Velferdsstatens vekst - og fall?

Asbjørn Wahl legger i sin nye bok "Velferdsstatens vekst - og fall?" fram en analyse av velferdsstatens framvekst, med fokus på de maktpolitiske betingelsene og ut fra et utvidet velferdsstatsbegrep. Han viser hvordan maktforholdene er endret som et resultat av den markedsliberalistiske offensiven fra omkring 1980. Dernest beskriver han hvordan sterke kapitalinteresser og markedsliberalister motarbeider og undergraver de viktigste institusjonene som holder velferdsstaten oppe, nemlig fagbevegelsen og demokratiet.

  Boka kan bestilles fra forfatter for 200 kroner (inkludert frakt) eller via Gyldendal

I noen sammenhenger vil vi legge ut uttdrag av boka på våre hjemmesider. Se:
Økonomisk ulikhet skader folkehelsa
Skjer det en brutalisering av arbeidslivet?

Anbefalinger og anmeldelser: 

"Denne boka burde bli folkelesning! Den kan bli årets viktigste sakprosasbok, eller i det minste et avgjørende viktig innspill før stortingsvalget til høsten."
Steinar Westin, professor i sosialmedisin

"Dette er en viktig bok. Det er på høy tid at vi får en debatt om helheten og om de prinsipper som ligger til grunn for velferdsstaten. Velferdsstatens fiender er tjent med at debatten handler om de enkelte elementer i byggverket, ikke om byggverket i sin helhet. Forfatteren har gjort en meget god og for arbeiderbevegelsen viktig jobb!"
Reiulf Steen, tidligere leder i Arbeiderpartiet

"Dette er ei svært viktig bok. Noe av det sterkeste ved boka er vurderingene av klassekompromisset, og av hvordan diverse LO-ledere trur at kompromisset fortsatt gjelder."
Harald Berntsen, historiker og forfatter

"Les en av årets viktigste bøker; Velferdsstatens vekst - og fall? I denne boka legger Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten, fram en analyse av velferdsstatens framvekst. Han viser hvordan maktforholdene er endret som et resultat av den markedsliberalistiske offensiven fra omkring 1980-tallet. Wahl beskriver også hvordan sterke kapitalinteresser og markedsliberalister motarbeider og undergraver de viktigste institusjonene som holder velferdsstaten oppe, fagbevegelsen og demokratiet. Les boka! Stem rødgrønt! Forsvar velferdsstaten!"
Jan Davidsen, leder i Fagforbundet,
i brev til delegatene på LO-kongressen, 12. mai 2009

"Jeg håper at riktig mange av New Labour-typene som styrer oss i dag tar seg tid til å lese Wahls bok. Når det Storbritannia Gordon Brown arvet fra Stoltenbergs helt, Tony Blair, styrer mot et økonomisk sammenbrudd forårsaket av de skatteprivilegerte finansgutta New Labour satte sin lit til, er tiden kanskje moden for å oppdatere sitt samfunnssyn? I så fall finner de en uvanlig solid dokumentert og argumentert bok. En bok skrevet av en formidler og tenker, som er klar og sterk, men samtidig saklig og dypt relevant for alle som bryr seg om velferdsstatens nå- og samtid."
Bent Sofus Tranøy, førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark,
i Klassekampen 25. april 2009

Asbjørn Wahls nye bok "Velferdsstatens vekst - og fall?" er radikal, hardtslående og kontant.
Lasse Midttun,
i Morgenbladet nr. 13/2009 (les hele artikkelen her)

"Det er en rigtig spændende bog Asbjørn Wahl har skrevet. Ganske vist norsk og selvsagt med udgangspunkt i norske forhold, men yderst relevant også i Danmark. Gennem de seneste årtier er vi gået fra en situation med politisk styring af økonomien til en økonomisk styring af politikken. Når kapitalen frit kan forlade et land, får den jo en slags vetoret overfor landets politik. Hele denne problemstilling behandles grundigt i Wahls bog, der dokumenterer, hvordan der er sket en omfattende omfordeling fra offentlig til privat, fra arbejde til kapital og fra fattig til rig. Som det forhåbentlig fremgår er Velfærdsstatens vækst - og fald? en uhyre væsentlig udgivelse, der med fordel kan læses af alle med interesse for at generobre de solidariske velfærdsordninger. Bogen er skrevet på et yderst letforståelig norsk."
Hanne Rosenvold
i Dagbladet Arbejderen, 13. mai 2009 (les hele anmeldelsen her)

"Vi som undrat över varför det ständigt heter att den offentliga sektorn måste bantas, trots att ekonomin - åtminstone hittills - bara vuxit, är alltså galna? Nej, svarar norrmannen Asbjørn Wahl i en färsk bok och förklarar på ett sällsynt klart sätt de stora sammanhangen.
Boken Velferdsstatens vekst - og fall? är nyttig läsning också för oss eftersom utvecklingen i Norge och i Finland gått i liknande banor. Det som skiljer våra länder åt är närmast att motståndet mot denna utveckling har varit mycket starkare i Norge än hos oss. En del av förtjänsten för detta tillkommer just Asbjørn Wahl, ledare för organisationen For velferdsstaten, som samlar en rad fackförbund, speciellt inom kommunalsektorn, och andra medborgarrörelser.
Men Wahl är inte bara organisator, han är också en samhällsanalytiker som lyckas förklara  "brutaliseringen av arbetslivet" ännu tydligare än t.ex. Juha Siltala och Heikki Patomäki, som i sina läsvärda böcker tagit upp samma frågor ur ett finländskt perspektiv. Wahl understryker starkt att den nordiska välfärdsstaten inte tillkommit genom lagstiftarnas visdom, utan att den är ett resultat av vissa maktförhållanden, och omformas när dessa maktförhållanden förändras. Wahls rekommendation är alltså att arbetarrörelsen, både den politiska och den fackliga, grundligt analyserar situationen och inleder en motoffensiv mot privatiseringarna och andra utslag av marknadstänkandet."
Peter Lodenius i Ny Tid, Finland, 5. juni 2009 (les hele anmeldelsen her)

"Velferdsstatens vekst - og fall? borde vara påbjuden läsning för den svenska arbetarrörelsen i allmänhet - och fack-föreningsrörelsen i synnerhet."
David Eklind, svensk sosialdemokrat, (under publisering - les hele anmeldelsen her)

"I den här boken har han både tecknat en bild av välfärdsstatens utveckling udner markenadslieralismen och samtidigt gjort en knivskarp analys av det nuvarande läget i Norge och i Europa. Han ställer inte bara frågan 'Vad bör gjöras?' utan gör de facto något. Jag är övertygad om att detta blir ett standardverk som många av oss kommer att årervända till."
Håkan Sundberg på Gemensam Välfärds hjemmeside

"Asbjørn Wahl har netop udgivet en utrolig velskrevet bog om velfærdsstatens storhed og fald, vel at mærke ikke kun om den norske velfærdsstat. Bogen er yderst relevant også for den danske venstrefløj, ikke mindst i den situation vi befinder os i nu, hvor der er nye muligheder for diskussionen om alternativet til nyliberalismen. (...) Det er svært at finde andre fejl ved bogen, end at den er på norsk, og at der p. t. ikke er planer om en udgivelse på dansk."
Finn Sørensen, i det danske tidsskriftet Solidaritet nr. 2, mai 2009 (les hele anmeldelsen her)

"Wahl har angrepet et tungt fagfelt på en måte som gjør temaet lettere tilgjengelig. (...) Boka kan (...) få stor betydning. (...) Blant tillitsvalgte, som trenger nye verktøy til å analysere kompliserte sammenhenger og en genuin forståelse av maktforholdene i samfunnet, kan den bli en øyeåpner."
Snorre Berg i Fosna-Folket, 7. juli 2009

"Wahl legger frem en omfattende analyse av velferdsstatens fremvekst og grunnlag. På en klartenkt og illustrerende måte viser han hvilke maktpolitiske betingelser som la grunnen for utviklingen av velferdsstaten, og hvordan grunnvollen for den såkalte nordiske samfunnsmodellen er i ferd med å svikte. Blant annet ved bruk av en rekke internasjonale kilder, viser Wahl hvilken enorm maktforskyvning fra de demokratiske institusjonene til de store finansinstitusjoner og verdensomspennende konserner som har funnet sted siden den markedsliberale offensiven fra omkring 1980. Han viser hvordan avreguleringen av valutasamarbeidet, kapitalkontrollen og markedene, sammen med den enorme omfordelingen av verdier fra det offentlige til et fåtall private, har revet vekk selve maktgrunnlaget for velferdsstaten. (...) Den som bla. har lyst til å lese mer om politikernes avmakt og galskapens økonomi, bør gå og kjøpe boka."
Geir Høin i Adresseavisen, 13. august 2009 (les hele artikkelen her)

"Ikke minst foran valget i år, er det nødvendig å analysere velferdsstaten. Dette gjør Asbjørn Wahl i boka 'Velferdsstatens vekst - og fall?' som utkom tidligere i år. (...) Wahl skildrer avreguleringene og kapitalkreftenes frigjøring på 1980- og 90-tallet som endret maktforholdene dramatisk, ikke bare i Norge. De som ønsker en human, sosial og solidarisk utvikling av samfunnet står overfor enorme utfordringer, skriver Wahl. Det er ikke velferdsstaten anno 1960 som skal kopieres. Det er de sosiale landevinningene velferdsstaten representerte, som skal videreutvikles."
Lars Egeland, stortingskandidat for SV i Vestfold, på SVs hjemmeside

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit