Markedsrot førte til millionbot for Bergensavfall

Når kommuner oppretter egne selskaper, risikerer de å miste handlingsrommet til å utføre oppgaver i egenregi. Dette har vi nå fått nok et eksempel på, etter at åtte kommuner i Bergensregionen er bøtelagt med 4 millioner kroner for ulovlig direkteinnkjøp fra eget renovasjonsselskap (BIR).

Dette kunne vært unngått om de hadde hatt mindre trang til å lage kommunale aksjeselskaper og heller fulgt oppskriften til Stadtreinigung Hamburg (Hamburgs renovasjonsselskap), som vant tilsvarende sak mot EU-kommisjonen. Dersom BIR-kommunene velger å levere eget avfall i egenregi, for å gi nok volum til et miljømessig forsvarlig avfallsanlegg, har EF-domstolen fastslått at det er lov. Dette har imidlertid ikke BIR-kommunene gjort. Det kan det nå ryddes opp i på to måter – enten ved å sette i gang et omfattende anbudsregime, eller ved å definere og organisere behandlingen av eget avfall i egenregi.

Bergensområdets Interkommunal Renovasjonsselskap (BIR) ble opprettet i 1996 som et såkalt interkommunalt ansvarlig selskap med delt ansvar (DA). Allerede i 2002 ble imidlertid selskapet gjort om til et komplisert konsern med flere aksjeselskaper. Bergen kommune eier 80 prosent av selskapet, mens resten av eierskapet er fordelt på de andre sju kommunene.

BIR har investert over en milliard kroner i et forbrennings- og fjernvarmeanlegg, og har dermed behov for tilstrekkelig mengder avfall. Eierkommunene har hittil hatt avtaler om direkteinnkjøp med det interkommunale aksjeselskapet. Etter en dom i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) er det nå slutt på dette. Til sammen ble kommunene bøtelagt med 4 millioner kroner for ulovlige direkte anskaffelser. Bergenserne må betale 3,5 millioner.

Det er kommunenes ideologiske entusiasme for å lage selskaper og blande marked og forvaltning som har ført til ekstrautgiften og lovbruddet. Om Bergen og de andre kommunene ikke hadde opprettet et eget selskap for næringsavfall som opererte i markedet og foretatt direkte innkjøp fra dett , men beholdt avfallshåndteringa i selskapet som håndterte husholdningsavfall i egenregi, er det all grunn til å tro at de kunne fortsatt med det.  Hamburg-dommen viser at behov for å utnytte kapasiteten i forbrenningsanlegget er tilstrekkelig, når en bare sørger for ryddighet. Samarbeid mellom kommuner, medeiere og andre, er også lovlig. Problemet oppstår i det øyeblikket at renovasjonsselskapet for næringsavfall opptrer som en næringsaktør i andre markeder. Prinsippene for å drive egenregi er beskrevet her, med referanse til flere dommer og KOFA-vedtak, som viser hvordan en skal unngå rotet som Bergen og vestlandskommunene har kommet opp i.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit