Veireno-dom: fengselsstraff og millionbot

Søppelskandalene i Oslo og Vestfold vinteren 2017 har nå fått rettslige konsekvenser. I Follo tingrett er det avsagt dom med den hittil lengste fengselstraff etter brudd på arbeidsmiljøloven.

Hentet fra Nyhetsbrev 08/2018

Søppelskandalene i Oslo og Vestfold vinteren 2017 har nå fått rettslige konsekvenser. I Follo tingrett er det avsagt dom med den hittil lengste fengselstraff etter brudd på arbeidsmiljøloven. Ett år og tre måneders fengsel til Johnny Enger, og 4.5 millioner kroner i bot etter Veireno-skandalen. Dommen er tre måneder lenger enn hva påtalemyndigheten la ned påstand om.
 
Lagdommer Rune Bård Hansen i Agder Lagmannsrett har studert strafferammene for brudd på Arbeidsmiljøloven (AML) og vurderer Veireno-dommen mot Jonny Enger i som «en god og dekkende dom. Det er særlig positivt at retten tar opp den risiko den ekstreme overtidsbruken utsetter både arbeidstakere og andre for» (Fagbladet 21.9.2018). Hansen påpeker at brudd på AML er et økende samfunnsproblem og at det er nødvendig med skjerpet straffeutmåling. For tre år siden ble strafferammene for brudd på AML økt fra tre måneder til ett års fengsel og fra to til tre år ved særdeles skjerpende omstendigheter. Enger var tiltalt for totalt 1078 brudd på arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser. Dommen mot Jonny Enger er første lange dom etter at strafferammene ble økt. Likevel mener Lagdommer Hansen at Johnny Engers anke kan føre til skjerpet straff.

Likevel er straffen lav. Kostnadene for opprydding, og belastningene for arbeiderne bærer fellesskapet. Ved konkursen skyldte Veireno de ansatte om lag 5,6 millioner kroner i lønn, men selskapet hadde ikke penger til å betale. Johnny Engers mye omtalte leilighet verdt 45 millioner kroner på Tjuvholmen i Oslo og utbytte på om lag 8.7 millioner kroner rett før konkursen ser ut til å stå urørt. Enger går altså i pluss økonomisk. Johnny Enger mener at Oslo kommune burde bli tiltalt, fordi den krevde jobben gjort fra dag en. Dommerfullmektig Håvard Andreassen skriver i dommen at «Retten fester ingen lit til at Enger som en erfaren forretningsmann trodde at Veireno var forpliktet til å innhente forsinkelsene selv om dette ville innebære overtredelser av arbeidsmiljøloven.» Enger mener også at kommunen selv bryter Arbeidsmiljøloven. Renovasjonsdirektøren i Oslo viser gjennom statistikk at Oslo og Veireno ikke kan sammenlignes. Siden konkursen har Oslo kommune drevet renovasjon i egen regi og ryddet opp i arbeidsforhold og opplæring.

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Kampanjen Velferd uten profitt

 

www.
velferd-
uten-
profitt.no

 

Pamflett: Velferd uten profitt

 

En håndbok som gir argumenter mot privat profitt på felles velferd og kunnskap om de ulike sektorene. Bestill pamfletten her.

 Rapport: Veien profittfri til velferd

Rapporten viser fem norske byers erfaringer med veien mot profittfri velferd. Les mer, last ned og bestill her.

Rapport: Hva bør vi lære av Sverige?

  Rapporten tar for seg Sveriges erfaring med kommersiell velferd og markedsretting. Les mer, last ned og bestill her.

For velferdsstatens podkast

Få med deg de siste episodene av For velferdsstatens podkast. Du finner den på Itunes, Spotify og SoundCloud.

Notater

Ny regulering av private barnehager (2019)
Kommersielle skoler i Norge

Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

Rapporter

Hva bør vi lære av Sverige? (2019)
Veien til profittfri velferd (2019)
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen

Pamfletter / bøker

Stans velferdsprofitørene på 1-2-3 (2017)
Profittfri velferd (2017)
Velferdsprofitørene (2015)

 

  

 

 

smartedit