Økt privatisering fører til mer korrupsjon

Tilhengerne av privatisering argumenterer gjerne med at anbud fører til mindre korrupsjon. Det motsatte ser dessverre ut til å være tilfellet. En britisk undersøkelse viser at en stor del av korrupsjonssakene er tilknyttet tildelingen av anbudskontrakter. Oppsplittingen av Oslo Sporveier i omtrent 15 ulike selskaper er et godt eksempel på hvordan privatiseringsprosesser fører til mindre åpenhet og dermed øker risikoen for korrupsjon. Kommunal forvaltning er gjenstand for lover som sørger for åpenhet og innsynsrett. Men for aksjeselskap gjelder ikke de samme lovene om åpenhet og innsyn, og det blir langt vanskeligere for de folkevalgte å følge med på hva som skjer.

I 2010 kom dommen i korrupsjonsskandalen i Nedre Romerike vannverk. Den resulterte i lange fengselsdommer for de impliserte. "Ville saken kunne fått et slikt omfang hvis vannverket var en del av kommunen, styrt av årlige bevilgninger og revidert av kommunerevisjonen? Svaret er høyst sannsynlig nei”, sier Fanny Voldnes, revisor og leder av Samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet til For velferdsstaten.

I kjølvannet av privatiseringsprosesser og markedsretting (AS-ifisering) av det offentlige, følger det ofte en rekke korrupsjonssaker. I en britisk undersøkelse kommer det fram at en overveldende stor del av korrupsjonssakene er tilknyttet tildelingen av anbudskontrakter – i møtet mellom offentlige og privat sektor. Det samme ser ut til å være tilfelle i Norge.

Korrupsjonsskandalen i Unibuss sprakk for alvor i september i år. Det var da én person som ble siktet for grov korrupsjon. I slutten av november har saken vokst til å omfatte siktelser mot 10 personer. Det tegnes et klart bilde av at det har eksistert en kriminell ukultur i Unibuss. Likevel burde det ha lyst noen røde lamper også før avsløringene i høst. I mer enn 10 år har Fagforbundet Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) varslet om urovekkende forhold i Unibuss. OSA advarte for eksempel i 2009 om at ”smartingene rykker inn” og at korrupsjon var blitt et problem. I Rådhuset vakte saken liten interesse.

Den eneste politikeren som fulgte opp saken, var Rødts Erling Folkvord, som i juni kom med boka ”Vår korrupte hovedstad”. Boka ble bryskt avvist av byrådsleder Stian Berger Røsland (H), som uttalte at ”det er selvsagt ikke noe hold i påstandene om korrupsjon, men jeg tror ikke det har så stor betydning for Folkvord.” Bare noen måneder senere skulle Unibusskandalen begynne å rulle.

Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International Norge, sier til Dagsavisen den 8. oktober at de korrupsjonssakene som når rettsapparatet i Norge, antakeligvis bare er toppen av isfjellet. Videre fremhever hun at det gjerne er ved offentlige anskaffelser, eller der det private møter det offentlige generelt, at risikoen for korrupsjon kan være stor. Dette har støtte i internasjonal forskning. PSIRU (Public Services International Research Unit) i Storbritannia har konkludert med at det i kjølvannet av en prosess med privatisering og konkurranseutsetting, systematisk følger korrupsjon. Dette skriver Asbjørn Wahl om i boka ”Velferdsstatens vekst – og fall?”. Du kan lese utdrag fra den her og kjøpe den her.

Aktuelle dokumenter

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit