Privatisering av velferden

Privatisering og konkurranseutsetting har blitt en del av norsk dagligtale. Høyresiden i norsk politikk ivrer for at stadig større deler av offentlig virksomhet skal over på private hender. Vi har sett at den utviklingen som begynte med omgjøring av kommunale renholdsoppgaver og statlige teletjenester til aksjeselskap,  er på vei inn på områder som tradisjonelt har vært unntatt marked og profittjag: Offentlige omsorgs- og trygdetjenester, sykehusvesen og utdanning. En annen privatiseringsmekanisme er såkalt Offentli-privat samarbeid (OPS), hvor private aktører står for utbygging av prosjekter og deretter leier eksempelvis skolen eller veistrekningen tilbake til det offentlige.

For velferdsstaten arbeider mot denne utviklingen. Vi mener private interesser står i motsetning til fellesskapsinteressene, og at internasjonal erfaring viser at der det offentlige slipper taket, der øker ulikhetene, klasseforskjellene og den rene sosiale nød. Gjennom brede allianser og mobilisering har privatisering og konkurranseutsetting blitt fyord i norsk debatt og de ideologiske holdningene i politikken synlige. Likevel, offensiven for å konkurranseutsetting og privatisering tar mange veier.

Profitørene skyver ideelle barnehager foran seg

Profitørene skyver ideelle barnehager foran segEt av triksene til Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og de store kommersielle barnehagekjedene er at de skyver små og ideelle aktører foran seg i sin jakt på profitt. Sist med brev fra Nettverk for natur- og gårdsbarnehager til Senterpartiet etter landsmøtevedtak om profittfrie barnehager. Les mer

Regjeringens barnehagedekret for profitt

Regjeringens barnehagedekret for profittKunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) overstyrer både Stortinget og kommunal råderett når det gjelder spørsmål om kommunal egenregi og samarbeid med ikke-kommersielle aktører om framtidig barnehageutbygging. Les mer

Velferdssektoren er superlønnsom

Velferdssektoren er superlønnsom- Skal du som investor putte penger i noe som gir skyhøy lønnsomhet, bør du satse på velferdstjenester, viser fersk rapport. Les mer i Dagens perspektiv

Valget 2017: Slik skaper vi profittfrie barnehager

Valget 2017: Slik skaper vi profittfrie barnehager  Hvis barnehage-sektoren skal bli profittfri, må det nasjonale barnehagelovverket og finansieringsmodellen endres, men det er også mulig å gjøre lokale tiltak i kommunen. Se våre forslag til tiltak her

Oslo krever tilbakebetaling fra private barnehager

Oslo krever tilbakebetaling fra private barnehagerOslo kommune har startet tilsyn med økonomien i private barnehager. Av de seks barnehagene som er ferdig gjennomgått, krever kommunen at fire må betale tilbake tilskudd fordi pengene ikke har blitt brukt etter forutsetningen. Les mer

Omsorgskonkurser og konkurranseutsetting i Danmark

Omsorgskonkurser og konkurranseutsetting i DanmarkKonkurser i kommersielle omsorgsselskap i Danmark skaper problem for kommuner som må steppe inn på timers varsel. På likevel ønsker regjeringen å presse fram økt privatisering med måltall for kommunene Les mer

Kunnskapsdepartementet åpner tilsyn med Westerdals

Kunnskapsdepartementet åpner tilsyn med WesterdalsWesterdals privatskole har vært i hardt vær etter avsløringer om ulovlig bruk av skolepenger. Nå åpner Kunnskapsdepartementet eget tilsyn på skolen. Les sak fra NRK

Arkiv

smartedit