LO med ny strategi mot sosial dumping

LO mener det er fem større grep som må gjøres for å gjenvinne den politiske kontrollen over arbeidsliv og samfunnsutvikling.

Hentet fra Nyhetsbrev 08/2018

Sosial dumping endrer Norge og kampen mot sosial dumping er interessekamp, slår LO fast i sin nye strategi mot sosial dumping. LO skriver at: «Kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er først og fremst en kamp for noe: For at alle skal ha et anstendig arbeidsliv og en lønn det går an å leve av. Det er en kamp om hva slags samfunn Norge skal være, en kamp for sosial trygghet. (…) Det angår stadig flere grupper i arbeidslivet, fra Nordsjøen og maritim sektor til luftfarten, på hoteller og restauranter, i transport og i renhold, via det offentlige helsevesenet til bransjer som bygg og anlegg, der faste ansettelser fortrenges av innleie fra bemanningsselskaper og andre former for løsarbeid.»
 
LO mener det overordnet sett er fem større grep som må gjøres for å gjenvinne den politiske kontrollen over arbeidsliv og samfunnsutvikling:

  1. Styrke det organiserte arbeidslivet.
  2. Sikre rettferdig konkurranse, gode fagutdanninger og seriøsitet gjennom offentlige innkjøp.
  3. Sikre et lønnsgulv i utsatte bransjer gjennom allmenngjøring.
  4. Sikre bedre og mer koordinerte tilsyn og kontroller, og at bakmennene og profitten tas.
  5. Styrke den "myke siden" av a-krimbekjempelse.

Hele strategien og utdyping av de fem større grepene mot sosial dumping kan leses her.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

For velferdsstatens podcast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podcast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud.

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit