Innleiereguleringer omgås allerede - vi trenger forbud!

I juni vedtok Stortinget nye regler som skulle sikre ansatte i bemanningsbyråene fast og forutsigbar inntekt og arbeidstid. Nå omgås reglene allerede.

Hentet fra Nyhetsbrev 08/2018

I juni vedtok Stortinget nye regler som skulle sikre ansatte i bemanningsbyråene fast og forutsigbar inntekt og arbeidstid. Det skulle bli slutt på 0-timerskontraktene med såkalt «fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag». Allerede 31. august kunne imidlertid Ukeavisen Ledelse melde at de nye reglene om innleie omgås. Avisen skrev: «Flere sentrale kilder i fagbevegelsen, særlig tilknyttet bygg- og anleggsbransjen og helsesektoren, opplyser om kjennskap til selskaper som på ulike måter har funnet smutthull i de nye bestemmelsene. Disse benytter de nå til å omorganisere og innføre nye typer kontrakter for å omgå regelverket. Så langt er hovedsakelig tre metoder registrert av ulike forbund: 
 
● KALLER SEG NOE ANNET: Selskaper som ikke er tydelig definert og etablert som bemanningsbyråer, oppretter nye selskaper eller omregistrerer seg som underentreprenører – og blir dermed ikke omfattet av innleiereglementet. Dette er en taktikk som benyttes for å omgå det såkalte likebehandlingsprinsippet, som skal sørge for at fast ansatte og innleid arbeidskraft har like arbeids- og lønnsvilkår. 
● ALLTID PÅ PRØVE: Faste ansettelser svekkes ved bruk av kort oppsigelsestid etter avtale med tillitsvalgte, eller ved å bruke folk kun i prøvetiden, noe som tillater hurtigere oppsigelse. Dermed fremstår det som at selskapet ansetter folk i faste stillinger, men i praksis har de dem i arbeid i korte perioder av gangen. 
● MINSTELØNN-SMUTTHULL: Selskapet ansetter folk i heltidsstillinger med garantert årslønn basert på den allmenngjorte minstelønnen. Men hvis arbeidstakeren tjener mer enn garantilønnen, sier arbeidsavtalen at bedriften ikke har ansvar for betaling mellom oppdrag.»
 
Kreativiteten er med andre ord stor når det gjelder å omgå reguleringer på arbeidsmarkedet og tjene penger på sosial dumping. Eksemplene ovenfor representerer ikke bare en omgåelse av reglene, men også en tilsidesettelse av Stortingets intensjoner om å bekjempe sosial dumping. Mye tyder på at det kun er et forbud mot bemanningsbyråer eller mot innleie som kan bidra til en opprydding på dette området. Dette er allerede en del av den politiske debatten, og en til tider opphetet debatt mellom hovedorganisasjonene i arbeidslivet.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

For velferdsstatens podcast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podcast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud.

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit