Samhandlingsreformen er markedsretting av norsk helsevesen

Dette hevder forfatterne bak rapporten "Helsesektorens økonomiske og organisatoriske utfordringer - Samhandling, lokalsykehus og offentlig økonomi". Rapporten viser også at det ikke stemmer at Norge har høye helseutgifter.

Rapporten "Helsesektorens økonomiske og organisatoriske utfordringer - Samhandling, lokalsykehus og offentlig økonomi" er skrevet av professorene Bjarne Jensen og Stein Østre ved Høgskolen i Hedmark og rådgiver Unni Hagen i Fagforbundet. Den er bestilt av Kommunenes interesseforening for lokalsykehusene (KIL). Det er også laget en kortversjon med sammendrag og konklusjoner.

Bjarne Jensen sa under lanseringen av rapporten at Samhandlingsreformen kan sees på som et trinn to av markedsrettingen av norsk helsevesen, der foretaksreformen fra 2002 var det første trinnet. I kortversjonen av rapporten skriver forfatterne:

"Hovedorganiseringen for helsetjenestene står mellom to hovedalternativ. Modell 1 er den "norske hovedmodellen" basert på et offentlig ansvar for både pasienter, forsyning og fordeling av helsetjenestene i regi av kommuner og staten (tidligere fylkeskommunene) Modell 2 er basert på at forsyningsansvaret skal ivaretas gjennom konkurranse mellom private og offentlige foretak i et marked særlig for spesialisthelsetjenester. Tankegangen synes å være at kommunene/helsekommunene skal få bestilleransvaret." (kortversjonen s.6)

Jensen, Østre og Hagen er også opptatt av konsekvensene som en slik markedsmodell kan få for lokalsykehusene: "Lokalsykehusene, som har lokalt/regionalt monopol for førstelinje av spesialisthelsetjenester, hindrer denne konkurransemodellen. Derfor er det viktig å fjerne dem." (fortsettelse fra forrige sitat)

Rapporten gjennomgår også bakteppet og premissene for Samhandlingsreformen, og avviser i stor grad både grunnlaget for reformen og effekten av de foreslåtte endringene. De hevder blant annet at grunnpåstanden bak reformen, nemlig at Norge har svært høye helseutgifter, beror på en feilaktig sammenlikning der hvilke helsetjenester som regnes inn og ulikt lønnsnivå gir store feilmarginer. Det kommer også frem at en gruppe private interesser, gjennom tankesmia Visjon Helse 2015, i stor grad har vært med å legge premissene for Samhandlingsreformen. Se egen sak på For velferdsstatens sider:
Private interesser bak Samhandlingsreformen

Medieoppslag om saken:
Aktuelt, nedlegging av lokalsykehus (NRK 15.03.2010)
Dagsrevyen kl.19, lokalsykehus (NRK 15.03.2010)
Spår død for lokalsykehusene (fagbladet.no 15.03.2010)
-Har en nøktern helsesektor (siste.no (ANB-NTB) 15.03.2010)
Kritikk av ny helsereform (firda.no (NTB) 15.03.2010
-Reformen holder ikke mål (forskning.no 16.03.2010)
Kroken på døra for distriktssjukehus (NRK Sogn og Fjordane 16.03.2010)

For velferdsstatens har laget to samlesider med våre saker, medieoppslag og lenker om Samhandlingsreformen og kampen om lokalsykehus: Samhandlingsreformen og Kampen om lokalsykehusene. Se også For velferdsstatens temasider om sykehus, privatisering og velferdsstaten, eller bloggen til Folkebevegelsen for lokalsykehusene for mer informasjon.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit