Dette er Espira - Bjarne Håkon Hansens nye herrer

ill_espira: (Foto: Grafikk/NRK/Scanpix)

Espira er Norges største kommersielle barnehageaktør, og er kommet i medias søkelys fordi selskapet har leid inn konsulentfirmaet First House og tidlgere Ap-statsråd Bjarne Håkon Hanssen for å hjelpe dem og bekjempe regjeringens forslag om tak på privat profitt i barnehagesektoren.

Espira (tidligere Barnebygg-gruppen) er den største aktøren innen kommersiell barnehagedrift i Norge. Drifter rundt 60 barnehager landet over, har bygget enda flere. Opprinnelig eier: Einar Magne Jansen, Kopervik. I januar 2008 kjøpte det finske investeringsselskapet CapMan fond. 70 prosent av aksjene, CapMan har senere justert sine eierposter og eier rundt 60 prosent av selskapet. Den norske staten og også inne som eier gjennom det statlige investeringsselskapet Argentum.

Les Dagbladet Magsinets 11-siders artikkel om Espira og de tidligere eierene.
Gründer solgte Norges største barnehagekjede - gevinst: 300 millioner kroner (04.08.2010)

Bjarne Håkon Hanssen skal blant annet ha hjulpet Espira med en høringsuttalelse til regjeringens forslag om å sette et tak for privat profitt på barnehagedrift. I høringsuttalelsen truer Espira blant annet med å legge med et stort antall barnehager dersom loven går igjennom.

Et av Espiras hovedankepunkter mot lovforslaget er: "Profesjonelle eieres hensikt med investeringer er å oppnå en avkastning som er større enn den begrensing som settes i forslaget som er på høring. Dersom avkastningen begrenses, faller derfor hele grunnlager for investeringen bort". Dette er klar tale fra Espira, som altså eies i hovedsak av et finsk investeringsselskap: Hvis vi ikke kan tjene gode penger på dette, så slutter vi. Så mye for all utgreiingen i starten av høringsuttalelsen Espiras "fokus på kvalitet i alle ledd".

Medieklipp om Espira:
- PBL løper storkapitalens ærend (arbeiderpartiet.no 04.08.2010)
Staten deleier i barnehager regjeringen vil bli kvitt (NRK 31.07.2010)
PR-Hanssen jobber mot de rødgrønne i barnehagesak (NRK 29.07.2010)
Barnehagekonsern på fremmasj (barnehage.no 01.05.2010)
Tema: kommersielle barnehager (Utdanning nr. 19 2008)
Big business i barnehagene (Fagbladet nr.3 - 2010)
Barnehage bisniss (Mette Henriksen Aas, Fagforbundet, kronikk i Dagbladet 11.07.08)

Relevante saker fra For velferdsstaten:
Privat storaktør støtter tak på profitt i barnehagene (05.08.2010)
Vil ha forbud mot utbytte (04.08.2010)
Profitt på barnevelferd (02.06.2010)
Profittinstitusjoner i kjernen av velferdsstaten (28.06.2010)

For en oversikt over de største kommersielle aktørene i barnehagesektoren, samt forskning, mediesaker og debatter om profittuttak, se For velferdsstatens ressursside om profittuttak og kommersielle aktører i barnehagesektoren.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit