Store sosiale skiller i skolen

Ulikhetene blant norske barn og unge øker i skolen. Det kommer fram av forskning utført av Oddrun Samdal og Bente Wold ved Universitet i Bergen. Samdal forteller til Dagbladet at det etter hvert har bygd seg opp flere studier som viser sammenhengen mellom økonomisk ulikhet og helse.

Det er i en artikkel i den kommende utgaven av Tidsskrift for Norsk psykologforening at Samdal og Wold kommer med disse konklusjonene. Til Dagbladet sier Samdal at forskjellene i livstilfredshet mellom jenter fra lavere og høyere sosiale lag er størst i aldersgruppen 15-16 år. Forskerne har spurt 5600 elever i alderen 11 til 16 år om hvordan de opplever sitt eget liv.

Artikkelen i Dagbladet kan leses her.

Forskningsartikkelen er dessverre ikke fritt tilgjengelig på nett før i september, men kan kjøpes på nettsidene hos Tidsskrift for Norsk psykologforening.

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Nytt notat

Kommersielle skoler i Norge

Notat 1/2014 fra For velferdsstaten

Verktøykasse mot markedsideologi

Her kan du enkelt finne et utvalg av For velferdsstatens tidligere tekster og publikasjoner.

 

Bok


Kjøp den direkte hos forfatter Asbjørn Wahl.
Nå til redusert pris! 

 

  

 

 

smartedit