Ny rapport: Ingen generell gevinst av konkurranseutsetting

En ny rapport fra Anvendt kommunalforskning (AKF) i Danmark slår fast at det ikke er dekning for påstanden om at konkurranseutsetting av velferdsstjenester gir noen generell gevinst.

Ved å gå gjennom tilgjengelig forskning på feltet har AKF kommet fram til at det ikke er mulig å påvise noen gevinster ved konkurranseutsetting av hjemmehjelp, drift av omsorgsboliger og drift av barnehager. Med konkurranseutsetting menes både såkalt "fritt brukervalg" og ekstern drift. I 2011 utgjorde utgifter på disse feltene omtrent 30 prosent av danske kommuners utgifter.

Rapporten kan lastes ned som PDF her.

En oppsummering av rapporten finner du også på nettsiden til Doffin.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Nytt notat

Kommersielle skoler i Norge

Notat 1/2014 fra For velferdsstaten

Verktøykasse mot markedsideologi

Her kan du enkelt finne et utvalg av For velferdsstatens tidligere tekster og publikasjoner.

 

Bok


Kjøp den direkte hos forfatter Asbjørn Wahl.
Nå til redusert pris! 

 

  

 

 

smartedit