Kommersielle i velferden – et demokratisk problem

Når kommunene driver velferd i egen regi er de forpliktet av lover som sikrer åpenhet og demokrati. Disse lovene gjelder ikke for kommersielle velferdsaktører.

Forvaltningsloven regulerer likebehandling, habilitet og at offentlig ansatte skal handle til innbyggernes fordel. Offentleglova regulerer rett til innsyn i sakspapirer, kommunikasjon og økonomi, så lenge det ikke går ut over personvernet. Arkivloven skal sikre at historiske data om oss ikke blir borte, så om feil har skjedd skal det offentliges egne arkiver også kunne brukes mot det offentlige selv.

Disse lovene gjelder ikke for kommersielle selskap som driver tjenester på vegne av det offentlige. Kommersielle aktører som er organiserte som aksjeselskap følger derimot aksjeloven med rett til forretningshemmeligheter. Dette gjelder også når de levere tjenester som er fullt og helt finansiert av fellesskapet og eventuelt egenandeler.

Denne problemstillingen var gjenstand for et forslag om lovendring på Stortinget i 2017 (Dok 8 32S «Om å sikre åpenhet i helse og omsorgsinstitusjoner som utfører tjenester i kommunal regi).

Til dette forslaget – som ble nedstemt av Stortingets flertall – skrev NHO i et innspillsbrev der de blant annet skrev «…private tjenesteleverandører ikke er underlagt samme krav om å følge forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven. Dette er lover som er ment å regulere helt andre forhold enn det offentliges forhold til næringslivet». I følge NHO er altså offentlige tjenester som leveres av velferdsprofitører er mer å regne som ordinær kommersiell virksomhet, enn noe som beskyttet av våre viktigste demokratilover. Vi merker oss NHOs syn på saken, og sier oss grunnleggende uenig.  

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

For velferdsstatens podkast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podkast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud.

Pamfletten Velferd uten profitt

En håndbok som gir argumenter mot privat profitt på felles velferd, kunnskap om problemet i de ulike sektorene og erfaringer fra kommuner som dropper kommersielle aktører. Bestill pamfletten her. 

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Hva bør vi lære av Sverige?
Veien til profittfri velferd
Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit