Ny privatiseringsbølge for barnehagene?

Flere kommuner har oppdaget at det er mulig å ”binde” barnehagekostnadene ved å privatisere alle kommunale barnehager. På den måten fungerer det nye finansieringssystemet for barnehagene som en pådriver for privatisering. Sauherad kommune har bestemt at alle barnehagene skal privatiseres.

Flere kommuner har oppdaget at det er mulig å ”binde” barnehagekostnadene ved å privatisere alle kommunale barnehager. Dette fungerer slik: I kommuner hvor det finnes kommunale barnehager, må tilskuddet til de private regnes ut fra hvor mye de kommunale koster. Dette er et usikkerhetsmoment for mange kommuner. Når alle barnehagene i en kommune privatiseres, derimot, er det de nasjonale fastlagte satsene som gjelder.

På den måten fungerer det nye finansieringssystemet for barnehagene som en pådriver for privatisering. Sauherad kommune har bestemt at alle barnehagene skal privatiseres. Kommunen har i dag seks kommunale og ingen private barnehager. Nå har kommunestyret avgjort at alle barnehagene skal privatiseres. Dette kommer som en følge av kommunens tilpasning til finansieringsregelverket for barnehagene.

En vanlig norsk kommune har som regel en blanding av private og kommunale barnehager. Alle barnehagene får i dag tilskudd fra kommunen. Tilskuddet til de private barnehagene beregnes normalt ut fra gjennomsnittskostnadene i de kommunale barnehagene i samme kommune. Økte kostnader i kommunale barnehager fører derfor også til økte utbetalinger til de private. Som en rådmann sa under en budsjettbehandling: ”En krone spart i offentlige barnehager er 2 kroner spart i barnehagesektoren.” Videre ligger det en drivkraft for total privatisering i alle kommuner der gjennomsnittskostnaden er høyere enn statlige satser.

Videre er det en rekke uklarheter som følger av regelverket, noe som også er en kilde til problemer for kommunene. Private barnehager har for eksempel allerede trukket flere kommuner for retten, med anklager om at kommunene skjuler kostnader i sine barnehager for å holde utbetalingene til de private nede. Private Barnehagers Landsforbund har naturligvis kastet seg inn i kampen, og hevder at norske kommuner skylder de private barnehagene millioner. Verdal kommune er én av dem som har blitt saksøkt i kjølvannet av allerede gjennomførte endringer i regelverket for finansiering av private barnehager. Nå ser vi altså at flere kommuner har sett seg lei på usikkerheten som følger med den nye finansieringsmodellen, og at de derfor ønsker å ta skrittet fullt ut og privatisere alle barnehagene sine.

Sauherad kommune i Telemark har nettopp bestemt at alle deres kommunale barnehager skal privatiseres. Dette skal, i følge rådmannen, spare kommunen for 1 million kroner. Hvordan dette er beregnet kan ikke rådmannen bekrefte overfor barnehage.no (Private Barnehagers Landsforbunds nettside). Men vi har tidligere omtalt hvordan de ansattes lønns- og pensjonsvilkår blir skadelidende når barnehager privatiseres.

Med denne totalprivatiseringen kan Sauherad kommune redusere usikkerheten rundt kostnadene ved å betale de private ut fra en nasjonal sats. Vi kan si at kommunene ”binder” barnehageutgiftene, på samme måte som folk binder renta. Sokndal kommune er en annen kommune som har privatisert alle barnehagene. Oppvekst- og kommunalsjefen i kommunen gir i samme artikkel på barnehage.no uttrykk for en lettelse over at kommunestyret ikke lenger trenger å bestemme over barnehageutgiftene: ”Jeg er glad til for at vi slipper å måtte forholde oss til det.”

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit