Store sosiale skiller i skolen

Ulikhetene blant norske barn og unge øker i skolen. Det kommer fram av forskning utført av Oddrun Samdal og Bente Wold ved Universitet i Bergen. Samdal forteller til Dagbladet at det etter hvert har bygd seg opp flere studier som viser sammenhengen mellom økonomisk ulikhet og helse.

Det er i en artikkel i den kommende utgaven av Tidsskrift for Norsk psykologforening at Samdal og Wold kommer med disse konklusjonene. Til Dagbladet sier Samdal at forskjellene i livstilfredshet mellom jenter fra lavere og høyere sosiale lag er størst i aldersgruppen 15-16 år. Forskerne har spurt 5600 elever i alderen 11 til 16 år om hvordan de opplever sitt eget liv.

Artikkelen i Dagbladet kan leses her.

Forskningsartikkelen er dessverre ikke fritt tilgjengelig på nett før i september, men kan kjøpes på nettsidene hos Tidsskrift for Norsk psykologforening.

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit