Private interesser bak Samhandlingsreformen

Rapporten "Helsesektorens økonomiske og organisatoriske utfordringer", lansert 15 mars, gjennomgår grunnlagsmateriale og forspillet bak Samhandlingsreformen. Her vises blant annet at store deler av reformforslaget kan føres tilbake til tankesmien Visjon helse 2015.

Tankesmien Visjon helse 2015 ble initiert av MandagMorgen og Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) i 2005, deltakerne i tankesmien har en sterk slagside mot private interesser innen helse- og omsorgssektoren og legemiddelindustrien. Tankesmien publiserte i 2006 en omfattende rapport kalt "Visjon helse 2015 - Utfordringer og veivalg for norsk helsetjeneste". Denne rapporten er ikke offentlig tilgjengelig, men kan for abonnementer av MandagMorgen lastes fra på deres sider. Tidligere redaktør av MandagMorgen og Høyrepolitiker, Terje Osmundsen, var blant redaktørene for rapporten. Oversikt over tankesmiens medlemmer finnes i denne rapporten og i rapporten fra KIL.

Tankesmiens rolle i forspillet til Samhandlingsreformen kom frem under lanseringen av rapporten "Helsesektorens økonomiske og organisatoriske utfordringer - Samhandling, lokalsykehus og offentlig økonomi", skrevet av professorene Bjarne Jensen og Stein Østre ved Høgskolen i Hedmark og rådgiver Unni Hagen i Fagforbundet. Rapporten er bestilt av Kommunenes interesseforening for lokalsykehusene (KIL). 

Jensen, Østre og Hagen gjennomgår ulike premisser og forslag i Samhandlingsreformen, og avviser i stor grad både grunnlaget for reformen og effekten av de foreslåtte endringene. Forfatterne viser at Samhandlingsreformen er markedsretting av norsk helsevesen. (Egen sak på For velferdsstatens sider) 

For velferdsstatens har laget samleside med våre saker  om Samhandlingsreformen, medieopplag og lenker: Kampen om Samhandlingsreformen. Se også For velferdsstatens temasider om sykehus, privatisering og velferdsstaten.

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit