Wahl-konferansen: Kriser og kamp i en utrygg verden

Den 28. november arrangerer For velferdsstaten en konferanse tilegnet Asbjørn Wahls politiske virke. For program og påmelding,

Sted: Oslo Kongressenter, onsdag 28. november 2018
Påmelding: sendes til aksjon(at)velferdsstaten.no Påmelding er nødvendig og bindende.
Frist: Mandag 12. november.

Konferansen er gratis, inkludert lunsj.
Det blir norsk/engelsk tolking gjennom hele konferansen.

Program

08.30 - 09.00:   Kaffe og registrering

09.00 – 09.15:  Åpning ved Mette Nord, leder i Fagforbundet

09.15 – 09.45: En verden i krise – venstresidas utfordringer
Vi trenger et overordnet perspektiv. Hvor alvorlig er den økonomiske krisa, hva er effektene på den sosiale og politiske utviklingen, hva kan vi forvente de nærmeste 5-10 årene?
Innleder: Sam Gindin, Socialist Project, Toronto, Canada

09.45 – 10.30: Paneldiskusjon med nordiske aktører
                        Daniel Ankarloo, skribent og lektor ved Høyskolen i Malmø
                        Roy Pedersen, leder av LO i Oslo
                        Mari Skurdal, redaktør av Klassekampen
Debattleder: Asbjørn Wahl, spesialrådgiver i For velferdsstaten

10.30 – 10.45: Beinstrekk

10.45 – 11.15: Kan arbeiderklassen forandre verden?
Hva er situasjonen i arbeiderklassen/fagbevegelsen, er den på høyde med situasjonen, hvilken rolle kan den spille, og hva er mulighetene i dagens politiske konjunktur?
Innleder: Samantha Mason, Policy Officer, Public and Commercial Services Union, UK

11.15 – 11.45: Perspektiver fra nordiske aktører
                        Anders Olesen, faglig koordinator, Enhetslisten, Danmark
                        Sara Bell, leder av Fagforbundet i Bergen
                        Øystein Aslaksen, leder av ITFs Jernbaneseksjon

11.45 – 12.30: Lunsj

12.30 – 12:45: Kulturelt innslag ved Gjertrud L. Jynge, skuespiller ved Det Norske Teateret

12.45 – 13.15: Identiteter i alle land, foren dere?
I mange land har vi fått en diskusjon om forholdet mellom identitetskamp og klassekamp. Hva er forholdet mellom dem, og hvordan påvirker konflikten selve motstanden? Er det mulig å utvikle enhet i kampen?
Innleder: Nina Björk, forfatter og feminist, Sverige

13.15 – 13.45: Forberedt kommentar og samtale med innleder
                       Knut Kjeldstadli, professor i historie ved Universitetet i Oslo
                       Ali Esbati, representant for Vänsterpartiet i Riksdagen
                       Benedikte Pryneid Hansen, partisekretær i Rødt
Samtaleleder: Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten

13.45 – 14:00: Beinstrekk

14.00 – 14.30: Fagbevegelsen og klimakrisa – hvor står vi?
Historisk utgjør klimakrisa den nyeste, dramatiske trusselen vi står overfor, et område der vi ikke kan forhandle og kompromisse; enten gjør vi det som er nødvendig for å holde den globale temperaturøkningen nede, eller så må vi ta de dramatiske konsekvensene med klimakatastrofe. Er fagbevegelsen i stand til å lede kampen? Hvilke allianser trenger vi – og klarer vi å skape dem?
Innleder: Sean Sweeney, koordinator av Trade Unions for Energy Democracy, USA

14.30 – 15.00: Samtale med kommentar fra innleder
                    Jan Olav Andersen, leder av El og IT Forbundet
                    Silje Ask Lundberg, leder av Naturvernforbundet
                    Truls Gulowsen, leder av Greenpeace Norge               
Samtaleleder: Helene Bank, spesialrådgiver i For velferdsstaten

15.00 – 15.50: Paneldebatt med alle hovedinnlederne
                      Debattleder: Asbjørn Wahl

15.50 – 16.00: Hvem eier morgendagen?
Asbjørn Wahl, spesialrådgiver i For velferdsstaten, samler trådene

 

 

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


RSS For velferdsstaten

Pamfletten Profittfri velferd

En håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt. Bestill pamfletten her.

Boka Velferdsprofitørene

Les kronikker, omtale og debatt om boka her. Boka kan bestilles hos Forlaget Manifest.

Notater

Kommersielle skoler i Norge
Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen
Konkurranseutsatte sykehjem i Norge
Alle pengene til barna?
NHO på ville veier?

 

 

  

 

 

smartedit