Privatisering av velferden

Privatisering og konkurranseutsetting har blitt en del av norsk dagligtale. Høyresiden i norsk politikk ivrer for at stadig større deler av offentlig virksomhet skal over på private hender. Vi har sett at den utviklingen som begynte med omgjøring av kommunale renholdsoppgaver og statlige teletjenester til aksjeselskap,  er på vei inn på områder som tradisjonelt har vært unntatt marked og profittjag: Offentlige omsorgs- og trygdetjenester, sykehusvesen og utdanning. En annen privatiseringsmekanisme er såkalt Offentli-privat samarbeid (OPS), hvor private aktører står for utbygging av prosjekter og deretter leier eksempelvis skolen eller veistrekningen tilbake til det offentlige.

For velferdsstaten arbeider mot denne utviklingen. Vi mener private interesser står i motsetning til fellesskapsinteressene, og at internasjonal erfaring viser at der det offentlige slipper taket, der øker ulikhetene, klasseforskjellene og den rene sosiale nød. Gjennom brede allianser og mobilisering har privatisering og konkurranseutsetting blitt fyord i norsk debatt og de ideologiske holdningene i politikken synlige. Likevel, offensiven for å konkurranseutsetting og privatisering tar mange veier.

Menneskene underordnes markedene i ny regjeringsplattform

Menneskene underordnes markedene i ny regjeringsplattformFasit etter fire år med Solberg- regjeringer er at demokratiet svekkes til fordel for markedsstyring. De som kontrollerer markedene og rikdommen har fått økt makt, gjennom skattepolitikken, strukturelle og holdningsskapende grep. Dette videreføres og forsterkes i Granavolden-plattformen. Les mer

Barnehagedebatt på feil premisser

Barnehagedebatt på feil premisserForeldreundersøkelsen for barnehage viser hvert år at foreldrene er litt mer førnøyde med de "private" barnehagene, men metodefeil gjør at debatten foregår på feil premisser, og at det ikke er faglig grunnlag for jubel fra Private barnehagers landsforbund (PBL) og politikere på høyresiden. Les mer

NHO med nytt forsøkt på å stilne velferdsprofittdebatten

NHO med nytt forsøkt på å stilne velferdsprofittdebattenNHO Service og Handel lanserte nylig en rapport kalt Finansielle nøkkeltall for den private behandlings- og omsorgsnæringen utført av Menon Economics. NHO-direktøren Anne-Cecilie Kaltenborn hevder i pressemeldingen at «rapporten slår hull på profitt-myter", og til Klassekampen 06.12. at hun tror at denne rapporten vil legge debatten om velferdsprofitt død. Da må hun nok tro om igjen. Les mer

De folkevalgte må våkne

De folkevalgte må våkneHelene Bank og Cathrine S. Amundsen etterlyste 5.11.18 folkevalgt kontroll over barnehagesektoren (Dagsavisen). Det resulterte ikke i svar fra de folkevalgte, men Norges rikeste barnehageeiere, eierne av barnehagekonsernet Trygge barnehager. Dette og mer ble påpekt i For velferdsstatens svar: Les mer

Folkevalgte må ta kontroll

Folkevalgte må ta kontroll5. november 2018 skrev Helene Bank og Cathrine S. Amundsen i Dagsavisen om at dagens offentlige støtte til barnehager premierer kommersiell barnehagedrift, fordi sektoren reguleres som om det ikke finnes kommersielle aktører. Dagens organisering er trolig også i strid med EØS-regelverket. Les mer

Dropp sykehjemsanbud i Oslo

Dropp sykehjemsanbud i OsloFredag 12. oktober 2018 skrev Dagsavisen om hvordan ansatte i kommersielle sykehjem taper årlig lønn, noen over 84.000 kroner, sammenlignet med ansatte i kommunale sykehjem. Helene Bank skrev et svar som legger vekt på at løsninger som fremmer samarbeid framfor konkurranse er mulig. Les mer

Norske velferdstjenester er big business

Norske velferdstjenester er big businessVelferdssektoren kommersialiseres i økende tempo og barnevernet er nå et forretningsmarked. Det taper barna, de ansatte, de private ideelle aktørene og fellesskapet på, skrev Cathrine S. Amundsen i et svarinnlegg i Stavanger Aftenblad 20.11.18. Les mer

Arkiv

smartedit