Renovasjonsselskap til retten for å komme seg ut av anbudskontrakt

Renovasjonsfirmaet Ragn Sells går til retten for å få avsluttet en anbudskontrakt med Sandefjord kommune. Selskapet har tapt 2-3 millioner hvert år i anbudsperioden, og ønsker å ungå en forlengelse av kontrakten. Det kan altså straffe seg å underby konkurrentene i en anbudskonkurranse.

Stridens kjerne er Sandefjord kommune har rett til å forlenge kontrakten til samme betingelser som opprinnelig anbud. Kommunen mener kontrakten skal forlenges ett år med de samme betingelsene, mens Ragn Sells mener at en eventuell forlengelse må skje på endrede vilkår. Selskapet mener at kontrakten ikke gir hjemmel for å forlenges med de samme vilkårene.

I et leserinnlegg i avisa Sandefjord blad skriver Trude Malthe Thomassen at det underskuddet som Ragn Sells har hatt tilsvarer forskjellen mellom deres tilbud og tilbudet til det lokale renovasjonsselskapet Sandar Renovasjon.

Å kalkulere med underskudd de første årene, for så å reforhandle om bedre betingelser er en kjent anbudsstrategi for store selskaper som kan leve med underskudd i en kortere periode. Det er trolig at Ragn Sells har kalkulert med en reforhandling av avtalen. Ragn Sells AS er en del av det svenskeide renovasjonskonsernet med samme navn som opererer i Norden, Baltikum og Polen.

Konsekvensene av den omfattende konkurranseutsettingen av renovasjon i norske kommuner, er nå i ferd med å avdekkes. Både denne saken og saken om sosial dumping i RenoNorden belyser dette bildet.

 
Media:
Til retten for å komme seg ut av kontrakt (Kommunal Rapport 24.08.2010)
Innbyggerne sparte to millioner (Leserinnlegg i Sandefjord blad 21.08.2010)
Taper millioner på søppelkontrakt (Sandefjord blad 19.08.2010)

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit