Svensk professor: Utbyttekrav gir dårligere helsetjenester

"Unngå sykehus eller sykehjem som drives med utbyttekrav. Landstinget bør ikke inngå avtaler med slike institusjoner." Det sier Inge Axelsson, professor og overlege ved Östersunds sjukhus.

Axelsson har gått gjennom en mengde forskning på private og offentlige helsetjenester, og har funnet at det gjennomgående er lavere kvalitet ved kommersielle sykehus og sykehjem, sammenlignet med offentlige. Artikkelen står i den siste utgaven av det svenske legetidsskriftet Läkaretidningen. Dette er noen av funnene han presenterer:

-          Ved å gå gjennom blant annet kanadiske og greske studier, har han funnet at sykehus som drives med utbyttekrav gjennomgående har lavere effektivitet. Dette skyldes utbytte, høye lederlønninger og dyr administrasjon.

-          Kommersielle dialyseklinikker hadde høyere dødelighet enn klinikker som driver uten utbyttekrav.

-          Blant annet i psykiatrien og eldreomsorg er kvaliteten høyere ved institusjoner som ikke er profittbaserte.


Du kan lese mer i om saken i svenske medier:

Läkaretidningen: "Vinstkrav försämrar och fördyrar vården"

LO-tidningen: "Professor: Vinstkrav försämrar vården"

Østersunds-posten: "Vinster i vården dödar"

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Nytt notat

Kommersielle skoler i Norge

Notat 1/2014 fra For velferdsstaten

Verktøykasse mot markedsideologi

Her kan du enkelt finne et utvalg av For velferdsstatens tidligere tekster og publikasjoner.

 

Bok


Kjøp den direkte hos forfatter Asbjørn Wahl.
Nå til redusert pris! 

 

  

 

 

smartedit