Ny rapport: Ingen generell gevinst av konkurranseutsetting

En ny rapport fra Anvendt kommunalforskning (AKF) i Danmark slår fast at det ikke er dekning for påstanden om at konkurranseutsetting av velferdsstjenester gir noen generell gevinst.

Ved å gå gjennom tilgjengelig forskning på feltet har AKF kommet fram til at det ikke er mulig å påvise noen gevinster ved konkurranseutsetting av hjemmehjelp, drift av omsorgsboliger og drift av barnehager. Med konkurranseutsetting menes både såkalt "fritt brukervalg" og ekstern drift. I 2011 utgjorde utgifter på disse feltene omtrent 30 prosent av danske kommuners utgifter.

Rapporten kan lastes ned som PDF her.

En oppsummering av rapporten finner du også på nettsiden til Doffin.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit