Adecco: Vikarbyrå som motor for sosial dumping

Det multinasjonale konsernet Adecco, mest kjent for sin vikarbyråvirksomhet, er nå i hardt vært i Norge. Dagbladet har gjennom flere artikler satt fokus på arbeidsforholdene for vikarene til Adecco. Regelrett sosial dumping, sier fagbevegelsen.

Dagbladet har i flere artikler satt fokus på hvordan Adecco leier ut vikarer til offentlig virksomhet for lønninger langt under tariff. Både Fagforbundets leder, Jan Davidsen, og leder i UNIO, Anders Folkestad, har kommet med kraftig kritikk av Adecco og andre vikarbyråers virksomhet.

For velferdsstaten har gjennom sitt arbeid med "Private sugerør i fellesskapets kasser", vist at Adecco AS kan ende med å sende penger ut av landet og til skatteparadiset Sveits. Adecco Helse AS er et datterselskap av Adecco Norge AS, som gjennom Holdingselskapet Olsten Norway AS er fulleid av det internasjonale Adecco S.A, som er registrert i Sveits.

Adecco Helse AS (se regnskap) har de siste fire årene sendt et konsernbidrag til Adecco AS (se regnskap) på ca. 65 millioner kroner. Adecco AS har i samme periode hatt konsernbidrag på ca. 125 millioner kroner. 

Adecco Helse AS er også blitt kraftig kritisert for arbeidsforholdene på Ammerudlunden sykehjem

Les Dagbladets "luselønn"-artikler:
Vil gi Adecco sparken (17.02.2011) 
- Som å være slave (13.02.2011)
Den nye underklassen jobber for det offentlige (09.02.2011)
Nå er jeg drittlei byrået (04.02.2011)
Slik dumper Adecco lønningene (03.02.2011)
Dette er sosial dumping (26.01.2011)
Oslo kommune må holde lønningene tilbake (26.01.2011)
Avslørte lønnsdumping i 2009 - i dag jobber de ansatte fortsatt for luselønn (26.01.2011)
Kommunen er en motor i lønnsdumping (19.01.2011)
Stat og kommune har ødelagt renholdsbransjen (19.01.2011)
Vasker for toppene for luselønn (19.01.2011)
Anmelder Asker kommune for massive lovbrudd (14.01.2011)

For mer om privatisering og konkurranseutsetting se For velferdsstatens temasider om privatisering.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Ta tjenestene tilbake

Se våre ressurssider om hvordan kommune og stat kan ta tjenestene tilbake.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

Skriftserie

Mål - eller mening?
Ta tjenestene tilbake
Private sugerør i fellesskapets kasser
Når tall blir politikk

Alle heftene kan bestilles gratis her.

 

  

 

 

smartedit