Velkommen til seminar om velferd uten profitt

Den 7.mars holder alliansen For velferdsstaten og kampanjen Velferd uten profitt en samling for å evaluere og se framover. Hos oss kan dere møte barnehageforeldre, ideelle aktører, fagforeningsrepresentanter og andre som på ulike måter har erfaring med, eller kunnskap om, kommersialisering og markedsretting av de skattefinansierte velferdstjenestene og debatten om dette.

Sted: Ingensteds, Brenneriveien 9, 0182 Oslo
Tid: 7.mars kl. 12:30 -15:30

Program:

12:30 Velferd uten profitt – situasjonen i Norge og Sverige
* Åpning og litt om situasjonen i Norge, Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten.
* Den svenske debatten om ”vinster i välfärden”, Kent Werne, svensk journalist og forfatter.
* Plutselig samfunnsdebattant, Lina Aas-Eng, barnehageforelder og velferd uten profitt-aktivist.
Åpen diskusjon.

Pause med kake og kaffe.

14:00 Handlingsrom innen EØS - Kan vi prioritere ideelle og offentlige leverandører?
* Ideelle aktører i den skandinaviske velferdsmodellen
Håkon Trætteberg, Institutt for samfunnsforskning.
* Profittfri velferd – handlingsrom og hindringer innen EØS
Helene Bank, For velferdsstaten.
* De ideelles situasjon før og nå, Helmuth Liessem generalsekretær i Crux och medlem i ideellt nettverk.

14:45 Situasjonen i barnehagesektoren
* Hva når eieren nekter å svare?
Elin Skrede, foreldrerepresentant ved Risenga Barnehage.
* Å drive en ideell barnehage, Roynet Berget, daglig leder i Smedhusåsen barnehage.
* Tilsyn, innsyn og fagorganisering i private barnehager, Geir Røsvoll, Utdanningsforbundet Trondheim.

Åpen diskusjon.

15:30 Slutt.

Seminaret er åpen for alle, men vi ser gjerne at dere melder dere på ved å sende en epost til annika.sander@velferdsstaten.no så vi kan anslå antall deltakere. Velkommen! 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit