Ny rapport: Ingen generell gevinst av konkurranseutsetting

En ny rapport fra Anvendt kommunalforskning (AKF) i Danmark slår fast at det ikke er dekning for påstanden om at konkurranseutsetting av velferdsstjenester gir noen generell gevinst.

Ved å gå gjennom tilgjengelig forskning på feltet har AKF kommet fram til at det ikke er mulig å påvise noen gevinster ved konkurranseutsetting av hjemmehjelp, drift av omsorgsboliger og drift av barnehager. Med konkurranseutsetting menes både såkalt "fritt brukervalg" og ekstern drift. I 2011 utgjorde utgifter på disse feltene omtrent 30 prosent av danske kommuners utgifter.

Rapporten kan lastes ned som PDF her.

En oppsummering av rapporten finner du også på nettsiden til Doffin.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Ta tjenestene tilbake

Se våre ressurssider om hvordan kommune og stat kan ta tjenestene tilbake.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

Skriftserie

Mål - eller mening?
Ta tjenestene tilbake
Private sugerør i fellesskapets kasser
Når tall blir politikk

Alle heftene kan bestilles gratis her.

 

  

 

 

smartedit