For velferdsstatens konferanse 2018 tilegnes Asbjørn Wahl

Den 28. november 2018 arrangerer For velferdsstaten en konferanse som tilegnes Asbjørn Wahls politiske virke. Sett av datoen nå!

Asbjørn Wahl var, fra sin stilling i den gang Norsk Kommuneforbund, med og etablerte For velferdsstaten i 1998/99 og var daglig leder fram til utgangen av 2016, da han gikk over i en stilling som spesialrådgiver. Ved utgangen av inneværende år har han bestemt seg for å pensjonere seg (men ikke slutte å engasjere seg).
 
Asbjørn Wahl har vært avgjørende i å gjøre For velferdsstaten til en viktig aktør i kampen mot markedsliberalisme – for økonomisk utjevning, sosial rettferd og anstendige arbeidsforhold. Som en sterk alliansebygger og gjennom sine analyser, foredrag og skriverier har han gitt betydelige bidrag i å forsvare våre offentlige velferdstjenester mot kommersialisering og markedsorientering, til å sette dagsorden mot den markedsliberale offensiven i inn- og utland og til å sette klimakampen inn i et klasseperspektiv. For velferdsstaten ønsker å markere Wahls innsats med en konferanse i hans politiske ånd. 
 
Konferansen er ikke et sluttpunkt for Wahls virke, men skal brukes til å gjøre opp status for den økonomiske og politiske situasjon vi befinner oss i. Tittel på konferansen er «Kriser og kamp i en utrygg verden» og den vil ha fire hovedinnledninger. Først en innledning med et overordnet perspektiv på den politiske og økonomiske situasjonen, deretter tre innledninger om de viktigste utfordringene vi står overfor. Arbeidstitler på innledningene er som følger:

  • En verden i krise – venstresidas utfordringer
  • Kan arbeiderklassen forandre verden?
  • Klasse eller identitet – hvordan bekjemper vi markedsliberalismen?
  • Kan fagbevegelsen hindre klimakrisa? 

Merk av datoen 28.11.2018 allerede i dag! Konferansen vil bli holdt i Oslo Kongressenter/Folkets Hus.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

For velferdsstatens podcast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podcast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud.

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit