Ressursside om offentlig-privat samarbeid (OPS)

Her har vi samlet noen lenker til nyttig informasjon, debatter og internasjonale erfaringer med offentlig privat samarbeid (OPS).

For velferdsstaten mener at offentlig privat samarbeid (OPS) er en måte å privatisere via bakveien. At OPS er en form for privatisering kommer også klart frem i OPS-portalen Norge sitt informasjonsark om OPS og privatisering. Her defineres fem former for privatisering: 1. Salg av offentlig virksomhet, 2. Etablering av offentlig foretak/aksjeselskap som er privat deleid, 3. Anbudsutsetting/konkurranseutsetting, 4. Konsesjoner, og 5. Offentlig privat samarbeid (OPS).

Å bruke OPS i utbyggingsporsjekter er altså en privatisering av infrastrukturen. Løsningen er dyrere for det offentlige, gir privat profitt og press på arbeidsforhold.

Norsk rapport om offentlig-privat samarbeid (OPS)
Offentlig-privat samarbeid - Dyrt og dumt (09.03.2011)

Andre saker om offentlig privat samarbeid fra For velferdsstaten:
Sentralbanksjefen advarer mot OPS (27.09.2010)
Offentlig-privat samarbeid i London ble pengesluk (19.08.2010)
Kamp om offentlig-privat samarbeid i Oslo (19.08.2010)
Storbritannia vil reversere offentlig-privat samarbeid (09.08.2010)
Fortsetter Kleppa kampen for private samferdselsløsninger? (11.05.2010)
Fortsatt debatt om offentlig privat samarbeid (07.05.2010)
Johnsen avviser offentlig privat samarbeid (26.03.2010)
Mer offentlig privat samarbeid? (23.03.2010)
Stortinget diskuterte offentlig privat samarbeid (14.01.2010)
OPS: Eit originalt samarbeid (For velferdsstaten, april 2005)
Se også For velferdsstatens temasider om privatisering, konkurranseutsetting og offentlig privat samarbeid.

Andre norske sider:
Manifest analyse:"Offentleg-privat sugerør – Lærdomar frå dei kostbare erfaringane med OPS"
Ivar Johansen (SV) sin samleside om OPS
OPS-portalen Norge, med informasjonsark om OPS og privatisering
Vegvesenets OPS-prosjekter

Offisielle norske evalueringer av OPS i veisektoren:
Transportøkonomisk Insituttt og Dovre Groupe (2007)
Dovre groupe (2010)
I tillegg kom Riksrevisjonen i 2009 med kraftig kritikk av Statens Vegvesen, blant annet for manglende kontroll på konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold av veinettet.

Norsk media og debatt:
 'OPS - dyrt og dumt' Kronikk av Halvard Bakke i Dagens Næringsliv 09.03.2011
Dette må vi lære av Kronikk av Eddie Whyte, nestleder Fagforbundet Vestfold, (Tønsberg blad 27.04.2010)
Årsak til finanskrisen Tilsvar til Whyte fra Svein Flåtten, stortingsrepresentant, fylkesleder Høyre, (Sandefjord blad 06.05.2010)
Samfunnsmessige fordeler? Svar fra Whyte, (Gjengangeren 06.05.2010)
OPS er ikke veien å gå kronikk av Geir Mosti, nestleder i Fagforbundet (Nationen 15.04.2010)
OPS - et bedrag (Jarlsberg avis 22.03.2010)
Advarer mot OPS (Klassekampen 28.07.2005)


Internasjonale erfaringer (English):
Failing public-private partnerships: new report (European Federation of Public Service Unions, 23.03.2010)
Flawed, failed and abandoned - Canadian and international evidence (report in pdf, Otario Health Coalition, march 2005) 
Public risk for priate gain? (report in pdf, Unison, july 2004)
Paying for private profitt (report in pdf, Australian unions, august 2003

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit