Privatisering av velferden

Privatisering og konkurranseutsetting har blitt en del av norsk dagligtale. Høyresiden i norsk politikk ivrer for at stadig større deler av offentlig virksomhet skal over på private hender. Vi har sett at den utviklingen som begynte med omgjøring av kommunale renholdsoppgaver og statlige teletjenester til aksjeselskap,  er på vei inn på områder som tradisjonelt har vært unntatt marked og profittjag: Offentlige omsorgs- og trygdetjenester, sykehusvesen og utdanning. En annen privatiseringsmekanisme er såkalt Offentli-privat samarbeid (OPS), hvor private aktører står for utbygging av prosjekter og deretter leier eksempelvis skolen eller veistrekningen tilbake til det offentlige.

For velferdsstaten arbeider mot denne utviklingen. Vi mener private interesser står i motsetning til fellesskapsinteressene, og at internasjonal erfaring viser at der det offentlige slipper taket, der øker ulikhetene, klasseforskjellene og den rene sosiale nød. Gjennom brede allianser og mobilisering har privatisering og konkurranseutsetting blitt fyord i norsk debatt og de ideologiske holdningene i politikken synlige. Likevel, offensiven for å konkurranseutsetting og privatisering tar mange veier.

Kronikk: Tilsyn stopper ikke velferdsprofitørene

Kronikk: Tilsyn stopper ikke velferdsprofitøreneRegjeringens forslag om å flytte ansvaret for økonomisk tilsyn med de private barnehagene fra kommunene til et nasjonalt tilsyn under Utdanningsdirektoratet (Udir), vil ikke gjøre norske barnehagebarn mindre lønnsomme for eierne av de kommersielle barnehagene. Les kronikken

Ulike nyanser av barnevernsblått

Ulike nyanser av barnevernsblåttVG og Dagbladet har avdekket alvorlig svikt i systemene som skal ta seg av de mest sårbare barna i barnevernet. Mange har lest sakene, men det er høyst ulikt hva vi får ut av dem. Det ble svært tydelig da NHO Service og Handel 13. november innkalte til det de kalte et spontant seminar for «å nyansere og reflektere om hvorfor enetiltak kan være rett tiltak for noen». Les mer

Barnevern: Enetiltak mot faglige råd

Barnevern: Enetiltak mot faglige rådDet må aldri være tvil om at faglige vurderinger av barnets beste ligger til grunn ved valg av tiltak innen barnevernet. Slik er det ikke i dag. VG har den siste tiden satt under lupen konflikt mellom hensyn til barnets beste og økonomiske hensyn. Det fremkommer at barn er plassert i enetiltak mot kommuners anbefaling. Barnevernsavsløringene

Kronikk: Valgfrihet er regjeringens ord for kommersialisering

Kronikk: Valgfrihet er regjeringens ord for kommersialiseringValgfrihet og velferdsmiks er begrepene regjeringen bruker for å få kommersialisering av helse- og omsorgstjenester til å fremstå som attraktivt i befolkningen, skriver Cathrine S. Amundsen i en kronikk i Dagens Medisin. Les kronikken her

Aleris/Stendi-dommen ankes

Aleris/Stendi-dommen ankesI august falt dommen i Aleris- saken der 24 miljøarbeiderne saksøkte Aleris Ungplan & BOI, nå Stendi, med krav om fast stilling og etterbetaling av lønn, feriepenger og pensjon. Tingretten klassifiserte bare elleve av de 24 saksøkerne som arbeidstakere, og nå har et flertall av saksøkerne anket til lagmannsretten. Les mer

Regjeringens forretningsomsorg må stoppes

Regjeringens forretningsomsorg må stoppesRegjeringen ønsker å kommersialisere kommunale helse- og omsorgstjenester og viser til den svenske modellen. Dette på tross av at svenskene verken har fått bedre eller mer effektive helsetjenester ved å kommersialisere. Les mer

Velferdsmiks er historietriks

Velferdsmiks er historietriksSelv om den markedsliberale høyresiden vil ha oss til å tro det, er det ingen tradisjon i Norge for å la markedskonkurranse og fortjenestemotiv råde i velferden. NHO, Spekter og regjeringspartienes valgkampstrategi er en omskrivning av velferdsstatens historie. Les mer

Arkiv

smartedit