Svensk professor: Utbyttekrav gir dårligere helsetjenester

"Unngå sykehus eller sykehjem som drives med utbyttekrav. Landstinget bør ikke inngå avtaler med slike institusjoner." Det sier Inge Axelsson, professor og overlege ved Östersunds sjukhus.

Axelsson har gått gjennom en mengde forskning på private og offentlige helsetjenester, og har funnet at det gjennomgående er lavere kvalitet ved kommersielle sykehus og sykehjem, sammenlignet med offentlige. Artikkelen står i den siste utgaven av det svenske legetidsskriftet Läkaretidningen. Dette er noen av funnene han presenterer:

-          Ved å gå gjennom blant annet kanadiske og greske studier, har han funnet at sykehus som drives med utbyttekrav gjennomgående har lavere effektivitet. Dette skyldes utbytte, høye lederlønninger og dyr administrasjon.

-          Kommersielle dialyseklinikker hadde høyere dødelighet enn klinikker som driver uten utbyttekrav.

-          Blant annet i psykiatrien og eldreomsorg er kvaliteten høyere ved institusjoner som ikke er profittbaserte.


Du kan lese mer i om saken i svenske medier:

Läkaretidningen: "Vinstkrav försämrar och fördyrar vården"

LO-tidningen: "Professor: Vinstkrav försämrar vården"

Østersunds-posten: "Vinster i vården dödar"

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Ta tjenestene tilbake

Se våre ressurssider om hvordan kommune og stat kan ta tjenestene tilbake.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

Skriftserie

Mål - eller mening?
Ta tjenestene tilbake
Private sugerør i fellesskapets kasser
Når tall blir politikk

Alle heftene kan bestilles gratis her.

 

  

 

 

smartedit