskapsordninger motvirkes markedets svakheter og tendens til å samle store verdier på få hender. Mange av våre velferdsordninger er etablert for å sikre økonomisk trygghet i situasjoner og faser av livet der lønna faller bort – slik som arbeidsløshetstrygd, sykelønn og pensjon. Andre deler av velferdsstaten skal bidra til å gi oss mest mulig lik tilgang til arbeid, utdanning, omsorg og helse. Mange av ordningene bidrar til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller – ikke minst når de blir finansiert gjennom et progressivt skattesystem.

Under finner du relevante artikler. Hvis du er ekstra interessert i utdanning eller helse og omsorg, klikker du på lenkene eller i menyen for å sile ut relevante artikler.


Kronikk: Tilsyn stopper ikke velferdsprofitørene

Kronikk: Tilsyn stopper ikke velferdsprofitøreneRegjeringens forslag om å flytte ansvaret for økonomisk tilsyn med de private barnehagene fra kommunene til et nasjonalt tilsyn under Utdanningsdirektoratet (Udir), vil ikke gjøre norske barnehagebarn mindre lønnsomme for eierne av de kommersielle barnehagene. Les kronikken

Valgfrihetsretorikken – et narrespill

Valgfrihetsretorikken – et narrespillUtdrag fra landsmøtetalen til Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, 4. november 2019. Les talen her

Barnevern: Enetiltak mot faglige råd

Barnevern: Enetiltak mot faglige rådDet må aldri være tvil om at faglige vurderinger av barnets beste ligger til grunn ved valg av tiltak innen barnevernet. Slik er det ikke i dag. VG har den siste tiden satt under lupen konflikt mellom hensyn til barnets beste og økonomiske hensyn. Det fremkommer at barn er plassert i enetiltak mot kommuners anbefaling. Barnevernsavsløringene

Statsbudsjettet 2020: Kutt kalles effektivitet

Statsbudsjettet 2020: Kutt kalles effektivitetGjennom regjeringens Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE), får statlige virksomheter årlige flate kutt i driftsmidler. I statsbudsjettet for 2020 er kuttet på 0,5 prosent. Fagforeninger mener kuttet kan føre til ineffektivitet og forskjeller i tjenestetilbud og tilgjengelighet for innbyggerne. Statsbudsjettet 2020

Notat: Ideelle aktører i velferden – hvordan lage gode rammer

Notat: Ideelle aktører i velferden – hvordan lage gode rammerI For velferdsstatens nye notat kartlegger vi hvordan man kan skille kommersielle og ideelle aktører fra hverandre, og om folkeviljens ønske om å prioritere de ideelle lar seg gjennomføre i praksis. Les mer

Aleris/Stendi-dommen ankes

Aleris/Stendi-dommen ankesI august falt dommen i Aleris- saken der 24 miljøarbeiderne saksøkte Aleris Ungplan & BOI, nå Stendi, med krav om fast stilling og etterbetaling av lønn, feriepenger og pensjon. Tingretten klassifiserte bare elleve av de 24 saksøkerne som arbeidstakere, og nå har et flertall av saksøkerne anket til lagmannsretten. Les mer

Arkiv

smartedit