Kamp om offentlig-privat samarbeid i Oslo

I høst ligger det an til politiske kamp om bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) i Oslo. Høyre/Frp-byrådet ønsker storstilt bruk av OPS ved renovasjon og utbygging, og får trolig med seg Venstre og Krf. Byrådet har vært på studietur i Storbritannia, men har openbart ikke lært mye.

Det er Kommunal Rapport som melder om "Tøff politisk kamp om offentlig-privat samarbeid"(19.08.2010).

OPS er en finansieringsform der det offentlige selger sine bygg og leier de tilbake, mot at et eller som oftest flere selskaper vedlikeholder bygget. Denne finansieringsformen er i utgangspunktet brukt for å øke investeringer utover de offentlige budsjettene, vedd å låne fra private. Altså kjøpe bygg eller renovasjon på kreditt.

Bbyrådet i Oslo skal ha vært på studietur i Storbritannia, men det ser ikke ut til at de har lært særlig mye. Storbritannia har vært storforbruker av OPS, og nå begynner konsekvensene å vise seg. For som med andre kredittkjøp, kommer ikke regninga med en gang. Den nye, konservative regjeringen i Storbritannia har varslet at de ønsker reversere bruken av OPS.

For flere saker om offentlig-privat samarbeid, se For velferdsstatens temasider om privatisering, se særlig Offentlig-privat samabeid i London ble pengesluk(19.08.2010) og Stobritannia vil reversere offentlig-privat samarbeid(09.08.2010)

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit