Tjener store penger på svenske privatskoler

SVT-dokumentaren "Den nya skolan" gir innblikk i resultatene av den svenske privatskolepolitikken. En av konklusjonene er at de svenske skolekonsernene har tjent store penger på å drive såkalte "friskoler".

I dagens Sverige går rundt 200.000 barn på private skoler, såkalte "friskoler", og søknadene for å åpne slike skoler er sterkt økende.

"Vil man tjene penger i Sverige så gjør man best i å gi se inn i en annen bransje enn utdanningsvirksomhet", sa Sveriges nåværende utdanningsminister Jan Björklund (Folkpartiet) i dokumentaren "Den nya skolan". Han hevdet i 2003 at de svenske "friskolene" knapt gikk med overskudd. Det var den gang. I debatten som fulgte rett etter dokumentaren, innrømmer skoleministeren at landskapet er dramatisk anderledes i 2010, og at markedet nå domineres av store, kommersielle selskaper fremfor små, ideelle aktører. Denne utviklingen likner situasjonen vi ser innen de private delene av Norges velferdstjenester, som barnevern, barnehager og sykehjem. For velferdsstatens nye hefte "Private sugerør i fellesskapets kasser" omhandler denne utviklingen.

Dokumentaren viser at Sveriges største privatskolekonsern, Akademedia, hadde rundt 140 millioner svenske kroner i overskudd etter skatt i 2009. De fem største skolekonsernene hadde følgende omsetning og gevinst i 2009.

Omsetning i Sveriges største friskoler:
Akademedia            2100 millioner svenske kroner
John Bauer              1100 millioner svenske kroner
Pysslingen                990 millioner svenske kroner
Kunnskapsskolan      170 millioner svenske kroner
Baggium                  440 millioner svenske kroner
SUM                                3,5 milliarder svenske kroner 

Gevinst i Sveriges største friskoler:
Akademedia            170 millioner svenske kroner
John Bauer              -17 millioner svenske kroner
Pysslingen                35 millioner svenske kroner
Kunnskapsskolan      44 millioner svenske kroner
Baggium                  65 millioner svenske kroner
SUM                                297 millioner svenske kroner

Alle disse skolekonsernene, med unntak av Kunnskapsskolan, er kjøpt opp av internasjonal finanskapital gjennom ulike investeringsselskaper, i Sverige gjerne kalt "riskkapitalbolag". Ingen av disse eierne vil snakke med SVT. Akademedia ble i 2010 solgt fra ett investeringsselskap til et annet for 300 millioner svenske kroner. De nye eierne er EQT. EQT eide inntil sommeren 2010 det svenske omsorgskonsernet Aleris Holding AB som opererer innen flere velferdssektorer i Norge gjennom selskapet Aleris AS og dets fem datterselskaper.

Da Bondevik-regjeringen liberaliserte den norske skolereguleringen og åpnet for kommersielle friskoler var en av de første aktørene ut svenske John Bauer. I Norge ble det avdekket at John Bauer gymnasene betalte ut urimelig store beløp for tjenester som skolene kjøpte av personer som også stod bak John Bauer-konsernet. Hvorvidt slike, og liknede praksiser, kan forklare underskuddet i svenske John Bauer går ikke dokumentaren inn på.

Se dokumentaren "Den nya skolan" (sendt 15. september 2010 tilgjengelig til 15.januar 2011), og les For velferdssttatens presentasjon "Strålende dokumentar om svenske friskoler" 

Se også presentasjon av, og bestill gratis eksemplarer av, For velferdsstatens nye hefte "Private sugerør i fellesskapets kasser", som handler om kommersielle selskaper i norske velferdssektorer, og se våre samlesider om utdanning og privatisering.

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit